Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś


Budowa kontenera C

Kontener C to zdefiniowana przepływność binarna, którą umieszcza się w ramce STM-1. Oznacza to tyle, że co 125µs jest przesyłana paczka informacji o powyższej pojemności. W jego skład wchodzi:

Kontener np. C4 może zostać bezpośrednio dopasowany do kontenera wirtualnego VC-4, ponieważ jego przepływność jest taka sama. Sytuacja jest tak samo prosta dla kontenera C1, C2 i C3 itd. Należy pamiętać, że zawsze następuje dodanie nagłówka POH do kontenera C i utworzenie z niego kontenera VC. Kontener VC jest traktowany zawsze jako integralną część którą przeprowadza się w nie naruszonym stanie od nadawcy do odbiorcy.

Tak spreparowana informacja jest uzupełniana o przesunięcie. Nosi ona nazwę jednostki podrzędnej. Kilka jednostek podrzędnych TU zwielokrotnionych bajtowo stanowi jednostkę nadrzędną TUG.

Połączenie kilku jednostek TUG i np. kontenera C3 oraz nagłówka POH daje kontener wirtualny np. VC-4.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Budowa kontenera VC, SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa strumienia 2Mb, SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa modułu transportowego STM-N, SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa modułu transportowego STM-1, SPRAWOZDANIA czyjeś
Maciek-Budowa maszyny synchronicznej13, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zabezpieczenie transformatora za pomocą zespołu automatyki(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
w4m, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z5 10, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc, SPRAWOZDANIA czyjeś
siwex, SPRAWOZDANIA czyjeś
MetodyNumeryczne, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2, SPRAWOZDANIA czyjeś
labelektr14, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron