scenariusze lekcji-Polis i jej mieszkancy, Testy, sprawdziany, konspekty z historii


Halina Turbakiewicz klasa I gimnazjum

TEMAT: „Polis” i jej mieszkańcy.

CELE OGÓLNE

CELE SZCZEGÓŁOWE

# pamięta:

pojęcia: polis, państwo-miasto, kolonizacja, Hellen, Hellada

datę: 2000r. p.n.e.

główne ośrodki kultury mykeńskiej i kreteńskiej

# rozumie:

-wyżej wymienione pojęcia

-różnice między położeniem Grecji a cywilizacji Starożytnego Wschodu

-różnice między zajęciami ludności

# potrafi:

Czas - 1 godzina lekcyjna

METODY

POGADANKA

Przypomnienie przez uczniów położenia, sposobu rządzenia w państwach Starożytnego Wschodu.

Np. Określ i pokaż na mapie położenie Egiptu?

Uzasadnij twierdzenie Harodota o Egipcie, że jest „darem Nilu”.

Porównują położenie Grecji i państw Starożytnego Wschodu (podają różnice w położeniu).

PRACA Z MAPĄ

Uczniowie określają położenie Grecji na mapie ściennej i nanoszą na mapkę w zaszycie morza, zaznaczają polis- Ateny, Sparta.

PRACA W GRUPACH

Dzielimy uczniów w klasie na grupy. Każda grupa ma do wykonania inne zadanie.

POMOCE

- atlasy

- mapka konturowa

- podręcznik ( może być ćw. lub zeszyt)

- książka pt. „Tak żyli ludzie - W antycznej Grecji”

TOK LEKCJI

I WPROWADZENIE

1.Uczniowie przypominają warunki naturalne, położenie, sposób sprawowania władzy w państwach Starożytnego Wschodu. Odpowiadają na postawione przez nauczyciela pytania.

Np. Jakie było położenie Egiptu? (Mezopotamii, Palestyny)

Dlaczego Nil był darem dla Egiptu?

Kto sprawował władzę w Egipcie?

Na czym polegała władza despotyczna?

2. Podanie nowego tematu lekcji.

II Rozwinięcie

1.Uczniowie określają położenie i warunki geograficzne Grecji.

-na mapie konturowej zaznaczają Grecję ( półwysep, morza)

-przedstawiają, jaki wpływ na życie ludzi ma takie położenie kraju -pokazują na mapie kolonie założone przez Greków

uczniowie analizują położenie Grecji i przygotowują odpowiedź na następujące pytanie:

  1. Nauczyciel podaje rok powstania Grecji i wspólnie z klasą zaznacza to wydarzenie

na linii chronologicznej. Charakteryzuje ustrój Grecji wprowadzając pojęcia: polis, państwo-miasto

3.Dzielimy klasę na dwie grupy.

kultury mykeńskiej i kreteńskiej

GRUPA I

- drużyna po przeczytaniu tekstu wypisuje osiągnięcia kultury mykeńskiej

GRUPA II

- drużyna po przeczytaniu tekstu wypisuje osiągnięcia kultury kreteńskiej

4. Notatka

p.n.e. n.e.

XX

X

V

IV

III

II

I

I

II

III

IV

V

VI

VII

2000r powstanie Grecji

1. Położenie

-Półwysep Bałkański

-kontynent- Europa

-morza: - od wschodu Morze Egejskie

2. Zajęcia ludności

-rzemiosło

-handel

- zajęcia na morzu

- słabo rozwinięte rolnictwo

Grecy nie stworzyli jednolitego państwa. Kraj podzielony był na państwa-miasta.

III Zakończenie

1. porównanie ustroju Grecji i państw Starożytnego Wschodu.

Grecy, mimo, że nie stworzyli jednolitego państwa to łączyły ich cechy wspólne: język, religia, kultura.

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
scenariusze lekcji-Polis i jej mieszkancy 2, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Konspekt lekcji dla I klasy gimnazjum, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Konspekt lekcji dla I klasy gimnazjum, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz lekcji z historii, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
HOSPITACJA 25 02 2008 TECHNIKA Scenariusz lekcji, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz lekcji historii greccy bogowie-AS, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Wzrost znaczenia Polski w XV 2wieku. Scenariusz lekcji diagnozującej, Testy, sprawdziany, konspekty
SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz lekcji historii w kl, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
Scenariusz lekcji historii cesarstwo rzymskie-AS, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
scenariusz lekcji, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
scenariusz z historii IZRAEL, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
SCENARIUSZ Rzeczpospolita w XVII wieku, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
KONSPEKT LEKCJI HISTORII, Testy, sprawdziany, konspekty z historii

więcej podobnych podstron