Warszawa w legendzie, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2


Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data: 13.11.2009r.

Ośrodek tematyczny: Nasza ojczyzna.

Temat dnia: Warszawa w legendzie.

Cel główny: Zapoznanie z legendą o powstaniu miasta i herbem Warszawy.

Cele operacyjne:

Uczeń

- Poda znaczenie pojęcia „legenda"

Metody pracy:

Formy pracy:

Środki dydaktyczne: