25. Co to jest metoda PCR i do czego służy - Kopia, Studia, biologia


25. Co to jest metoda PCR i do czego służy.

Reakcja łańcuchowa polimerazyPCR (ang. Polymerase Chain Reaction) to łańcuchowa reakcja polimerazy, metoda powielania łańcuchów DNA w warunkach laboratoryjnych, polegająca na sekwencji wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki. Technika została wynaleziona w 1983 roku przez Kary'ego Mullisa z kalifornijskiej firmy Cetus, za co Mullis otrzymał w roku 1993 Nagrodę Nobla.

Zaletą tej metody jest możliwość:

-analizy DNA wyizolowanego w bardzo małej ilości, np. z pojedynczej komórki zarodka

-namnażanie tylko wybranego fragmentu DNA -analiza całego genu lub jego fragmentu

-zwielokrotnienie DNA w krótkim czasie

Aby przeprowadzić reakcję PCR, musimy przygotować mieszaninę reakcyjną, umieścić ją w małych probówkach i wstawić do specjalnego urządzenia zwanego termocyklerem, który zaopatrzony jest w blok grzejny kontrolowany mikroprocesorem.

Skład mieszaniny reakcyjnej:

  1. Matrycowy DNA- zazwyczaj jest to jednoniciowe DNA, które możemy uzyskać na drodze denaturacji 2-niciowego DNA, zazwyczaj wykorzystuje się genomowe DNA, ale można użyć także RNA, jednak wcześniej należy przepisać je na DNA za pomocą enzymu odwrotnej transkryptazy.

  2. Startery- krótki jednoniciowy fragment DNA(10-13 nukleotydów, -lepi 20)Startery projektujemy tak, aby był komplementarny do jednego końca docelowego fragmentu DNA, powinny zawierać zbliżoną liczbę par C-G i mieć podobną temp łączenia. Ważne dlatego jest, aby znać końcówki docelowego fragmentu DNA , który chcemy amplifikować.

  3. polimerazy DNA - rodzaj enzymu, który syntetyzuje nowe nici DNA komplementarnych do sekwencji docelowej. Pierwszym i najbardziej powszechnie używanym jest Taq polimeraza DNA (aquaticus Thermis ),

  4. wolne trifosforany deoksyrybonukleotydów(dNTP) - każda reakcja PCR wymaga wszystkich 4 (dATP, dGTP, dTTP, cCTP). Cząsteczki te są substratem dla polimerazy DNA, która na zasadach komplementarności wbudowuje je do nowo syntetyzowanej nici DNA

  5. Bufor reakcyjny- zapewnia odpowiednie pH reakcji, zawiera również jony metali( magnezu) bez których polimeraza byłaby nieaktywna

W reakcji pcr namnażamy sekwencje DNA poprzez powtarzające się cykle, każda nowa nić służy jako matryca w następnym cyklu, w rezultacie liczba kopii rośnie wykładniczo 2n, gdzie n to liczba cykli.

Każdy cykl składa się z następujących etapów:

  1. Denaturacja- zachodzi w temperaturze 95' i trwa 60 sekund, polega na rozdzieleniu dwuniciowego DNA pod wpływem podwyższonej temperatury, która powoduje rozerwanie wiązań wodorowych, destabilizację helisy i rozpad cząsteczki DNA na pojedyncze nici, które mogą być kopiowane przez polimerazę DNA

  2. Przyłączanie starterów- etap ten trwa 30 sekund i zachodzi w niższej temperaturze - 40-60' , temperatura tu jest obliczana indywidualnie dla każdego startera, zależy od długości i sekwencji( od ilości par G-C)

  3. Elongacja- ten proces zachodzi w temperaturze 72' i trwa od 60 do 90 sekund. Polimeraza dobudowuje nić, w wyższej niż temp. przyłaczania starterów gdyż w tej temperaturze polimeraza wykazuje największa aktywność. W pierwszym cyklu replikacyjnym synteza nowych nici prowadzona jest z każdego startera w kierunku drugiego startera, powstające nowe nici wykraczają poza sekwencję docelową, ponieważ nic nie zapobiega kopiowaniu matrycy. Aby proces ten zatrzymać należy zwiększyć temperature do 95'C.W 2 cyklu starter po związaniu z nicia syntetyzowaną w 1 cyklu kopiuje ją do miejsca, w którym znajdował się pierwszy starter, w następnych cyklach otrzymujemy już docelowy odcinek DNA.

Czas reakcji PCR dobierany jest do długości startera.

PCR ma szerokie zastosowanie:

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
GKF Kartezjusz Czym jest metoda w filozofii, do czego służy i czemu dotąd jej nie stosowano (Rozpr
Co to jest socjalizm, Wstęp do nauki o państwie i prawie
25 Co to jest marka i jaki zakres tematyczny obejmuje Przykłady
egzamin, 05 i 06 - Co to jest metoda, technika i narzędzie badwacze. Omów różnice. Wymień metody bad
Co to jest metoda
Co to jest alkacymetria i do czego się ją stosuje
Co to jest nasiennictwo i do czego służy
Co to jest telomeraza i do czego sluzy1, Biotechnologia, Semestr III, Biologia molekularna
co to jest inwentaryzacja i do czego służy (20 str), Ekonomia, ekonomia
pytania+odp, ODP-do BPiE(2), 1)Co to jest kontrast prosty
Co to jest sentymentalizm scharakteryzuj kochanka sentymentalnego odwołując się do przykładów z lite
Co to jest nauka administracji, Materiały do szkoły, Administracja
Co to jest sentymentalizm scharakteryzuj kochanka sentymentalnego odwołując się do przykładów z lit
In vitro może się schować (Naprotechnologia - nowa metoda leczenia niepłodności), Położnictwo i gine
Co to jest dryft we wzmacniaczu prądu stałego i od czego zal

więcej podobnych podstron