drzewa i krzewy owocowe, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2


Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data: 29.09.2009r.

Ośrodek tematyczny: Ogród pełen barw.

Temat dnia: Drzewa i krzewy owocowe.

Cel główny: Poznanie gatunków drzew i krzewów owocowych.

Cele operacyjne:

Uczeń:

Metody pracy:

Formy pracy:

- indywidualna jednolita,

Środki dydaktyczne:

Ogniwa lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Środki dydaktyczne

Uwagi

Część wstępna

1.Czynności organizacyjno- porządkowe

2.Wprowadza w tematykę zajęć

1. Wita się z uczniami.

2. Czyta zagadki, za każdą prawidłową odpowiedź przyczepia na tablicy kolorowe litery, które utworzą hasło dnia.

1. Witają się z nauczycielką.

2. Odgadują zagadki i odczytują hasło dnia.

Zagadki o owocach.

Kolorowe litery.

Część główna

Realizacja tematu.

1.Prosi o udzielenie odpowiedzi na pytania odnośnie ilustracji w podręczniku:

  • Jakie drzewa owocowe rosną w tym ogrodzie?

  • Jakie krzewy owocowe rozpoznaliście?

  • Czym różnią się drzewa od krzewów?

2. Prosi o podanie różnic w budowie drzewa i krzewu.

3. Poleca zapisanie nazw części rośliny w odpowiednich miejscach.

4. Zadaje pytania dotyczące drzew i krzewów (kształt, wygląd liści, owoce).

5. Prosi o umieszczenie nalepek z nazwami drzew i krzewów w odpowiednich miejscach.

6. Poleca dorysowanie odpowiednich owoców do gałązek drzew i krzewów i przyklejenie nazw owoców w odpowiednich miejscach.

1. Przyglądają się ilustracji w podręczniku i odpowiadają na pytania.

2. Podają różnice w budowie drzewa i krzewu.

3. Zapisują nazwy części rośliny w odpowiednich miejscach.

4. Udzielają odpowiedzi na zadane pytania.

5. Przyklejają nalepki z nazwami drzew i krzewów w odpowiednich miejscach.

6. Dorysowują odpowiednie owoce do gałązek drzew i krzewów, i przyklejają nazwy owoców w odpowiednich miejscach.

Podręcznik - ilustracja ogrodu s. 32-33.

KP 30

KP 30 ćw.1

KP 30 ćw. 2, KP 31 ćw.1

Nalepki, KP 30 ćw. 2, KP 31 ćw.1

Kredki, nalepki, KP 30 ćw. 2, KP 31 ćw.1

.

Podsumowanie i zakończenie

Nauczycielka podsumowuje pracę dzieci, dziękuje za piękną pracę na lekcji. Żegna się z uczniami

Żegnają się z nauczycielką.

opracowała:

....................................................

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Drzewa o jesiennej szacie, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Dary Nowego Roku, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
W krainie baśni, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warzywa, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Święto Niepodległości, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
światło i cień, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Przyszła do nas jesień, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
W oczekiwaniu na zimę, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Zrozumiałem, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
pory dnia i roku, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warzywa przez cały rok, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
gołąb pocztowy, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
notatka kasia jóźków, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warszawa w legendzie, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
notatka jola, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Droga do szkoły-konspekt, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Pamiętamy o tych, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2

więcej podobnych podstron