wyklady do kolokwium od wykladwowcy 2, studia mgr rok 2, semestr I, Publiczne prawo konkurencji


Materiały dydaktyczne Zarys III

Procedury w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów

Rodzaje postępowań przed Prezesem UOKiK

Struktura postępowania:

Zakończenie postępowania przed Prezesem UOKiK w sprawach ograniczających konkurencję i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

 1. Umorzenie postępowania:

 1. Decyzja merytoryczna:

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji:

Zakończenie postępowania w sprawie koncentracji

Postępowanie przed Prezesem UOKiK w sprawie koncentracji:

 1. Umorzenie postępowania:

 • Decyzja merytoryczna:

   1. Postępowanie na wniosek:

    1. Zakaz koncentracji

     • Zgoda bezwarunkowa

     • Zgoda wyjątkowa

     • Zgoda warunkowa

  1. Postępowanie z urzędu:

  Procedury sądowe

  Sankcje

  1. Sankcje administracyjne

  tzw. program leniency (art. 109)

  1. Sankcje cywilne

  2. Sankcje karne

  Sankcje za naruszenie zakazów praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konkurentów i innych praktyk wymierzonych w konsumentów:

  0x01 graphic  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  Ochrona powietrza 2, studia mgr rok 2, semestr II, Prawo Ochrony środowiska
  Zagadnienia egzaminacyjne z prawa ochrony środowiska, studia mgr rok 2, semestr II, Prawo Ochrony śr
  referat na POŚ ćwiczenia, studia mgr rok 2, semestr II, Prawo Ochrony środowiska
  PO referat1, studia mgr rok 2, semestr II, Prawo Ochrony środowiska
  Postępowanie sądowo administracje wykłąd, studia mgr rok 1, I rok II semestr, postepowanie sadowo ad
  Wyklad 2, Studia Mgr, II semestr mgr, Mechanistyczne metody wymiarowania nawierzchni
  Wyklad 5-6, Studia Mgr, II semestr mgr, Mechanistyczne metody wymiarowania nawierzchni
  Wyklad 3-4, Studia Mgr, II semestr mgr, Mechanistyczne metody wymiarowania nawierzchni
  Wyklad 1-2, Studia Mgr, II semestr mgr, Mechanistyczne metody wymiarowania nawierzchni
  Wyklad 4, Studia Mgr, II semestr mgr, Mechanistyczne metody wymiarowania nawierzchni
  Wyklad 7-8, Studia Mgr, II semestr mgr, Mechanistyczne metody wymiarowania nawierzchni
  Wyklad 1-2, Studia Mgr, II semestr mgr, Mechanistyczne metody wymiarowania nawierzchni
  Zagadnienia do kolokwium z przedmiotu ergonomia, studia UR, rok 1, ergonomia
  referat na Administracja wobec praw człowieka, studia mgr rok 2, semestr II, Administracja wobec pra
  Moje doświadczenie z Systemem bolońskim, studia mgr rok 2, semestr II, system bolonski
  wyklady I, Studia, III rok, III rok, V semestr, pomoce naukowe, do egzaminu
  Wstęp do socjologii- wyklady 3, studia socjologia rok I

  więcej podobnych podstron