zima w pełni, nauczanie zintegrowane, Konspekty kl. 2


Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data: 26.01.2010r.

Ośrodek tematyczny: Zima w pełni.

Temat dnia: Czego szukają zwierzęta w zimie?

Cele operacyjne:

Uczeń

Metody pracy:

Formy pracy:

Środki dydaktyczne: