Dary Nowego Roku, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2


Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data: 06.01.2010r.

Ośrodek tematyczny: Rozpoczął się Nowy Rok.

Temat dnia: Dary Nowego Roku.

Cele operacyjne:

Uczeń

Metody pracy:

Formy pracy:

Środki dydaktyczne: