7 Wyobraznia Zabawy Samoocena, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia


ROZWÓJ I FUNKCJE WYOBRAŹNI

Rozwój wyobraźni dziecka

1. W wieku poniemowlęcym:

2. W wieku przedszkolnym:

3. Od wieku młodszego szkolnego:

Kierunki rozwoju wyobraźni w dzieciństwie

Funkcje wyobraźni w życiu dziecka

RODZAJE ZABAW DZIECIĘCYCH I PRAWIDŁOWOŚCI ICH ROZWOJU

1. Zabawy ruchowo-manipulacyjne

(w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym)

2. Zabawy konstrukcyjne

(od wieku poniemowlęcego)

3. Zabawy tematyczne (symboliczne)

(od wieku poniemowlęcego, rozkwit w wieku przedszkolnym)

4. Zespołowe gry i zabawy z regułami

5. Gry i zabawy sportowe

6. Gry i zabawy dydaktyczne

Temat do przemyślenia: FUNKCJE ZABAW DZIECIĘCYCH...

POZNAWANIE SIEBIE, WIEDZA O SOBIE

1. Rozwój samoświadomości (w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym)

- początkowo jedynie doświadczanie fizycznego samopoczucia,

- poznawanie siebie dzięki własnej aktywności, odkrywanie skutków własnych działań, poczucie sprawstwa,

- wpływ rosnącej samodzielności oraz rozwoju mowy na rozwój poczucia własnej odrębności.

2. Rozwój samowiedzy

Samowiedza - wiedza o własnym wyglądzie, własnych możliwościach, znajomość swojego charakteru i motywów postępowania. Późniejsza w stosunku do samoświadomości.

3. Czynniki ważne dla rozwoju samowiedzy i samooceny dziecka:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2 Prenatalny, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
6 Emocje, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
5 Myslenie, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
test rozwojowka, Psychologia, II rok III semestr, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
8 Spoleczny, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
10 Dysleksja ADHD, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
1 termn rozowojowka, Psychologia, II rok III semestr, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
13 Sredniadoroslosc, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
14 Poznadoroslosc, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
1 Problematyka, psychologia, II rok, psychologia rozwoju czlowieka w cyklu zycia
materiały do egzaminu cz.II, Studia z psychologii, Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
materiały na egzamin, Studia z psychologii, Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia

więcej podobnych podstron