Pamiętamy o tych, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2


Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data: 2.11.2009r.

Ośrodek tematyczny: Dbamy o miejsca pamięci

Temat dnia: Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

Cel główny: Budzenie szacunku dla zmarłych

Cele operacyjne:

Uczeń:

Metody pracy:

Formy pracy:

Środki dydaktyczne: