notatka kasia jóźków, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2


NOTATKAZ OBSERWACJI ZAJĘĆ KOŁA TEATRALNEGO

Data: 14.01.2010R.

Prowadząca: Katarzyna Jóźków

Temat: Teatr zabawy- ćwiczenia formy, ekspresji, przestrzeni ruchowej, fantazje twórcze.

Cele operacyjne:

Uczeń:

Formy pracy:

- zbiorowa jednolita

Metody pracy:

Materiały dydaktyczne:

- przedmioty: książka, wazon, klucze, nożyczki, klej; karteczki z narysowanymi buziami; karteczki z nazwami przemiotów, białe kartki, kredki, pudło lub duża kostka; karteczki z nazwami przestrzeni i nazwami książek, obrazy, kolorowe rękawiczki i skarpetki, magnetofon, płyta CD.

WNIOSKI Z OBSERWACJI

  1. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem brali udział w zajęciach, zadania wykonywali z wielkim zaangażowaniem.

  2. Nauczycielka zaprezentowała wiele ciekawych metod aktywności twórczej, która miała na celu rozwinięcie wyobraźni, ekspresji.

  3. Uczniowie komunikowali się ze sobą językiem pozawerbalnym, który wywarł na mnie duże wrażenie.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
notatka jola, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
notatka jadzia, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Dary Nowego Roku, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
W krainie baśni, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warzywa, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Święto Niepodległości, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
światło i cień, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Przyszła do nas jesień, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
W oczekiwaniu na zimę, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Zrozumiałem, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
pory dnia i roku, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warzywa przez cały rok, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
gołąb pocztowy, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Warszawa w legendzie, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Droga do szkoły-konspekt, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
drzewa i krzewy owocowe, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2
Pamiętamy o tych, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2

więcej podobnych podstron