ISTOTA I KRYTYKA PSYCHOTERAPII, III, IV, V ROK, SEMESTR II, ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA, opracowania


ISTOTA I KRYTYKA PSYCHOTERAPII

Psychoterapia wszystkie metody leczenia, które na duszę lub ciało oddziałują za pomocą środków angażujących duszę. Wszystkie wymagają współdziałania gotowej do tego woli chorego. Psychoterapię stosować Można wobec psychopatów i lżej chorych psychicznie, a także wszystkich ludzi, którzy czują się chorzy i cierpią z powodu swych psychicznych stanów i w przypadku cielesnych dolegliwości, wobec których osobowość musi przyjąć jakąś wewnętrzną postawę.

Metody oddziaływania:

  1. Gimnastyka na nieświadome życie duchowe i stany wewnętrzne oddziałuje albo wola i świadomość albo wykonywanie pewnych czynności (magicznych rytuałów). Przez ćwiczenia cielesne za sprawą rozluźnienia i relaksu lub naprężenia i wzmacniania ciała oddziałuje się na duszę. Najważniejsze: ćwiczenia odprężające i oddechowe.

  1. Trening autogenny metoda uczynił Schulz. Jest to sposób oddziaływania woli na własne życie somatyczne i duchowe, najpierw przez sterowanie stanami świadomości, potem przez autosugestię w „skoncentrowanym samoodprężęniu”

  1. Lekarz przekazuje choremu swą psychologiczną wiedzę, tłumaczy mu co się z nim faktycznie dzieje

  2. Lekarz chce uzasadnić i przekonać, oddziałuje na hierarchię wartości i światopogląd pacjenta (mówimy wtedy o metodach perswazji)

  3. Lekarz zwraca się do woli. W jednym przypadku zachęca do wysiłku woli, w innym do wyrzeczenia się z samoopanowania w niewłaściwym momencie. Decydująca jest tu wiedza o zjawiskach, które chory może w pewnym stopniu opanować i tych, których nie potrafi. Nasze świadome życie jest najwyższą warstwą domeny zjawisk podświadomych i pozaświadomych. Samowychowanie polega na umiejętności wpływania na podświadome życie duchowe, kierowanie jego aktywnością. W zależności od rodzaju życia duchowego w pewnych przypadkach trzeba wsłuchiwać się w instynkty i uczucia, w innych- wychowywać wolę. Do psychiatry trafiają ludzie, których nieświadomość jest zmącona, niepewna, niestała, żywiący wrogość do własnej nieświadomości i samych siebie.

  4. Przesłanką sensownego i skutecznego zachowania się wobec samego siebie jest samorozjaśnienie. Lekarz chce pomóc choremu w przejrzeniu samego siebie (mówimy wtedy o metodach analitycznych) Rzadką są one nieszkodliwe, często prowadza do wzburzenia, a w pewnych momentach do wstrząsu.

Sposoby jakimi dąży się do uzdrowienia przez modyfikację sytuacji życiowej chorego:

Sposoby przeżywania treści przez pacjentów w kontakcie z psychoterapeuta:

Sens praktyki lekarskiej w psychoterapii:

Wzajemna zależność wiedzy i praktyki

Zależność wszelkiej praktyki

Warunki terapii określają:

Praktyka zewnętrzna ( środki i oceny) i praktyka wewnętrzna (psychoterapia):

W interesie społeczeństwa chorzy powinni stać się nieszkodliwi. Bezpieczeństwo w wielu przypadkach wymaga odosobnienia chorych. W interesie chorego leży terapia. Założeniem praktyki jest wiedza o tym co jest zdrowiem a co chorobą.

Psychoterapia- próba pomocy choremu dzięki duchowemu porozumieniu.

Nawiązanie do stadiów ogólnej terapii lekarskiej:

Stadia terapeutycznego postępowania:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Deklaracja Praw Dziecka, III, IV, V ROK, SEMESTR II, ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA, ustawy
O normalnych ludziach w nienormalnych miejscach, III, IV, V ROK, SEMESTR II, ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA
streszczenie - etyka - ROZDZIAL IX jak uczyc etyki zawod, III, IV, V ROK, SEMESTR II, ETYKA ZAWODU P
zagadnienia z wykładów1, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania
NOTATKI do wykładów, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, notatki
Pytania.egzaminacyjne Psychologia 2010, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY NEUROBIOLOGII ZACHOWANA
pytania [zbiór], III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, pytania
psychologia stresu rozdz. 2, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PSYCHOLOGIA STRESU, opracowania
podstawowe zagadnienia z p.zach.konsumenckich, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKL
zagadnienia z wykładów2, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PODSTAWY PSYCHOLOGII REKLAMY, opracowania
Psychologia stresu r6, III, IV, V ROK, SEMESTR II, PSYCHOLOGIA STRESU, opracowania
notatki z psychofizjologii, III, IV, V ROK, SEMESTR II, WPROWADZENIE DO PSYCHOFIZJOLOGII, notatki

więcej podobnych podstron