Teoria konsumenta, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY


Teoria konsumenta

Konsument a gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe jednoosobowe lub wieloosobowa jednostka organizacyjna dzialajaca w sferze konsumpcji. Celem gospodarstwa domowego jest zaspokojenie jego potrzeb.

Cechy gospodarstwa domowego

- zdolnosc do podejmowania decyzji

- dazenie do otrzymania max satysfakcji.

Funkcje gospodarstwa domowego

- spoleczne (wychowywanie, reprodukcja)

- ekonomiczne

a)konsumpcyjne

b)dochodowa

Budzet gospodarstwa domowego

- dochody (placowe,poza placowe)

- wydatki ( na konsumpcje,oszczednosci)

Efekt Rydla - realizacja konsumpcji gosp. domowego na dotychczasowym poziomie mimo utraty czesci dochodu odbywa się kosztem zgromadzonych oszczednosci,kredytow, wzrostu nakladu pracy w gospodarstwie lub wydluzeniem uzytkowania dobr.

Glowne elementy zachowania się konsumenta

- wybory zgodne z jego interesem

- konsument dokonuje wyboru na podstawie dostepnych informacji

- substytucyjnosc miedzy dwoma wyborami

Ekonomisci analizuja zachowanie się konsumentow na podstawie

- Teoria uzytecznosci krancowej

- Krzywa obojetnosci

I Teoria uzytecznosci krancowej

Uzytecznosc jest to suma zadowolenia jaka osiaga indywidualny konsument

z konsumowania lub posiadania dobra.Konsumet dazy do maksymalizacji uzytecznosci

czyli wyboru takiej kombinacji,która daje mu najwieksze zadowolenie.

Uzytecznosc calkowita jest suma uzytecznosci konsumowanej ilosci produktow

Uzytecznosc krancowa (marginalna) to przyrost uzytecznosci uzyskanej dzieki

Zwiekszeniu konsumpcji danego dobra o jednostke przy danym poziomie konsumpcji

pozostalych dobr.

Uzytecznosc calkowita (szklanka z woda kazda kolejna szklanka daje mniejsze

zadowolenie

Uzytecznosc calkowita wzrasta w miare zwiekszania się konsumowanego dobra, wzrost

jest coraz wolniejszy. Po przekroczeniu max uzytecznosci dalsze przyrosty powoduje spadek zadowolenia konsumenta. Wówczas uzytecznosc calkowita zmniejsza się a uzytecznosc krancowa przyjmuje wartosci ujemne.

Prawo malejacej uzytecznosci krancowej (marginalnej)

I prawo Gossena

Zadowolenie z pierwszej konsumowanej jednostki dobra jest wieksze anizeli z kolejnych jednostek. Rownowage gospodarstwa domowe uzyskuja gdy nabywajac rozne towary doprowadzaja do tego ze relacje krancowej uzytecznosci do ceny kazdego z nich jest rowna

Krancowa uzyt. Dobra X /Cena dobra X = Krancowa uzyt. Dobra Y/Cena dobra Y

II Krzywa Obojetnosci

Zalozenie teori krzywej obojetnosci

- kompletnosc preferencji (jakie dobro preferuje konsument)

- przechodniosc preferencji

- nienasycalnosc zadowolenia konsumenta (preferuje te dobro które daje mu max zadol.)

Model zachowania się konsumenta

- dochody

- ceny dobr i uslug

- gusty konsumentow

- zalozenia behawioralne

I=ax*px+qy*py - ograniczenie budzetowe

Ograniczenie budzetowe wskazuje maksymalna ilosc jednego dobra które możemy kupic przy okreslonej nabywanej ilosci drugiego dobra.

Linia budżetowa

Linia budżetowa obrazuje maksymalne kombinacje ilościowe dwóch dóbr. które może nabyć konsument przy danym dochodzie i danych cenach. Punkty leżące na linii budżetowej AF wyczerpują w całości budżet konsumenta. Punkty leżące powyżej linii
budżetowej są nieosiągalne. Punkty leżące poniżej linii budżetowej dają możliwość zwiększenia konsumpcji.

0x01 graphic

Nachylenie tej lini budzetu jest to stosunek ceny x do ceny y ze znaczkiem ujemnym

Nachylenie lini budzetu = - px/py

Krzywa obojetnosci obrazuje wszystkie możliwe kombinacje dwoch dobr dajace konsumentowi taka sama uzytecznosc (u)

Konsument dazy aby krzywa była przesunieta w gore.Wzdluz lini obojetnosci uzytecznosc dla konsumenta jest stala. Krzywa staje się bardziej plaska w miare przesowania się w prawo,krzywe musz być rownolegle i nie mogą się przecinac.

Krzywe obojętności jako obraz gustów konsumenta

Wzdłuż każdej krzywej obojętności użyteczność dl.ikonsumenta jest stała. Ponieważ woli on więcej.a nie mniej, każdy punkt położony na wyższej krzywej obojętności jest lepszy od punktów leżących na niższej krzywej. Krzywe obojętności muszą mieć nachylenie ujemne, w przeciwnym razie bowiem konsument mógłby nabywać większą ilość obydwu
dóbr i uzyskiwać większą sumę użyteczności na lej samej krzywej. Zgodnie z prawem malejącej krańcowej stopy substytucji każda krzywa obojętności ulega spłaszczeniu, w miarę jak przesuwamy sięw prawo.

0x01 graphic

Gusty konsumentow

Zalozenie behawioralne. Konsument dazy do max zapokojenia potrzeb

Zmiany cena linia budżetowa

Konsument znajduje się w punkcie C na linii bud/r towej AF. Podwojenie ceny posiłków znmicjs/;i o połowę liczbę posiłków, które można nabyć nic chodząc do kina. Punkt F przesuwa się do położenia F'. Linia budżetowa obraca się wokół punktu ,4. w którym w ogóle nie kupuje się posiłków. Na nowej linii budżetowej konsumenta nic stać już na za-
kup pierwotnego zestawu dóbr C. Konsumpcja jednego lub obu dóbr musi się mniejszyć.

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Teoria ekonom, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
ekonometria-egzamin-teoria--FINAL, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Psychologia-teoria, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
ochrona konsumenta, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
17, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
pomoc publiczna, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
konsorcjum gospodarcze, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Ś z integracji europejskiej, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Logistyka, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Egzaminu przedmiotu Normalizacja, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
Folie do tematow 1-2, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY
44, Studia, STUDIA PRACE ŚCIĄGI SKRYPTY

więcej podobnych podstron