ALGORYTM PROCESU DECYZYJNEGO, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Zarządzanie przedsiębiorstwem spedycyjnym


ALGORYTM PROCESU DECYZYJNEGO

dzieli się na etapy: dostrzeżenie i sformułowanie problemu, zbieranie informacji dotyczących jego istoty i umożliwiających całościową analizę, proponowanie rozwiązań problemu, ocenę alternatyw i wybór najlepszego rozwiązania, sprawdzanie w fazie realizacji, czy przyjete rozwiązanie daje w praktyce zamierzone efektyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
spółka komandytowa - tabela - konkretne informacje, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR
różnice między spółką komandytową a komandytowo-akcyjną, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SE
Spółka komandytowa ustwa, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Zarządzanie przedsiębio
Przewozy ładunków, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Gospodarowanie w przedsiębiors
ładunki w tonach, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Gospodarowanie w przedsiębiorst
Pojęcie działalności spedycyjnej, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Rynek usług spe
modelowe rozwąznia składowania towaru, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Rynek usłu
przykładowe komendy w SQL, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Zastosowanie informaty
komunikacja międzyludzka, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Podatek akcyzowy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Procedury celne i podatkowe
Infrastruktura transportu projekt 2, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Infrastruktu
ergonomia projekt, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
pracownik labolatorium, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
scheat organizacyjny izby celnej w szczecinie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Pr
Ubezpieczenia - zadanie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Ubezpieczenia transporto
NEGOCJACJE - etapy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
słuchanie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Płaski układ sił zbieżnych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 2, Mechanika techniczna
FCA, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Procedury celne i podatkowe

więcej podobnych podstron