spr15, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy


0x08 graphic
Przemysław Woiński

166867

Ochrona Środowiska

BiNoŻ

Data: 21.12.2011r

Godziny zajęć: 12:15 - 16:15

Laboratoria Chemii Fizycznej

ĆWICZENIE NR 15

TEMAT: Wyznaczanie ciepła spalania substancji krystalicznej.

1. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ciepła spalania krystalicznej substancji organicznej. Eksperyment przeprowadza się w tzw. bombie kalorymetrycznej umieszczonej w kalorymetrze diatermicznym.

2. Wstęp teoretyczny:

Pojemność cieplna jest to ilość ciepła niezbędna do ogrzania układu o jeden stopień pod stałym ciśnieniem 0x01 graphic
lub w stałej objętości 0x01 graphic
.

Ilość ciepła niezbędna do ogrzania 1 mola składnika pod stałym ciśnieniem nazywamy molową pojemnością cieplną.

Prawo Hessa

Molowe ciepło reakcji zależy tylko od rodzaju substratów i produktów, a nie zależy od drogi procesu.

Prawo Kirchoffa

Prawo Kirchoffa podaje zależność molowego ciepła reakcji od temperatury.0x01 graphic

dla p = const 0x01 graphic

dla v = const 0x01 graphic

Ciepło, q [J] jest jednym ze sposobów przeniesienia energii między układem a otoczeniem. Wymiana ciepła jest spowodowana różnicą temperatur pomiędzy układem i otoczeniem. Z molekularnego punktu widzenia wymiana ciepła jest skutkiem bezładnych ruchów termicznych cząsteczek.

Ciepło dostarczone do układu z otoczenia oznaczamy jako dodatnie, a proces, w którym ciepło pobierane jest od otoczenia nazywamy procesem endotermicznym. Ciepło przeniesione od układu do otoczenia jest ujemne, a proces, w którym ciepło oddawane jest do otoczenia jest procesem egzotermicznym.

3. Dane i wyliczenia:

tabelka wzorcowa - kwas benzoesowy - 0,992 g.

tabletka 2 - naftalen - 0.747 g.

Pojemność ciepła kalorymetru

Ciepło spalania substancji krystalicznej

Lp.

temperatura [oC]

temperatura [oC]

1

18,01

21,08

2

18,02

21,08

3

18,03

21,09

4

18,07

21,10

5

18,08

21,11

6

18,09

21,12

7

18,11

21,13

8

18,12

21,13

9

18,13

21,14

10

18,16

21,16

ZAPŁON

11

18,51

21,53

12

19,20

22,15

13

19,68

22,58

14

19,88

22,83

15

19,95

22,95

16

19,98

23,01

17

20,00

23,02

18

20,02

23,04

19

20,03

23,05

20

20,04

23,05

21

20,06

23,06

22

20,07

23,06

23

20,08

23,08

24

20,11

23,08

25

20,12

23,09

26

20,12

23,10

27

20,13

23,11

28

20,14

23,12

29

20,15

23,12

30

20,16

23,12

0x01 graphic

0x01 graphic
= TB' - TA' = 20 - 18,16 = 1,84 oC = 1,84 K

0x01 graphic
0x01 graphic

m = 0,992 g

q = 26,476 kJ/g

K = 14,27 kJ/K

0x01 graphic

0x01 graphic
= TB' - TA' = 23,01 - 21,53 = 1,48 oC = 1,48 K

0x01 graphic
0x01 graphic

m = 0,747 g

K = 14,27 kJ/K

qv,sp = 28,27 kJ/g

M = 128 g/mol

0x01 graphic

qsp = 28,27 * 128 = 3,619 kJ/mol

W związku z tym, iż jest to reakcja egzotermiczna, ciepło spalania przyjmuje wartość ujemną:

qsp = - 3,619 kJ/mol

4. Wnioski:

Ciepło spalania przyjmuje wartość ujemną, ponieważ reakcja spalania jest procesem egzotermicznym.

Porównując ciepła spalania różnych związków organicznych można zauważyć, że wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej zwiększa się ciepło spalania (np. kwas octowy (M = 60 g/mol) q = - 0,87 kJ/mol; fenol (M = 94 g/mol) q = - 3,05 kJ/mol; naftalen (M = 128 g/mol) q = - 4,23 kJ/mol).

Obliczona wartość ciepła spalania naftalenu różni się od odpowiedniej wartości literaturowej, co mogło być spowodowane niedokładnością pomiaru.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
mmgg, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczna cz II sprawka
spr57, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy
Moje 50 , Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczna cz II spr
monia 11, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczna cz II spr
15 wyznaczanie ciepła spalania, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, Chem
KOND41vmac, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczna cz II s
rad, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczna cz II sprawka
Do druku askorbinowy, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczn
Elektroda szklana, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczna c
Podczas wymuszonego przep+éywu p+éynu, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wsz
27 poprawa 2, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, Chemia fizyczna
POLSKI, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczna cz II spraw
spr26, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy
lab50as, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczna cz II spra
hk spr numer 23, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy, chemia fizyczna cz
11 wyznaczanie ciepła rozpuszczania, Studia PŁ, Ochrona Środowiska, Chemia, fizyczna, laborki, wszy,

więcej podobnych podstron