Kryteria oceny człowieka w Nad Niemnem i w Lalce, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm


Kryteria oceny człowieka w "Nad Niemnem" i w "Lalce".

0x01 graphic

Kryteria oceny bohaterów są bardzo podobne zarówno w "Lalce" jak i w "Nad Niemnem". Są to powieści tendencyjne, służące wskazywaniu właściwych postaw społecznych. Podstawowym typem postaci był działacz, realizujący program pozytywistyczny. Wykształcony, umiejący się liczyć z realiami, gotowy poświęcać własną aktywność przemienianiu rzeczywistości społecznej, bohater ten realizował się przede wszystkim w pracy, która stawała się podstawowym miernikiem wartości człowieka. Jan Bohatyrowicz odnajduje radość w uprawie ziemi, Julian Ochocki (Lalka), fanatyk nauki, przekonany, że dzięki niej może przewartościować świat i wielu innych działaczy, lekarzy, nauczycieli, składało się na formułę bohatera, który własne pasje potrafił łączyć z użytecznością społeczną. Początkowo zakładano, że realizacja własnych, byle słusznych dążeń prowadzić będzie do osiągnięcia celów społecznych. Szybko dorabiający się Wokulski (Lalka) zyskiwał przecież ogromne możliwości pomocy innym. Zgodnie z formułą utylitaryzmu sukcesy jednostkowe składać się miały bowiem na postęp społeczny. Dla wyeksponowania bohatera wzorcowego, przeciwstawiano mu postacie skrajnie negatywne kompromitujące postawy społecznie szkodliwe, np. Rożyc .Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kryteria oceny czlowieka w Nad Niemnem i w Lalce
186.Kryteria oceny czlowieka w Nad Niemnem i w Lalce
Kryteria oceny człowieka w Nad Niemnem i w Lalce
Nad Niemnem - omówienie, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm
Kontynuacja epickich tradycji epopei w Nad Niemnem i Potopie, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm
Przegląd warstw społecznych w Lalce, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm
Obraz społeczeństwa w Lalce, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm
Trzej idealiści w Lalce, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm
Obraz społeczeństwa polskiego w Nad Niemnem i w Lalce - ocena warstw społecznych, DLA MATURZYSTÓW, P
pozyt - kryteria oceny wartosci czlowieka w Nad Niemnem, WYPRACOWANIA, ZADANIA
Motyw powstania styczniowego w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm
Etos pracy w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm
Tendencje pozytywistyczne w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm
Ojcowie i synowie w Nad Niemnem, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm
Obraz i ocena środowiska ziemiańskiego w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm
Problem wartości człowieka w Nad Niemnem E Orzeszkowej
Tendencje romantyczne w Nad Niemnem i Lalce
Obraz społeczeństwa polskiego w Nad Niemnem i w Lalce, Pozytywizm i Młoda Polska
Idealiści w Lalce B. Prusa, DLA MATURZYSTÓW, Pozytywizm

więcej podobnych podstron