„Wspominamy wakacje”- 6-l, Scenariusze zajęc - przedszkole, pozegnanie wakcji

Pobierz dokument
695.doc
Rozmiar 44 KB

„Wspominamy wakacje”- 6-l

Zajęcia w

ranku

Zajęcia

główne

Sfera aktywności

dzieci

Cele operacyjne zajęć

głównych

Zajęcia popołudniowe

Cele operacyjne zajęć

popołudniowych

„Pociągi jadą, pociągi stoją”- zabawa ruchowa.

„Jagody”- ćwiczenia narządów mowy, oblizywanie warg językiem.

Wspomnienia z wakacji”- wypowiedzi dzieci na podstawie własnych przeżyć i obrazków.

Zaznaczenie na mapie Polski gór - Tatry i morza - Morze Bałtyckie. Rozmowy o wakacyjnych krajobrazach, o spotkanych roślinach i zwierzętach.

„Urządzamy kącik przyrody”- wyeksponowanie w kąciku wakacyjnych skarbów (muszelki, bursztyny, szyszki, kamienie, odłamki skał, kłosy zbóż).

„Na wakacjach”- zestaw ćwiczeń w formie opowieści ruchowej.

językowa

społeczna

przyrod-nicza

przyrod-nicza

społeczna

zdrowotna

Dziecko:

-wypowiada się na określony temat prostymi zdaniami powiązanymi ze sobą logicznie, zna nazwę miejscowości, w której spędzało wakacje, razem z nauczycielem odszukuje ją

na mapie, wie jaki kształt ma mapa Polski, jakimi kolorami na mapie zaznaczone są wody, niziny, góry

-potrafi posegregować różne przedmioty, nazwać je i określić skąd zostały przywiezione

-pokazuje ruchem różne czynności

„Dziwny worek”- rozpoznawanie dotykiem przedmiotów przywiezionych z wakacji.

„Skąd znam te dźwięki?”- rozpoznawanie odgłosów przypominających wakacje ( fale morskie, syrena statku, pojazdy, itp.)

-nazywa rekwizyty przywiezione z wakacji

-rozpoznaje i nazywa różne dźwięki, kojarzy je z odpowiednim miejscem w przyrodzie, otoczeniu

„Samochody”- zabawa ruchowa

„Jak zachować się na wycieczce?”- omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujący podczas wycieczki.

„Wycieczka do Siewierza” -wspólne spędzanie czasu w środowisku przyrodniczym (zasady ochrony przyrody, poznawanie świata roślin i zwierząt, oglądanie filmu przyrodniczego, zabawy ruchowe, zakup sadzonek do posadzenia na terenie przedszkola).

społeczna

przyrod-nicza

zdrowotna

-doświadcza radości z faktu wspólnego przebywania, poznawania i doświadczania wielozmysłowego

„Jak się czujesz?”- dzielenie się wrażeniami podczas pobytu na wycieczce.

-potrafi opowiedzieć o tym co go zainteresowało i zaciekawiło podczas wycieczki

„Pływanie”-

zabawa z elementem ćwiczeń korekcyjnych, kształtująca narządy ruchu

„Rybka”- ćwiczenia narządów mowy (ściągnięcie warg i wydmuchiwanie powietrza)

„Pajacyk”- na podstawie wiersza M. Terlikowskiej porównywanie i przeliczanie figur geometrycznych. Praca z książką sześciolatka s.13.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w ogrodzie przedszkolnym (z piłką).

matema-tyczna

zdrowotna

-chętnie układa pajaca z figur geometrycznych, sprawdza, czy składa się z elementów, o których mówi wiersz

-potrafi chwytać i rzucać piłką do celu, przestrzega zasad bezpieczeństwa

„Zgadnij, gdzie byłem w czasie wakacji?”- układanie zagadek słowno - ruchowych.

„Wakacyjne miejsca” -tworzenie kompozycji wakacyjnych.

-kojarzy
i wyodrębnia cechy charakterystyczne dla danego miejsca wypoczynku

-przedstawia dowolną techniką cechy wybranych środowisk przyrodniczych

„Karuzela”- zabawa ruchowa ze śpiewem.

„Niesforny balonik” - ćwiczenie narządów mowy

„Od A do ZOO - poznanie liter a, A na podstawie wiersza „Żyrafa u fotografa” oraz piosenki „O to ja literka A”(wykorzystanie elementów metody Z. Bogdanowicz, G. Domanna).

językowa

społeczna

ruchowa

-wypowiada się na temat wysłuchanego utworu, określa różnice pomiędzy głoską i literą, wymienia słowa na głoskę a , wyodrębnia literę a z wyrazu aparat i A z wyrazu Adam, zna wygląd liter: a, A drukowanej i pisanej, kreśli ich kształt

„Moja najśmieszniejsza przygoda wakacyjna”- tworzenie własnych opowiadań.

„Przyjmujemy gości”- zabawy w kącikach tematycznych.

-układa wypowiedź z kilku zdań powiązanych ze sobą logicznie, słucha wypowiedzi innych

- podejmuje określoną rolę w zabawi, podporządkowuje się osobie prowadzącej zabawę

„Piłka parzy”- zabawa ruchowa.

„Wiaterek”- ćwiczenia oddechowe.

„Wesołe przedszkole”- wprowadzenie piosenki, omówienie i graficzne przedstawienie budowy piosenki.

„Tęczowe krajobrazy” - malowanie farbami na temat wspomnień wakacyjnych.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- wg K. Wlaźnik z. Nr 1 (powtórzenie)

językowa

plastyczna

zdrowotna

-wie, z ilu części składa się piosenka, jak się te części nazywają, czym się różnią, zna treść piosenki

- potrafi posługiwać się pędzlem, maluje wybrany krajobraz, zachowuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy

-ćwiczy przestrzegając zawartych umów

„ Zabawy z wędką”- zabawa dydaktyczna z obrazkami

„Droga do przedszkola”- ćwiczenia graficzne.

-nazywa przedmioty przedstawione na obrazkach,

wyróżnia pierwszą głoskę w ich nazwie

- rysuje drogę zebry do przedszkola, pamięta o prawidłowym trzymaniu kredki

16

1


Pobierz dokument
695.doc
Rozmiar 44 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WSPOMINAMY WAKACJE 2, Scenariusze zajęc - przedszkole, pozegnanie wakcji
WSPOMINAMY Wakacje, Scenariusze zajęc - przedszkole, pozegnanie wakcji
Wspomnienia z wakacji, Scenariusze zajęc - przedszkole, pozegnanie wakcji
Wspomnienia z wakacji. 6-l, Scenariusze zajęc - przedszkole, pozegnanie wakcji
Żegnajcie wakacje - witaj przedszkole 6-l, Scenariusze zajęc - przedszkole, pozegnanie wakcji
scenariusz 17 2006 za nami juz wakacji czas, Scenariusze zajęc - przedszkole, jesień
scenariusz 17 2006 za nami juz wakacji czas, Scenariusze zajęc - przedszkole, jesień
zwierzęta leśne, Scenariusze zajęc - przedszkole, rózne zwykłe i okazjonale
Znowu w przedszkolu, Scenariusze zajęc - przedszkole, początki w przedszkolu
Poznajemy kolegów i przedszkole, Scenariusze zajęc - przedszkole, początki w przedszkolu
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU, scenariusze
Wesołe zabawy na łące, Scenariusze zajęć przedszkole pięciolatki
4-latki, Scenariusze zajęć przedszkole czterolatki
MÓJ KOLEGA - plastyka, Scenariusze zajęć przedszkole czterolatki
CZARODZIEJSKA KRAINA wymowa, Scenariusze zajęć w przedszkolu
Scenariusze zajęć przedszkole 3-latki, Przedszkole, 3 latki, Plany miesięczne, wrzesień

więcej podobnych podstron