oswiadczenie odrzucenie spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


………., dnia …………. roku

Sąd Rejonowy w……………………

………… Wydział Cywilny

Składający oświadczenie:

…………………..

zam. w ………………

ul. ……………………….

…………………………………….

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczam, że spadek po …………… zmarłym/ej w dn. ………………… w ……………., ostatnio zamieszkałym w …………………… odrzucam w całości.

Dowód: akt zgonu

Do kręgu spadkobierców ustawowych należą:

WAŻNE: Należy wskazać - również siebie, oraz pozostałych spadkobierców wraz z ich adresem zamieszkania, oraz stopniem pokrewieństwa ze spadkodawcą.

  1. …………………………………………. zam. …………..

  2. …………………………………………. zam. …………….

  3. …………………………………………… zam.………………

Jednocześnie oświadczam, iż

  1. Posiadam dzieci, które będą dziedziczyć w moje miejsce:

  1. …………………………

  2. ………………………….

  1. Nie posiadam dzieci, które miały by dziedziczyć w moje miejsce.

Według mojej najlepszej wiedzy spadkodawca nie pozostawił Testamentu.

Podpis : WAŻNE - Wniosek składany pisemnie, musi mieć podpis notarialne poświadczony !

Oświadczenie podlega opłacie w wysokości 50 zł.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
umowa zbycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
oswiadczenie o odwolaniu darowizny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o dzial spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
umowa o dzielo, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwersalny absolwent, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odwolanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pismo procesowe, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosekouzasadnienie(2), Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
odpis wyroku z klauzula wykonalnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o zniesienie wspolwlasnosci, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
wniosek o odpis wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
list uniwesalny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
cofniecie wypowiedzenia umowy o prace, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
uznanie wyroku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron