z5 03, SPRAWOZDANIA czyjeś


Piotr Kozioł 10.12.2000r.

WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Seminarium sem. zimowy 2000/2001

Zadanie Z5/3

  1. Treść zadania

Obliczyć wypadkowy współczynnik szumów oraz zastępczą temperaturę szumową kaskady czwórników szumiących.

  1. Wstęp

Wygodny sposób pomiaru charakterystyk szumowych czwórnika liniowego sprowadza się do tak zwanego współczynnika szumów na wyjściu czwórnika. Definiujemy go jako stosunek całkowitej, dysponowanej, w jednostce pasma, mocy szumu na wyjściu (od źródła zewnętrznego i czwórnika) do tej części mocy na wyjściu, która pochodzi od wejściowego źródła zewnętrznego.

0x01 graphic

gdzie: SNO(f) - gęstość widmowa całkowitej, dysponowalnej mocy szumu na wyjściu,

SNS(f) - gęstość widmowa dysponowalnej mocy szumu źródła na wejściu,

G(f) - dysponowalne wzmocnienie mocy.

Gdy chcemy porównać urządzenia o niskim poziomie szumu stosując współczynnik szumów, to wszystkie wartości są bliskie jedności, co utrudnia ten proces. Dlatego wygodnie jest posługiwać się zastępczą temperaturą szumową.

0x01 graphic

gdzie: F - współczynnik szumów

T - pomiarowe źródło szumów o temperaturze T

Często istnieje potrzeba policzenia parametrów szumowych kaskadowego połączenia czwórników.

Stosuje się wtedy wzory:

0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Rozwiązanie

F1 = 1,94dB = 1,563 kp1 = -2dB = 0,631 T1 = 0,563T

F2 = 12dB = 15,849 kp2 = 12dB = 15,849 T2 = 14,849T

F3 = 15dB = 31,622 kp3 = 20dB = 100 T3 = 30,622T

Gdzie T - pomiarowe źródło szumu o temperaturze T

Całkowity współczynnik szumów kaskadowego połączenia wynosi:

0x01 graphic

Zastepcza temperatura szumów kaskadowego połączenia wynosi:

0x01 graphic

  1. Wnioski

Jak widać małe wzmocnienie mocy pierwszego czwórnika niekorzystnie wpływa na parametry szumowe kaskadowego połączenia czwórników, bowiem szum wnoszony przez ten czwórnik nie jest dominujący.

Wzmocnienie mocy ostatniego czwórnika nie ma żadnego wpływu na te parametry.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z5 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 01, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z4 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 07, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 08, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 05, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
protokół-03, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 09, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z3 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
metrologia - sprawozdanie - 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z5 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 02 pg, SPRAWOZDANIA czyjeś
krawiec 743[01] z5 03 u
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron