antydepresanty, 4 ROK, PSYCHIATRIA


Przeciwdepresyjne

Nastrój, naped, usuwają, lęk, niepokój, zaburzenia rytmów biologicznych. Głównie działanie na przekaźnictwo 5-HT i NA. TLPD - centralna rola amitryptylina (silniej uspokajająco, przeciwlekowo), imipramina (silniej odhamowująco, niezbyt duży lęk), klomipramina, przeciwlękowo i uspokajająco - doksepina i trimipramina (słabiej na nastrój, w zesp. Lękowo-depresyjnych). Niektóre z leków maja aktywne metabolity. Depresje, można raz dziennie.

Przeciwwskazania: jaskara, zaburzenia rytmu serca, chns, bezpośrednio po zawale, nadczynność tarczycy, ch. Adisona, zespoły depresyjne z zaburzeniami świadomości, zatrucia.

Nieporządane i powikłania: u większości na początku - senność, niepokój, bezsenność, zaburzenia koncentracji, upośledzenie pamięci, wysychanie błon śluzowych, akomodacja, rr, niestrawność, nudności, zaparcia, przyrost masy, utrudnione oddawanie moczu, obniżenie potencji, bóle i zawroty głowy, skórne. Powikłania: lek, niepokój, podniecenie, zaostrzenie objawów psychotycznych, zaspół antycholinergiczny, zmiana fazy, zespół abstynencyjny przy dłuższym stosowaniu. Napady drgawkowe, drżenie, mikronie, sporadycznie dyskinezy i parkinsonowskie, duże zmiany RR, tachy, migotanie, Unikać w I trymestrze….

Najpoważniejsze zatrucia tymi lekami(TLPD) ze wszystkich psychotropowych(tox dawka często tylko 3-5 x większa od terapeutycznej). Obraz: przymglenie, majczenie, śpiączka atropinowego typu, zaburzenia rytmu, drżenie, mioklonie, napady padaczkowe. Leczenie fizostygmina i b-lityki,dializa.

Można dołączać małe neuroleptyku(chlor, lewom) w depr. Psychotycznej średnie neuroleptyku(pernazyna, lewomepromazyna).

SSRI: łagodne i średnio nasilone stany depresyjne, z niewielkim lękiem, dystymia, zaburzenia lękowe, bulimia, może ambulatoryjnie, lepiej tlerowane i bezpieczniejsze, przeciwwskazana: ciąża, krmienie, parkinsonizm, wątroba, nerki, depresja psychotyczna, uważać na fluoksetynę gdy lęk i myśli samobójcze. Niepożądane: ppok, ubytek masy, bóle głowy, mdłości, bezsenność, zaburzenia potencji, ejakulacji, Zatrucia żadko. Początkowo nie powini prowadzić.

SSNRI: wenlafaksyna i milnacipran(serotonina i noradrenalina)

IMAO-A: moklobemid odhamowujący, podobne niepożądane jak w SSRI

Mianseryna, wiloksazyna, tianeptyna

Lit, karbamazepina, kwas walproinowy

Gdy dwubiegunowa:

Stabilizatory, czasem neuroleptyki, wskazania gdy 2 epizody w tym jedna mania, bo ryzyko nawroty prawie 100%, też w schizoafektywnej. Najpierw Lit chyba że pwsk.,(narki, trczyca, krążenie, wodno mineralna) badania przed stosowaniem, zwykle dodajemy do neuroleptyku w manii lub pdepr w depresji. 20% nie opowiada na lit. Na pewno profilaktykabezterminowa gdy ciężnie zaburzenia dwubiegunowe. Jeśli nie skuteczny to karbamazepina, można połączyć.

Jednobiegunowa:

Średnio 6 miesięcyepizod, stosujemy leki 3-4 miesiące po, poprawie klinicznej, zapobiega relapse to consolidation, jeśli po bezobjawowym 6 miesięcy to nawrót. Gdy 2 nawroty to profilaktyczne??? Imipra, amitrypt, fluokse, fluwoksa, - co najmniej 5 lat, w dystymia u większości pacjentów wskazania do profilaktyki długotrwałej,

BZD:

Ostre postaci lęku, wspomagające w depresji, psychozach, stan padaczkowy, nasenne krutko

Przeciwwskazane: miastenia, podeszły wiek, ciąża, niewydolność krążenia, zatrucie alkoholem.

Niepożądane: znużenie, senność, ataksja, zawroty głowy, zaparcie, spadki ciśnienia, może zwiotczenie mięśni, zaburzenia pamięci, mogą też paradoksalne objawy. Gdy nagle odstawione to może do abstynencyjnego: lek, pobudzenie, naięcie, zaburzenia snu, ppok, niekiedy napady drgawkowe, objawy neurologiczne.

Przeciwparkinsonowskie:

Też wpływ euforyzujący, mogą do uzależnienia, wszystkie działanie cholinolityczne.

Stosowane ch. parkinsona zespoły parkinsonowskie różnego pochodzenia, wczesne dyskinezy, nie w późnych dyskinezach i akatyzji.

Uboczne: cholinolityczne - suchość , akomodacja, zatrzymanie moczu, zaparcie, może ośrodkowy z. cholinolityczny.

Przeciwwskazania: jaskra, ch serca, wątroby, nerek, nie z tiorydazyną klozapiną i innymi silnie cholinolitycznie - też TLPD.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
neuroleptyki2, 4 ROK, PSYCHIATRIA
Pielęgnowanie chorych z manią, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstw
psychiatria p.e08, 4 ROK, PSYCHIATRIA
GENETYKA W PSYCHIATRII, studia, 4 rok, psychiatria, materiały, genetyka
od zmusiał, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Psychiatria
pyt psych 2010, studia, 4 rok, psychiatria, pytania
alkoholizm, 4 ROK, PSYCHIATRIA
zagad.-psychitria, studia ratownictwo, III rok, psychiatria
psychiatria egzamin 2010, studia, 4 rok, psychiatria, pytania
V rok egzamin psychiatria 2011 termin I, V rok, Psychiatria, 2015-16, psychiatria giełdy zrobione, p
od zmusiał, Pielęgniarstwo licencjat, licencjat, Studia III rok, Psychiatria
zespoly2, 4 ROK, PSYCHIATRIA
skierowanie WZOR, 6 rok, psychiatria
Badanie psychiatryczne, 1.Lekarski, IV rok, Psychiatria, Materiały
psychiatria pyt. prof. gr E 2010r., 6 ROK, PSYCHIATRIA
SCHIZOFRENIA objawy, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiat

więcej podobnych podstron