Anatomia Patologiczna - Choroby Świń - Ćwiczenie 1, weterynaria 3 rok WROC, semestr 6, Apy 2 sem


KOLIBAKTERIOZA ŚWIŃ

Patogenność E.coli:

  1. mechanizm enterotoksyczny - adhezja i zanik kosmków jelitowych (drobnoustroje produkują toksyny oddziałujące na komórki błony śluzowej jelita)

  2. mechanizm enterotoksemiczny

  3. mechanizm enteroinwazyjny

  4. mechanizm posocznicowy

Postać enterotoksyczna - u małych prosiąt ( krótko po urodzeniu)

   1. kolonizacja jelita

   2. wytwarzanie enterotoksyn

Czynniki sprzyjające zachorowaniu prosiąt osesków

  1. obecność patogennych E.coli w środowisku.

  2. oziębienie (poniżej 25ºC):

  1. zły stan immunologiczny macior:

Do zachorowań dochodzi już w kilka godzin po urodzeniu.

Objawy:

    1. biegunka - wodojasna, alkaliczna

    2. odwodnienie - do 30% masy ciała, prowadzące do nagłej śmierci

    3. odczyn zapalny w okolicy odbytu i krocza

Zmiany AP:

 1. jelita cienkie - atoniczne i rozdęte, brak cech zapalenia

 2. treść jelitowa - wodnisto-żółtawa

 3. żołądek - w żołądku grudy niestrawionego sernika

 4. skóra - pergaminowa

 5. gałki oczne - zapadnięte

Wyniki badań dodatkowych:

   1. w początkowych odcinkach jelit cienkich obserwuje się znaczny wzrost patogennych serotypów E.coli

   2. ujemny wynik badań wirusologicznych treści

   3. brak zaniku kosmków jelitowych

   4. brak nacieku komórek zapalnych

   5. alkaliczny odczyn płynu biegunkowego

CHOROBA OBRZĘKOWA ŚWIŃ

Objawy:

 1. brak zmian w jelitach

 2. uszkodzenia tętniczek i żyłek w całym organiźmie

  1. obrzęk śródbłonka

  2. pyknoza i rozpad jąder komórek mięśniowych naczyń

  3. włóknikowe i szkliste zwyrodnienie t.media

w efekcie powstają

wzmożona przepuszczalność naczyń

niedrożności

niedokrwienia

martwica

 1. nagłe upadki

 2. ochrypły głos

 3. objawy nerwowe

Zmiany AP:

   1. obrzęki podskórza - powiek - policzków - okolicy nosowo-czołowej

   2. hydropericardium

   3. hydrothorax

   4. płuca - mierny obrzęk

   5. mesocolon - obrzęk galaretowaty

   6. ściana żołądka - obrzęk galaretowaty

   7. żołądek - wypełniony treścią

   8. węzły chłonne krezkowe - obrzęk

   9. podstawa mózgu - żółte ogniska rozmiękczynowe

   10. rdzeń przedłużony - żółte ogniska rozmiękczynowe

   11. opony mózgowe - obrzęk

DYZENTERIA ŚWIŃ (Dysenteria suum)

Przyczyna:

Patogenność Serpulina hyodysenteriae

powodujące uszkodzenia i złuszczanie nabłonka powierzchniowego

Patogenność Gramm-ujemnej flory jelitowej

powodujące zatory drobnych naczyń krwionośnych żołądka i okrężnicy

Objawy:

Chorują głównie świnie w wieku 8 - 14 tygodni

1) półpłynna, śluzowata biegunka

0x08 graphic

2) czekoladowa biegunka z krwią

0x08 graphic

3) śluzowaty kał z niestrawionymi cząstkami karmy

Biegunka w dyzenterii wynika z:

 1. upośledzonego wchłaniania zwrotnego w jelitach grubych - spowodowanych:

  1. uszkodzeniem nabłonka

  2. zablokowaniem mikrokrążenia krwi - przez zatory w błonie śluzowej i podśluzowej

 2. wzmożonej przepuszczalności ścian powierzchniowych naczyń krwionośnych lamina propria

 3. transport elektrolitów i płynów w jelicie cienkim pozostaje niezmieniony

Zmiany AP:

   1. powłoki brzuszne - podkasana, zasinione

   2. gałki oczne - zapadnięte

   3. błony surowicze - zmętnienie

   4. jelita grube