Pielęgnowanie chorych z manią, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne


WYKŁAD PSYCHIATRIA

Pielęgnowanie chorych z mania.

W sytuacji narastającego konfliktu odwrócić uwagę pacjenta, zainteresować innym tematem

Nas przykrości ze strony pacjenta nie odpowiadać agresja, złośliwością, okazywać cierpliwość

chronić pacjenta przed lekkomyślnością i podejmowaniem pochopnych decyzji

nadmierna potrzebę ruchu umiejętnie wykorzystać w terapii praca, gimnastyce

zajęcia powinny być atrakcyjne, niedługie, skupiać rozproszona uwagę

zachęcać do udziału w życiu społeczności szpitalnej

motywowanie chorego do utrzymania współpracy

przekazywanie informacji na temat choroby, leczeniu i roli zadaniach pacjenta a także objawach niepożądanych, problemach mogących pojawić sie w procesie leczenia oraz sposobach radzenia sobie

wskazywanie korzyści wynikających z leczenia

stosowanie techniki pozytywnych wzmocnień

włączenie w terapie rodzinę i znajomych

umożliwienie kontaktu z każda osoba zespołu terapeutycznego

umiejętne rozpoznawania sytuacji obniżenia motywacji

wyjaśnienie pacjentowi przyczyn wprowadzenia ograniczeń

ocena krytycyzmu pacjenta

obserwacja pacjenta szczególnie w kontaktach z płcią przeciwna

taktowne interwencje w przypadku nieprzemyślanych zachowań zwłaszcza seksualnych

doradzanie chorym w doborze ubioru

kontrola cyklu menstruacyjnego

dbanie o zachowanie relacji terapeutycznych

poznanie zainteresowań chorego

uwzględnienie pomysłów pacjenta na spędzenie wolnego czasu

planowanie zajęć dnia

zachęcanie do uczestnictwa w terapii

włączenie pacjenta w prace oddziału w obecności opiekuna

docenianie zachowań pozytywnych chorego

gdy aktywność pacjenta nasila sie stosowanie zajęć indywidualnych

zapoznanie sie z warunkami środowiskowymi pacjenta

poinformowanie chorego o ośrodkach wsparcia , poradniach, psychiatrii środowiskowej

zachęcenie do uczestnictwa w psychoedukacji dotyczącej wiedzy o chorobie, monitorowania poziomu litu, zachowanie regularnego trybu życia, zachowania abstynencji

wspieranie chorego i urealnianie planów dotyczących życia osobistego i zawodowego

Znane osoby cierpiące na zaburzenia afektywne Tomasz Beksiński, Borys Jelcyn, Axl Rose, Maciej Zembaty

Pielęgnowanie chorych uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

W Polsce osób uzależnionych od alkoholu ok.800 tys.

średnie roczne spożycie na głowę Polaka wynosi 11.3 l czystego spirytusu 1992r

2-3mln osób w Polsce cierpi z powodu zaburzeń zdrowotnych wywołanych nadużywaniem alkoholu

Uwarunkowania zależności od środków psychoaktywnych

Objawy uzależnienia:

Objawy zespołu odstawienia alkoholu

Początek 3-6h po ostatnim wypiciu lub zmieszeniu dawki alkoholu, w wyniku zmniejszenia stężenia etanolu we krwi ,,biochemicznym głodem, komórek dla których alkohol stal sie metabolitem

potliwość, lek, nastrój obniżony , głód alkoholowy, drżenie mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, nadwrażliwość na dźwięk (hiperakuzja)

zaburzenia spostrzegania - po ok.8-12h od zaprzestania picia, omamy wzrokowe, pojawiają sie omamy wzrokowe lub słuchowe

napady drgawkowe - po 8-12 h od zaprzestania picia występują drgawki toniczno kloniczne

majaczenie drżenie - miedzy 24h a 7 dniami :zaburzenia czynności poznawczych, zaburzenia świadomości omamy złudzenia urojenia lek

Fazy uzależnienia od alkoholu

Psychologiczne mechanizmy uzależnienia

Stany psychopatologiczne w przebiegu uzależnienia od alkoholu:

Stany somatyczne w przebiegu uzależnienia od alkoholu

Leczenie osób uzależnionych

Detoksykacja ,,uporządkowanie,, spraw związanych ze stanem somatycznym i psychicznym

Terapia uzależnień jest procesem złożonym składającym sie z:

Psychoterapia:

Założenia psychoterapii

- przekazywanie wiedzy na temat uzależnienia, szkodliwości picia,

- rozbijanie tzw, kręgu zaprzeczeń

- wypracowanie odpowiedzialność za przebieg zdrewniania

- motywowanie do abstynencji

- przekazanie umiejętności zaradczych przydających sie w utrzymaniu trzeźwości i procesie trzeźwienia

- doprowadzenie do myślenia na trzeźwo

- ,,porządkowanie,, życia uczuciowego nauka rozpoznawania i wyraźna własnych uczuć

- weryfikacja zachowań : znalezienie zależności miedzy piciem a własnymi zachowaniami, uświadomienie , ze niektóre zachowania pociągają picie , oraz ze konieczna jest ich modyfikacja

- ,,porządkowanie,, relacji społecznych : nabycie umiejętności lepszego komunikowania, przebudowa relacji z otoczeniem, budowa związków z niepijącymi, nabycie umiejętności korzystania z pomocy innych i rozpoznawania sytuacji zagrażających powrotem do picia

Farmakoterapia : Akamprozat<campral> stosowany w celu zmniejszenia wypijanego alkoholu i wydłużenia czasu abstynencji, Naltrekson, leki p/depresyjne

Niepowikłany: duże ilości płynów, tiamina, kwas foliowy, środki uspokajające

Powikłany: śmiertelność ok.10% bezwzględne wskazanie do hospitalizacji. Monitorowanie stanu psychicznego, napędu psychoruchowego, stanu somatycznego (RR, tętna ,drżeń ,drgawek ,parametrów biologicznych)

Działania pielęgniarska

Cel : zabezpieczenie pacjenta przez urazami i zapewnienie bezpieczeństwa

Cel : niwelowanie zachowań agresywnych

Działania pielęgniarskie wobec chorego z zza

W przypadku braku motywacji do współpracy z zespołem terapeutycznym:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SCHIZOFRENIA objawy, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiat
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne egzamin (3), Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, P
Piel. psychiatryczne- opracowane pytania opisowe, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiat
Choroby afektywne, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatry
Pielęgnowanie w chorobach afektywnych, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielę
Organizacja lecznictwa psychiatrycznego, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pie
Psychiatria- leczenie w NFZ, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstwo
Uzależnienia, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
Rehabilitacja psychiatryczna- rola i udział pielęgniarki, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok,
egzamin neuro, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne g
Rak szyjki macicy, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Ginekologia i pielęgniarstwo ginekologi
opieka paliatywna- pytania jagielskiego, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatywn
Zmiany inwolucyjne narządów zmysłów, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Geriatria i pielęgnia

więcej podobnych podstron