rozne9, Politechnika WGGiG, Fizyka


POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
INSTYTUT FIZYKI

SPRAWOZDANIE Z FIZYKI Z ĆW.NR 79

WYZNACZENIE PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA

MARTA GŁADYSIEWICZ
PPT - FIZYKA II ROK

DATA:

OCENA:

WSTEP TEORETYCZNY

1.Powstawanie prazkow interferencyjnych w klinie optycznym

Ciemne prazki intenferencyjne powstaja w miejscach:

2.Prążki intenferencyjne na płaskiej płytce szklanej wypuklo-wkłęsłej

Sa to prazki rownej grubosci wytworzone przez klin powietrzny o zmiennyn kacie.Maja one postac

koncentrycznych okregow .

Prążki Newtona można wykorzystac do wyznaczenia promienia krzywiizny R soczewki.

Korzystajac ze wzoru na promien czaszy kulistej możbna zapisac zalezność

Ponieważ wysokość czaszy odpowiada k-temu ciemnemu prążkowi:

Ostatecznie:

PRZEBIEG POMIARÓW

1.Wyznaczenie promieni krzywizny soczewek;

W przypadku soczewki o małym promieniu krzywizny położenie k-tego prążka lewego i

prawego bylo obliczone ze wzoru:

W przypadku promienia soczewki dużego bardzo tródno bylo wyznaczyc położenie zerowego

prążka .Promień k-tego prążka był obliczony ze wzoru:

Dla prążków Newtona obserwowanych w dużej soczewce pomiary przeprowadzone byly trzykrotnie.

Dla prążków interferencyjnych obserwowanych w soczewce o małym promieniu krzywizny nie

bylo sensu mierzyć położenia danego prążka trzykrotnie ponieważ były one bardzo cieńkie.

Ostatecznie promienie krzywizny obliczone zostały ze wzoru

Pomiarów wyznaczenia promienia krzywizny soczeek dokonaliśmy dla soczewek oznaczonych

numerami:2,3,4.

Wyniki pomiarów oraz związane z nimi obliczenia zestawiłam w tabelach:1,2,3

Rachunek błędów

1.Soczewka nr4.

Wartość r byla policzona jako wartość średnia prążków rl i rp:

Bląd wielkości r został policzony ze wzoru:

2.Soczewka nr 2,3

W tym przypadku każdy pomiar wielkości rl i rp był policzony trzykrotnie.Obliczyłam wartości

rmax i rmin ze wzorów:

Ostatecznie wartość promienia obliczylam z zależności:

Bląd wielkości r został policzony ze wzoru :

Obliczenie blędu wielkości R(promienia soczewki);

Bląd wartości promienia krzywizny soczewki został obliczony metodą różniczki logarytmicznej tzn.:

czyli:

WYZNACZENIE DŁUGOSCI FALI

Przebieg pomiarów

1.W tej części doświadczenia wykorzystaliśmy obliczone wcześniej promienie krzywizn

poszczgólnych soczewek

2.Badaliśmy długość fali dla dwóch filtrów oznaczonycz numerami:1,4

3.Obserwowaliśmy te same soczewki pod mikroskopem ,ale były one podświetlone światlem

pochodzącym z filtrów;1,4

4.Postępowaliśmy tak samo jak w przypadku wyznaczania promieni krzywizny.Szukaliśmy

położenia k-tych prążków zarówno z lewej jak i z prawej strony.Dla prążków pochodzących

z soczewki nr4.pomiar przeprowadzony był tylko jeden raz.Dla pozostałych prążków pomiary

przeprowadzane były trzy razy.Odpowiednie promienie były policzone tak samo jak w przypadku

poprzedniej części doświadczenia.

5.Długość fali została policzona ze wzoru:

Rachunek błędów

Wartość promienia i błąd tej wielkości zostały policzone tak samo jak w przypadku poprzednim

Błąd długości fali został policzony metodą różniczki logarytmicznej:tzn:

Ostatecznie długość fali została policzona metodą średniej arytmetycznej:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
rozne9, Politechnika WGGiG, Fizyka
rozne9, Politechnika WGGiG, Fizyka
rozne9, Politechnika WGGiG, Fizyka
rozne9, Politechnika WGGiG, Fizyka
rozne9, Politechnika WGGiG, Fizyka
rozne9, Politechnika WGGiG, Fizyka
rozne9, Politechnika WGGiG, Fizyka
rozne9, Politechnika WGGiG, Fizyka
rozne9, Politechnika WGGiG, Fizyka
rozne9, Politechnika WGGiG, Fizyka
rozne9, Politechnika WGGiG, Fizyka
rozne9, Politechnika WGGiG, Fizyka
rozne9, Politechnika WGGiG, Fizyka

więcej podobnych podstron