sprawko lacznosc 1, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Łączność


Nr ćw.

Temat ćwiczenia

Data wykonania

L1

11.10.2000

Rok, grupa, podgrupa

Nazwisko i imię

Ocena i podpis prowadzącego

IV IRM

gr. A

Misiak Radosław

Zagadnienia do opracowania

Propagacja fal VHF (very high frequency 30-300 MHz).

Fala radiowa o częstotliwości powyżej 50 MHz rozchodzi się głównie prostoliniowo, w postaci fali przestrzennej (przy braku odbić tylko jako fala bezpośrednio docierająca do anteny odbiorczej). Przy łączności satelitarnej wymagany jest bezpośredni widok właściwego satelity, co należy uwzględnić przy montażu anteny satelitarnej.

Dla łączności naziemnych (np. radiotelefonia VHF), zasięg łączności zależy od wysokości anteny nadawczej i odbiorczej. W wyniku ugięcia fali w troposferze (spowodowanej głównie parą wodną), rzeczywisty zasięg może być nawet o 1/3 większy od zasięgu horyzontalnego. Biorąc pod uwagę, przybliżony zasięg (Z) łączności, wyrażany w km., dla zakresu VHF można obliczyć z następującej zależności:

Z(VHF) = 4,12*(√N + √O)

gdzie N oraz O oznaczają wyrażoną w metrach wysokość anteny nadawczej i odbiorczej.

W większości przypadków można przyjąć, iż radiotelefoniczny zasięg w zakresie VHF wynosi ok. 50km (około 30 Nm).

Podział i organizacja morskiego pasma V (156-174 MHz).

W zakresie pasma „V” do realizacji łączności wyznaczono kanały dupleksowe i simpleksowe. Pierwsze przeznaczone są do łączności pomiędzy stacjami statkowymi i nadbrzeżnymi, natomiast kanały simpleksowe - zarówno do łączności międzystatkowej jak i ze stacjami nadbrzeżnymi. W odniesieniu do wszystkich kanałów ustala się kolejność ich wykorzystania do następujących przeznaczeń: łączności międzystatkowej, łączności związanej z ruchem statków oraz łączności związanej z korespondencją publiczną. Do łączności międzystatkowej należy używać kanały simpleksowe w następującej kolejności: 06, 08, 10, 13, 09, 72, 69, 67, 77, 15 oraz 17.

Dla pozostałych przeznaczeń podstawowymi kanałami są:

- służby portowe: 12, 14, 18, 19, oraz 21

- ruch statków: 11, 68, 61, 64 oraz 65

- korespondencja publiczna: 26, 27, 25, 24 oraz 23

W zakresie „V” (poza kanałem 70) stosowana jest emisja F3E (G3E) z maksymalną dewiacją częstotliwości 5 kHz.

Odstęp pomiędzy częstotliwościami stacji statkowych i nadbrzeżnych w kanałach dupleksowych wynosi 4,6 MHz, a odstęp pomiędzy kolejnymi kanałami 25 kHz.

Maksymalna emitowana moc nadajników stacji statkowych nie powinna przekraczać 25 W i każdy nadajnik musi mieć możliwość redukcji tej mocy przynajmniej do 1 kW.

Kanały charakterystyczne:

Procedury łączności radiotelefonicznej:

- w niebezpieczeństwie

Nadanie alarmu:

Potwierdzenie odbioru alarmu:

- do celów bezpieczeństwa

Ponaglenie:

Sygnał ostrzegawczy:

- w celach eksploatacyjnych

Wywołanie:

Odpowiedź:

Procedury operacyjne DSC.

Alarmowanie w niebezpieczeństwie.

Wywołanie niebezpieczeństwa DSC powinno, w miarę możliwości zawierać:

Wywołanie w niebezpieczeństwie może być nadane na jednej lub wielu częstotliwościach alarmowych DSC.

Przy [róbach wywołania na jednej częstotliwości , mogą być one powtórzone 5 razy. Odstępy pomiędzy wywołaniami powinny jednak zawierać się wówczas w interwalach czasowych od 3,5 do 4,5 minuty od rozpoczęcia poprzedniego nadania.

Jeżeli stacja nadaje wywołanie jednocześnie na kilku częstotliwościach musi być zdolna do ciągłego odbioru potwierdzeń na wszystkich wykorzystywanych częstotliwościach lub do zakończenia wieloczęstotliwościowej próby wywołania w ciągu 1 minuty.

Alarm niebezpieczeństwa DSC powinien być nadany w następujący sposób:

- przygotować nadajnik do pracy na częstotliwości niebezpieczeństwa DSC;

- wprowadzić/wybrać za pomocą klawiatury (jeżeli czas na to pozwala):

- nadać alarm niebezpieczeństwa DSC;

- czekając na potwierdzenie odbioru alarmu niebezpieczeństwa, przygotować radiostację do prowadzenia dalszej korespondencji w niebezpieczeństwie, z wykorzystaniem techniki wskazanej w wywołaniu (radiotelefonia lub NBDP), na częstotliwości skojarzonej z tą, na której nadano alarmowanie (np. 2182 kHz w zakresie MF, kanał 16 w zakresie VHF).

Pośrednie alarmowanie w niebezpieczeństwie.

Pośrednie wywołanie w niebezpieczeństwie powinno być realizowane zgodnie z procedurami dla wywołania w niebezpieczeństwie DSC, z użyciem telekomendy „distress relay”.

Każdy statek, który odebrał wywołanie w niebezpieczeństwie w zakresie HF, nie potwierdzone przez stację nadbrzeżną w przeciągu 5 minut, powinien nadać pośrednie wywołanie w niebezpieczeństwie do odpowiedniej stacji nadbrzeżnej.

Odbiór pośredniego wywołania w niebezpieczeństwie. nadawanego przez stację nadbrzeżną lub stację statkową i adresowanego „do wszystkich statków”, powinien być potwierdzony przez stacje statkowe za pomocą RTF.

Pośrednie wywołanie w niebezpieczeństwie nadane przez stacje statkowe, powinno być potwierdzone przez stację nadbzeżną przez nadanie wywołania „distress relay ackowledgement”, zgodnie z procedurami dla potwierdzenia wywołania w niebezpieczeństwie DSC.

Nadanie pośredniego alarmowania w niebezpieczeństwie przez stację statkową, powinno być realizowane w następujący sposób:

- przygotować nadajnik do pracy na częstotliwości do alarmowania w niebezpieczeństwie DSC;

- wybrać format „distress relay call”;

- wprowadzić lub wybrać:

- nadać pośrednie wywołanie w niebezpieczeństwie.

Potwierdzenie odbioru alarmowania w niebezpieczeństwie DSC.

Potwierdzenie odbioru alarmowania w niebezpieczeństwie powinno być inicjowane przez operatora i nadawane na tej samej częstotliwości na której zostało odebrane.

W zakresie MF oraz HF nadawanie potwierdzenia powinno nastąpić nie wcześniej niż po 1 minucie po odbiorze wyołania, ale nie później niż po 2 minutach i 45 sekundach. Taka zwłoka pozwala na zakończenie wszystkich ewentualnych wywołań oraz powinna dać stacjom nadbrzeżnym dostateczny czas, do odpowiedzi na wywołanie w niebezpieczeństwie.

Potwierdzenie w zakresie VHF powinno być realizowane tak szybko jak jest to możliwe.

Potwierdzenie wywołania w niebezpieczeństwie składa się z pojedynczego wywołania DSC, adresowanego „do wszystkich statków” oraz powinno zawierać identyfikację statku wzywającego pomocy.

Z reguły potwierdzenie nadane za pomocą DSC powinno być realizowane tylko przez stacje nadbrzeżne. Po potwierdzeniu, stacja nadbrzeżna powinna natychmiast rozpocząć nasłuch na radiotelefonicznej częstotliwości do korespondencji w niebezpieczeństwie oraz, jeżeli w wywołaniu alarmowym podano jako daldzy sposób prowadzenia łączności NBDP, równierz na radioteleksowej częstotliwości do korespondencji w niebezpieczeństwie.

Stacja statkowa potwierdza wywołanie w niebezpieczeństwie radiotelefonicznie, w następującej formie:

- sygnał niebezpieczeństwa MAYDAY;

- sygnał wywoławczy lub inna identyfikacja stacji nadającej wywołanie w niebezpieczeństwie, nadane trzykrotnie (np. 9-cyfrowa identyfikacja DSC)

- słowo THIS IS (lub DE, wymawiane jako Delta-Echo, w przypadku trudności językowych);

- sygnał wywoławczy lub inna identyfikacja własnego statku, nadane trzykrotnie;

- słowow RECEIVED (lub RRR, wymawiane jako Romeo-Romeo-Romeo);

sygnał niebezpieczeństwa MAYDAY

Wymagane wyposażenie statku w obszarze A1:

1

5Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Łączność - Kwit 2, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Łączność
Łączność pierwsze koło, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Łączność
mpdm procedury, Akademia morska Szczecin, IV semestr, BN
astro na wyklad, Akademia morska Szczecin, IV semestr, Astronawigacja
PRS, Akademia morska Szczecin, IV semestr, zarządzanie statkiem
mpdm procedury, Akademia morska Szczecin, IV semestr, BN
UO, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, 1 semestr
KorozjaKWITY, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr
Regulaminy pytania kontrolne, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, 1 semestr
Wykład 9 woda kotłowa, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr, kotły
MPDM - Kolokwium z II części prawideł wymijania, Akademia morska Szczecin, III semestr, BN
Wykład 8 korozja, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr, kotły
Wykład 11- obsługa, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr, kotły
Odpowiedzi ochrona środowiska, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr
Pytania - Mechanik Wachtowy, Akademia morska w Szczecinie, eso, V semestr
taktyka, Akademia Morska Szczecin, Wojsko, 1 semestr

więcej podobnych podstron