W krainie baśni, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2


Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data: 22-25.01.2010r.

Ośrodek tematyczny: Nie nudzimy się w zimowe wieczory.

Temat dnia: W krainie baśni.

Cele operacyjne:

Uczeń

Metody pracy:

Formy pracy:

Środki dydaktyczne: