Fizykoterapia+pytania, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D


Grzegorz Kapera

PRĄD GALWANICZNY

1.Zgodnie z prawem DU Bois Remonda:

a)prąd stały jest jednokierunkowy

b)prąd stały wywołuje podczas przepływu skurcz miesnia

c)przyczyna powstania bodzca elektrycznego jest prad płynacy bez zmiany natężenia

d)przyczyna powstania elektrycznego nie jest sam prad płynacy a dostatecznie szybka zmiana natężenia w czasie zmiany natężenia

2. W sytuacji gdy mamy 2 elektrody roznej wielkości to:

a)gęstość pradu jest wieksza pod elektroda o większej powierzchni

b)gęstość prądu jest większa pod elektrodą o mniejszej powierzchni

c)gęstość prądu pod elektrodami nie różni się jeżeli różnica ich powierzchni nie jest mniejsza od 1cm2

d)powierzchnia elektrod nie ma wpływu na gęstość prądu pod nimi

3.Wskazaniem do galwanizacji sa:

a)nerwobóle, porażenia spastyczne

b)choroby zwyrodnieniowe stawów, stany zapalne skory

c)porazenia wiotke, zaburzenia krążenia obwodowego

d)zespoły bólowe, nowotwory

4.Przeciwskazaniem do galwanizacji jest:

a)zaburzenie krazenia obwodowego

b)porażenie spastyczne

c)utrudniony zrost kostny

d)zespoły bólowe

ELEKTROSTYMULACJA

5.punkt motoryczny mięsnia to:

a)miejsce w którym wystepuje największe pobudznie stymulowanego mięsnia

b)miejsce w który mięsień kurczy się z największą szybkością

c)miejsce w którym nerw wnika do mięśnia

d)miesce przyczepu mięsnia da kości

6.Cechą charakterystyczną impulsu prostokątnego jest:

a)długi czas narastania wartości natężenia

b)długi czas narastania i opadania wartości natężenia

c)krótki czas narastania i długi opadania wartości natężenia

d)krótki czas narastania i opadania wartości natężenia

7. Cechą charakterystyczną impulsu trójkątnego jest:

a)długi czas narastania wartości natężenia

b)długi czas narastania i opadania wartości natężenia

c)krótki czas narastania i długi opadania wartości natężenia

d)krótki czas narastania i opadania wartości natężenia

8.Zdolność akomodacji charakteryzuje mięśnie:

a)wszystkie mięsnie, odnerwione też

b) mięsnie gładkie

c) mięśnie szkieletow

d)odpowiedź a i b

9.Odległość elektrod w terapii segmentalnej prądu Traberta powinna wynosić:

a) nie mniej niż 8cm

b)ok. 15 cm

c)ok. 3 cm

d)nie mniej niż 25 cm

10.Wskazaniem do prądu Traberta są:

a)choroby zwyrodnieniowe stawów

b)nerwobóle

c)zaburzenia krążenia obwodowego

d)wszystkie odpowiedzi są poprawne

11.Czas zabiegu prądem Traberta wynosi:

a)3-6min

b)30-40min

c)8-15min

d)żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

12.Prąd Traberta powoduje:

a)obniżenie aktywności układu współczulnego

b)zwiększenie aktywności układu współczulnego

c) obniżenie aktywności układu przywspółczulnego

d)żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

DIADYNAMIK

13.Prąd DF jest prądem impulsowym o częstotliwości:

a)50Hz

b)70Hz

c)100Hz

d)200Hz

14.W prądzie RS czas przepływ prądu i przerwy

a)są sobie równe i wynoszą 3 s

b) są sobie równe i wynoszą 1 s

c) nie są równe, czas przerwy wynosi 2 s a przepływu 4s

d) nie są równe, czas przerwy wynosi 1 s a przepływu 3s

15. Prąd MF o jakiej częstotliwości powoduje wzmożenie napięcia mięśniowego

a)50Hz

b)70Hz

c)100Hz

d)120Hz

16.Wybierz zdanie prawdziwe odnośnie prądów DD

a) nie rozszerzają naczyń krwionośnych

b)prąd MF o częstotliwości 100Hz powoduje wzmożenie pobudliwości mięsni

c) pobudzają włókna układu autonomicznego odpowiedzialne za rozszerzenie naczyń krwionośnych

d)nie wpływają na układ nerwowy autonomiczny a jedynie na CUN

17.Do ilościowych metod elektrodiagnostycznych zalicza się;

a)chronaksymetrię

b)wykreślanie krzywej i/t

c)oznaczanie współczynnika akomodacji

d)wszystkie odpowiedzi są poprawne

18.Współczynnik akomodacji równy 1 oznacza:

a)prawidłową zdolność akomodacji

b)podwyższoną zdolność akomodacji

c)całkowitą utratę zdolności do akomodacji

d)żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

19. 12.Wartość prawidłowej reobazy wynosi:

a)11-20ms

b)2-10ms

c)20-28 ms

d)50-100ms

20.Metoda elektrodiagnostyczna polegająca na obserwacji rodzaju siły skurczu mięśnia w odpowiedzi na określony impuls elektryczny to metoda:

a)ilościowa stosowana do badania mięsni

b)stosowana tylko dla mięsni zdrowych

c)stowsowana tylko dla mięsni gładkich

d) jakościowa stosowana do badania mięsniWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Fizykoterapia+pytania w, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
FIZYKOTERAPIA TEST w, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
kineza TestY, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, testy, fizyko D
fizykoterapia studia licencjackie, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, FIZYKO, WYKLADY
fizykoterapia - wyklad vi - 25.03, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizykoterapia, I semestr
konspekt basen cw. ze współcwicz, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Basen, dla osob starszych
tematyka prac 2012, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, Fizjologia egzm, Ukł.oddechowy
BIOMECHANIKA WYKŁADY, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Biomechanika
program fizjo i lit, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Basen
Praca własna atrofia i hipertrofia mięśniowa, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizjologia, F
FIZJOLOGIA - notatki IV zal, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, wszyst, Fizjologia egzm, Ukł.o
zaburzenia osobowości, fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Psychiatria
FIZJOLOGIA -zaliczenie III (krew i krążenie), fizjoterapia, FIZJOTERAPIA, III SEMESTR, Fizjologia, e

więcej podobnych podstron