Stylistyka współczesna i rys historyczny (2), ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Stylistyka praktyczna - dr Krystyna Bojałkowska


Dr Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Stylistyka - wykład

Pojęcie stylu. Stylistyka - rys historyczny. Stylistyka współczesna

LITERATURA

Etymlogia: styl - łac. stilus 'rylec, służący do pisania na drewnianych tabliczkach pokrytych woskiem'.

Pojęcie stylu:

    1. Znaczenie szersze

    2. Znaczenie węższe

Styl - charakterystyczny sposób językowego ukształtowania tekstu pisanego bądź mówionego.

Wybór środków - zależny od wielu różnych czynników:

Style 0x08 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
Typowe (konwencjonalne wzorce) Indywidualne

Style Style Style epok Styl Styl

funkcjonalne gatunków i prądów literackich tekstu autora

Styl typowy - specyficzny sposób ukształtowania tekstów, związany z epokami historycznymi (np. styl barokowy, klasycystyczny, romantyczny); z prądami literackimi (np. styl sentymentalny), a nawet gatunkami wypowiedzi.

Styl indywidualny autora (idiolekt) - zespół pewnych cech językowych, uświadamianych lub nie uświadamianych przez nadawcę, a rozpoznawanych przez odbiorców w jego tekstach - zależy od upodobań jednostkowych, przyzwyczajeń estetycznych (np. styl Miłosza, styl Herberta, styl Norwida).

Stylistyka

Stylistyka w ujęciu Bally'ego

Historia stylistyki

Starożytność

Średniowiecze

Renesans

Stylistyka barokowa

Oświecenie

(N. Boileau - L'art. Poetique 1674)

Antyklasycystyczny przełom romantyczny

XX w.

przekształcenie stylistyki we właściwą naukę teoretyczną, od razu zróżnicowaną metodologicznie:

Kierunek neoidalistyczny (inspirowany przez filozofię F. Nitzschego i H. Bergsona)

Kierunek ekspresywno-emocjonalny (Ch. Bally)

Stylistyczna szkoła praska (V. Mathesius i B. Havranek )

Rosyjska szkoła stylistyki (W. Winogradow)

Stylistyka współczesna

Podsumowanie

0x01 graphic

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z poprawna polszczyzną - 2 etap, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Stylistyka
Style funkcjonalne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Stylistyka praktyczna -
testy przygotowujące do konkursu Poprawnej polszczyzny, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filolo
Z poprawna polszczyzna na co dzień - test 2 etap kat II, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filol
kultura jezyka polskiego cz.2, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyk
Kultura jezyka II rok, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - Izab
kultura jezyka polskiego, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - I
LEKSYKOLOGIA ZALICZENIE, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, > nie przypisane
grzecznosc jezykowa, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Filologia polska, Kultura jezyka - Izabel
hydrobiologia 30.11.2011, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Biologii, WYDZIAŁ Chemii, Bio
MSG DEFINICJE, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Kancelaria Krakowska, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Archiwistyka, Rozwój form
opracowane zagadnienia na egzamin, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Socjologia, Praca socjalna,
Postepowanie-sadowo-administracyjne, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ► WYDZIAŁ Prawa i Administra

więcej podobnych podstron