PYTANI A EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII - opracowane


PEDIATRIA

Rozwój dziecka

1. Jak możemy skontrolować rozwój fizyczny dziecka?

Badamy

-obwód klatki piersiowej

-długość ciała

-masę ciała

-obwód głowy

2.Określ granice czasowe okresu noworodkowego. Określ granice czasowe okresu przedszkolnego.

okres noworodkowy - 0-1 m.c życia

okres przedszkolny- 4-6 r.ż

3.W jakim wieku następuje podwojenie i potrojenie masy ciała.

*podwojenie masy ciała- między 4 a 5 mc życia

*potrojenie masy ciała- między 10 a 12 mc życia

4.Co rozumiesz pod pojęciem „motoryka mała” i „motoryka duża” - podaj reguły rozwoju psychomotorycznego niemowlęcia.

-prawo rozwoju motoryki duzej: *postawa ciala, *cefalokaudalnego(glowa-ogon)

-prawo rozwoju motoryki malej: *proksymodystalnego (od bliższej czesci ciala do dalszej)

5.Do czego służy skala Apgar? Jakie parametry ocenia?

Skala Apgar służy do oceny stanu zdrowia noworodka po urodzeniu (w 1, 5, 10 minucie po urodzeniu). Ocenia: kolor skóry, czynność serca, reakcja na bodziec, napięcie mięśniowe, oddech.

6.Podaj definicję wcześniactwa.

*urodzony przed 37 tygodniem ciąży, o masie ciała mniej niż 2500g

*brak funkcjonalnej i strukturalnej dojrzałości układów i narządów

*brak zapasow: Fe, vit.K, glikogenu(cukier zlozony), imunoglobiny (ciala odpornościowe, przeciwciała)

*problemy kliniczne: zespół zaburzeń oddychania, nawracające bezdechy, zaburzenia metaboliczne, hiperbilirubinemia (żółtaczka), anemia, hipotermia, obrzęki, odwodnienie, niedotlenienie mózgowe, krwawienia do CUN, retinopatia(zwyrodnienie siatkówki oka), martwicze zapalenia jeli

7.Co to są czynniki teratogenne?

czynniki teratogenne - czynniki pochodzące ze środowiska zewnętrznego, wywołujące wady wrodzone. Mogą być fizyczne, chemiczne i biologiczne

8.Przyczyny żółtaczki fizjologicznej.

spowodowana jest wzrost stężeniem bilirubiny (zolty barwnik pochodzący z przemian hemoglobiny,czyli barwnika przenoszącego tlen w Komorkach nerwowych)

*stężenie bilirubiny w surowicy>1mg%

9.Rozwój fizyczny w okresie wczesnego dzieciństwa

-masa ciała wzrasta o 2,5 kg

-wyskość ciała wzrasta o 10 cm

-obwód głowy wzrasta o 2 cm

-obwód kl piersiowej o 1,5cm

10.Co to są pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe?

*I- rzędowe- gonady (jądra, jajniki)

*II- rzędowe cechy płciowych (narządy płciowe i macicia)

*III- rzedowe cechy płciowych(owłosienie pachowe,łonowe,gruczoły piersiowe)

11.Co to jest wiek zębowy i w jaki sposób go obliczamy?

Wiek zębowy jest to okres wyrzynania zębów mlecznych.

* siekacze środkowe 6-9mc życia

* siekacze boczne 8-11 mc życia

* trzonowe I 12-16 mc życia

* kły 16-20 mc życia

* trzonowe II 20-30 mc życia

Oblicza się: wiek zębowy+6mc

12.Podaj przyrosty masy ciała, długości obwodu głowy dziecka w pierwszym roku życia.

*masa ciała- podwojenie masy urodzeniowej miedzy 4 a 5 mc życia

- potrojenie masy urodzeniowej miedzy 10 a 12 mc życia

średnie miesięczne przyrosty masy ciała:

-I półrocze-700g/mc

-II półrocze-500g/mc

*długość obwodu głowy-

-powiększa się o 12 cm w ciągu 1 r.z

-I półrocze 8-9cm

-II półrocze 3-4 cm

Przyrost obwodu głowy w 1 r.z wynosi średnio 1 cm/mc

13.Kamienie milowe w rozwoju psychoruchowym niemowlęcia.

-unoszenie głowy 3 mc ż,

-siadanie z podparciem 6 mc ż,

-stanie 12 mc ż

14.Interpretacja stanu noworodka wg skali Apgar.

*8-10 pkt.- stan dobry, nie wymaga akcji reanimacyjnej

*4-7 pkt.- urodzony z cechami lekkiego niedotlenienia wymaga

stymulacji i podania tlenu

<4 pkt.- urodzony z cechami ciężkiego nie dotlenienia, wymaga akcji reanimacyjnej wspomaganie oddychania, masaż serca, leki dożylne

-Punkty graniczne 7 i 4!

15.Podaj cechy morfologiczne wcześniaka.

*masa urodzeniowa- mniej niż 2500g

*skóra cienka

*tkanka podskórna słabo rozwinięta

*napięcie mm i ruchliwość obniżona

*brak pozycji zgięciowej

*słabe lub brak odruchów

*brak chrząstek w uchu

*nierozwinięte narządy płciowe

*niedojrzałość narządów wewnętrznych

*zaburzenia teroregulacji

16.Co to są embriopatie? Podaj przykłady czynników, które mogą je powodować.

*embriopatie (wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie życia wewnątrzmacicznego)

rodzaje embriopati:

wirusowa, spowodowana wirusem grypy, odry, świnki, ospy wietrznej, żółtaczki zakaźnej, różyczki, malarii;

toksoplazmoza wywołana przez pierwotniak o nazwie toxplazma gondii;

aktyniczna wywołana promieniami ultrafioletowymi, promieniami RTG, elementami radioaktywnymi, izotopami oraz wyładowaniami energii atomowej;

toksyczna spowodowana m.in. lekami używkami, barbituranami, solami metali ciężkich, benzenem i jego pochodnymi, tlenkiem węgla, związkami azotu, siarki i aldehydami;

• weneryczna spowodowana kiłą;

• niedożywieniowa wywołana niedoborem witaminy A oraz B2 a także zaburzeniami metabolicznymi;

• hemolityczna spowodowana konfliktem serologicznym między matką a jej płodem;

17.Wymień objawy fizjologiczne, które występują u noworodków.

-utrta masy ciała (odwodnienie)

*Utrata masy urodzeniowej ciała występuje u większości noworodków i wynosi do 10%masy urodzeniowej(do 5 godz.doby)

*Wyrównanie masy urodzeniowej powinno wystąpić do 10 doby życia

Odwodnienie: *przejściowy wzrost temp>37,5*C bez objawów zakażenia wewnątrzmacicznego; leczy się podaniem glukozy dożylni.

Żółtaczka fizjologiczna: *stężenie bilirubiny w surowicy>1mg%

*spowodowana jest wzrost stężeniem bilirubiny (żółty barwnik pochodzący z przemian hemoglobiny,czyli barwnika przenoszącego tlen w Komorkach nerwowych)

*pojawia się miedzy 2 a 3 doba zycia

*ustępuje do 7,8 doby życia

*maks. stężenie bilirubiny do 12 mg/dl

Krwawienie u noworodka: *choroba krwotoczna(3-5 dnia życia):krwawienie z pępka do błon śluzowych i skory,krwawienie z przewodu pokarmowego(krwawe wymioty i stolce),krwawienie śródczaszkowe i do narządów wew.,brak vit.K koniecznej do produkcji czynników krzepnięcia w wątrobie

*krwawienia z pochwy u dziewczynek spowodowane jest przejściem hormonów płciowych matki (estrogenow)przez łożysko do dziecka.

18.Scharakteryzuj okres przedszkolny.

4-6 rok życia!!!

*duże zróżnicowanie międzyosobnicze wyróżniające się różnicami w budowie, wysokości, proporcjach ciała poszczególnych dzieci. W ciągu 3 lat (4-6 r.ż.) masa ciała 10kg, wysokość 27cm

Rozwój fizyczny:

-zwolnienie tempa rozwoju

-wzrost linijny przeważa nad przyrostami masy ciała

-wydłużenie kończyn dolnych które stanowią ok. 50 % z dl .ciała

-kształtowanie stopy(wydłużenie,poszeżenie, podwyższenie)

Kształtowanie stopy: wydłużenie, poszerzenie, podwyższanie

Postawa ciała:

-wypięty do przodu brzuch

-pogłębiona lordoza lędźwiowa

-koślawość kolan

-fizjologiczne płaskostopie

Dymorfizm płciowy cech somatycznych:

Chłopcy:

-rozrost pasa barkowego

-obniżenie wskaźnika biodrowo -barkowego

-zwiększenie szerokości klatki piersiowej

-mniejszy przyrost tkanki tłuszczowej

Dziewczynki:

-równy rozrost pasa barkowego i miednicy do 14 r.ż.

-większa głębokość klatki piersiowej

-większe przyrosty tk. tłuszczowej

-powolne zwiększenie wskaźników biodrowo- barkowych

*Choroby zakaźnie w okresie przedszkolnym: ospa wietrzna i świnka

Rozwój układu limfatycznego:

-migdałki

-tk limfatyczna gardła

-węzły chłonne

*3 migdał- przerośnięcie powoduje zatykanie nozdrzy i chrapanie!

Rozwój ukł. mieśniowego:

-ośmiokrotny wzrost masy mięśni

-zwiększenie sprawności ruchowej

-zwiększenie siły mięśniowej

-”glód ruchu”

-szybka męczliwość mieśni

-skłonność do urazów i wad postawy

Rozwój ukl.krążenia i ukl.oddechowego:

-zwolnienie tętna

-wzrost ciśnienia krwi

-zmniejszenie liczby oddechów

-zmiana toru oddechowego z brzusznego na piersiowy

Problemy zdrowotne okresu przedszkolnego:

-duża pobudliwość nerwowa(leki nocne)

-skłonność do chorób zakaźnych

-skłonność do ukl. limfatycznego

-choroby autoimmunologiczne

-wypadki i uraz y

-zatrucia

19.Jakie znasz hormony powodujące wystąpienie okresu pokwitania?

Przysadka Mózgowa:

Hormony przysadkowe/gonadotropowe

FSH-folitropina

LH-lutropina

Jajniki i jadra:

Hormony płciowe

Estrogeny

Androgeny

FSH u dziewcząt:

-pobudza wzrost i dojrzewanie kom jajowej oraz pobudza wydzielanie przez jajniki estrogenów

FSH u chłopców:

-powoduje wzrost nabłonka rozrodczego

-dojrzewanie plemników

LH u dziewczyn:

-wywołuje jajeczkowanie

-podtrzymywanie ciąży

LH u chłopców:

-pobudza kom jądra do produkcji i wydzielania testosteronu

Hormony płciowe:

&Estrogeny

-estron

-estriol

-estradiol

Androgeny

*nadnerczowe (DHEA, DHEAS)

*jądrowe (testosteron)

-działają anabolicznie

-przyspieszają wzrost

-zwiększa się masa ciała

-stymuluja rozwój II i III- rzędowych cech płciowych

-mutacja głosu

-trądzik młodzieńczy

&Progesteron (ciążowe)

Estrogeny:

-przspieszają tempo wzrastania

-powodują rozwój II i III- rzędowych cech płciowych

-rozwój gruczołów sutkowych

-owulacja

-miesiączka

20.Podaj typowe cechy pokwitania u dziewcząt

*Rozrost bioder i miednicy

*Rozwój tk tłuszczowej (biodra i uda)

*Rozwój II- i III rzędowych cech płciowych

*Pierwsza miesiączka

21.Czym się przejawia dymorfizm płciowy cech somatycznych i w którym okresie życia ujawnia się?

Dymorfizm płciowy cech somatycznych ujawnia się w okresie przedszkolnym(4-6 r.ż) -różnice w budowie ciała w zależności od płci.

Dziewczynki: równomierny rozrost pasa barkowego i miednicy do 14 r.ż, powolne zwiększenie wskaźnika biodrowo-barkowego, większa głębokość klatki pieriowej

Chłopcy: rozrost pasa barkowego, obniżenie wskaźnika biodrowo-barkowego, zwiększenie szerokości klatki piersiowej, mniejsze przyrosty tkanki tłuszczowej

22.Podziel okres życia dziecka na okresy rozwojowe.

I okres prenatalny: (40 tyg, 280 dni, 9mc kalendarzowych)

->okres jaja plodowego 10-14 dni

->okres zarodkowy 3-8 tygodni

->okres plodowy 9-40 tygodni

II okres postnatalny:

->o.noworodkowy 0-1 mcy

->o.niemowlecy 2-12 mcy

->o.wczesnego dzieciństwa 2-3 r.z

->o.przedszkolny 4-6 r.z

->o.szkolny 7-16 r.z:

*wczesnoszkolny 7-10 r.z

*pokwitania 11-16 r.z

->młodzieńczy 17-21 r.z

Okres noworodkowy trwa od urodzenia do 28 dnia życia(1 miesiąca życia)

23.Scharakteryzuj rozwój psychoruchowy w okresie niemowlęcym.

Charakteryzuje się ścisłym zespoleniem procesów poznawczych z rozwojem ruchowym dziecka

24.Jakie elementy wchodzą w skład skali Apgar ?

Kolor skóry, czynność serca, reakcje na bodziec, napięcie mięśniowe, oddech

25.Co wiesz o fizjologicznym ubytku masy ciała u noworodków?

*Utrata masy urodzeniowej (odwodnienie) ciała występuje u większości noworodków i wynosi do 10%masy urodzeniowej(do 5 godz.doby)

*przejściowy wzrost temp>37,5*C bez objawów zakażenia wewnątrzmacicznego; leczy się podaniem glukozy dożylnie

*Wyrównanie masy urodzeniowej powinno wystąpić do 10 doby życia

26.Cechy dojrzałości nerwowo-mięśniowej wcześniaka.

*napięcie mm i ruchliwość obniżona

*brak pozycji zgięciowej

*słabe lub brak odruchów

27.Wymień metody służące do określenia wieku płodowego.

Określa się na podstawie reguły Naegelego (LMP+7 dni+9 miesięcy) i potwierdza się za pomocą: badaniami USG, seryjnym oznaczeniem estriolu w surowicy, badanie ginekologiczne określające wielkość macicy, pierwsze ruchy plodu.

28.Scharakteryzuj okres wczesnego dzieciństwa.

(2-3 rok życia)

-doknonalenie chodzenia i biegania

-doskonalenie czynności docelowych

-doskonalenie mowy

-umiejętności porozumiewania się z otoczeniem

-rozwój uzębienia mlecznego

-doskonalenie funkcji gryzienia i żucia

-kontrolowanie oddawania moczu i kału

Rozwój fizyczny:

-masa ciała wzrasta o 2,5 kg

-wysokość ciała wzrasta o 10 cm

-obwód głowy wzrasta o 2 cm

-obwód kl piersiowej o 1,5cm

Modelowanie kształtu klatki piersiowej:

-powiększenie wymiaru poprzecznego

-zmiana ustawienia żeber

-zmiana kata międzyżebrowego

-niemowle tylko w czasie niedoboru tlenowego przyspieszyć oddech!!!

Zmiana sylwetki ciala:

-spadek tkanki tłuszczowej

-dwukrotny wzrost masy mięśniowej

-masa kośćca bez zmian

-duże tempo wzrastania kończyn dolnych

29.Scharakteryzuj okres wczesnoszkolny.

7-10(12)r.z:

-duża stabilność procesów rozwojowych

-zwolnione tempo rozwoju

-dojrzewanie CUN

-dalszy rozwój układu mięśniowego

-rozwój ukł. więzadlowego

-zmiana uzębienia na stale

-doskonalenie czynności narządów wew.

-inwolucja ukł. chlonnego

-wzrost odporności na zachorowanie

Rozwój fizyczny :

-wysokość ciała 5 cm na rok

-masa ciała 3 kg na rok

Dysproporcje sylwetki miedzy 7 a 12 r.z:

-długie kończyny górne

-mała dłoń

-krotki tułów

-krótkie kończyny dolne

-duża stopa

-duża głowa (99% obodu dorosłego)

-spłaszczenie klatki piersiowej

Problemy zdrowotne miedzy:

-bóle mięśniowe (nocne)

-wady postawy (skoliozy)

-zarażenie wirusowe górnych dróg oddechowych

-wypadki

-urazy

-zatrucia

30.Podaj typowe cechy pokwitania u chłopców.

-Rozrost pasa barkowego

-Szybszy wzrost KKD w stosunku do tułowia

-Zmniejszenie tk tłuszczowej

-Rozwój mm i siły mięśniowej

-Rozwój żuchwy i łuków brwiowych

-Wydłużenie ciała

-Wzrost krtani i mutacja

-Rozwój II- i III rzędowych cech płciowych

-polucje nocne

31.Co to jest skok pokwitaniowy?

Skok pokwitaniowy (skutek intensywnego wzrastania KKD, a nast. tułowia)

*U dziewcząt:przyrost wysokości 8 cm

*U chłopców:przyrost wysokości 20 cm (10-30 cm), przyrost masy 20 kg

32.Kiedy następuje zarośnięcie ciemiączek?

-ciemie tylne (Male)do 6 tygodnia życia

-ciemie przednie(duże)10-15 tygodnia życia

33.Podaj cechy morfologicznie noworodka donoszonego.

37-42 tydzień

-dojrzałość cech morfologicznych

-dojrzałość ukl. nerwowo -mięsniowego

-długość ciała >48 cm

-masa urodzeniowa>2500g

34.Oceń stan noworodka, którego skala Apgar wynosiła w 1 min - 2 pkt, w 5 min. - 6 pkt, w 10 min. - 7 pkt. Jakie są dla niego prognozy rozwojowe?

Najważniejsza jest ocena w 5 minucie! Jeżeli dziecko otrzyma mniej niż 7 pnk to znaczy ze są małe szanse że będzie się rozwijało prawidłowo, jednak w 10 min jest już 7 pnk więc stan zdrowia się poprawia! Stan jest średniocięzki

35.Podaj odruchy występujące u noworodka.

-nieskoordynowane

-bezcelowe

-naprzemienne

Odruchy bezwarunkowe: Dziedziczne mechanizmy fizjologiczne które warunkuja właściwe reagowanie organizmu dziecka na bodźce z otoczeni. -o.ssania i połykania

36.Scharakteryzuj okres płodowy.

9-40 tydzień okresu prenatalnego (wewnątrz macicznego) rozwijają się i dojrzewają wszystkie powstałe narządy wewnętrzne. Rozwija się układ nerwowy. Pierwsze ruchy dziecka.

37.Wymień somatyczne objawy wcześniactwa.

*masa urodzeniowa- mniej niż 2500g

*skóra cienka

*tkanka podskórna słabo rozwinięta

*napięcie mm i ruchliwość obniżona

*brak pozycji zgięciowej

*słabe lub brak odruchów

*brak chrząstek w uchu

*nierozwinięte narządy płciowe

*niedojrzałość narządów wewnętrznych

*zaburzenia teroregulacji

38.Reguły przyrostu masy ciała w okresie niemowlęcym.

-podwojenie masy urodzeniowej miedzy 4 a 5 mc życia

-potrojenie masy urodzeniowej miedzy 10 a 12 mc życia

-średnie miesięczne przyrosty masy ciała

*I półrocze-700g/mc

*II półrocze-500g/mc

Masa ciała niemowlęcia=masa urodzeniowa+wiek w mc*przyrost na mc

39.Rozwój ukł. mięśniowego w okresie przedszkolnym.

-ośmiokrotny wzrost masy mieśni

-zwiększenie sprawności ruchowej

-zwiększenie siły mięśniowej

-”glód ruchu”

-szybka męczliwość mięśni

-skłonność do urazów i wad postawy

40.Podaj fizjologiczny zakres okresu pokwitania u chłopców i dziewcząt.

Chłopcy:

Rozrost pasa barkowego

Szybszy wzrost KKD w stosunku do tułowia

Zmniejszenie tk tłuszczowej

Rozwój mm i siły mięśniowej

Rozwój żuchwy i łuków brwiowych

Wydłużenie ciała

Wzrost krtani i mutacja

Rozwój drugo- i trzecio rzędowych cech płciowych

polucje nocne

Dziewczęta:

Rozrost bioder i miednicy

Rozwój tk tłuszczowej (biodra i uda)

Rozwój drugo- i trzecio rzędowych cech płciowych

Pierwsza miesiączka

41.Do czego służy skala Ballard i na podstawie jakich cech jest określana?

Jest to skala neonatologiczne która służy do oceny wieku ciążowego noworodka po urodzeniu. Opiera się na cechach:

-somatycznych(morfologicznych)

-neurologicznych(dojrzałości ukl. nerwowego i mięśniowego)

Ocena stopnia rozwoju tych cech świadczy o dojrzałości noworodka.

42.Ile wynosi obwód głowy i klatki piersiowej donoszonego noworodka?

-obw.głowy-35-37cm

-obw.kl.piersiowej-33-35cm

43.Co to są fetopatie i kiedy powstają ?

fetopatie- zaburzenia rozwoju powstające w okresie płodowym, tj. po 8. tygodniu ciąży; większość malformacji (wad wrodzonych) powstaje wcześniej (w okresie zarodkowym, embriopatia), a tylko nieliczne (m.in. rozszczep podniebienia, macica dwurożna, spodziectwo) powstają na początku okresu płodowego.

44.Podaj definicję i cechy żółtaczki fizjologicznej

wywołana jest wzrostem ilości bilirubiny (żółty barwnik pochodzący z przemian hemoglobiny, czyli barwnika przenoszącego tlen w komórkach nerwowych), głównie pośredniej, w surowicy krwi. Pojawia się w 2-3 dobie życia u 75% noworodków, zanika po ok. 8-10 dniach. U wcześniaków utrzymuje się dłużej. Przyczyną jest niedojrzałość enzymatyczna wątroby noworodka i wynikająca z tego niedostateczna zdolność wiązania kwasu glukuronowego z bilirubiną pośrednią (wolną) w bilirubinę bezpośrednią (związaną), która jest rozpuszczalna w wodzie i może być wydalana z moczem.

45.Jakie znasz procesy adaptacyjne w okresie noworodkowym?

->ukł. oddechowy: pierwszy wdech

->ukł. krążenia: zamiana krążenia płodowego na systemowe

->ukł. pokarmowy: *nauka ssania na bazie odruchu; *Wydalanie smółki (pierwszy stolec) do 72 godz.po urodzeniu

->ukł. moczowy: *oddanie moczu do 24 godz. po urodzeniu *Utrzymanie temp. Ciała

46.Scharakteryzuj okres niemowlęcy

Okres niemowlęcy 2-12 mc życia: -bardzo szybkie tempo wzrastania, -wysoki poziom przemiany materii, -zmiana proporcji ciała, -uzyskanie spionizowanej postawy ciała, -rozwój mowy, -działalność celowa

Podstawowe wskaźniki rozwoju fizycznego niemowląt: -masa ciała, -długość ciała, -obwód głowy, -obwód klatki piersiowej.

Masa ciała:

-podwojenie masy urodzeniowej miedzy 4 a 5 mc życia

-potrojenie masy urodzeniowej miedzy 10 a 12 mc życia

-średnie miesięczne przyrosty masy ciała

*I półrocze-700g/mc

*II półrocze-500g/mc

Masa ciała niemowlęcia= masa urodzeniowa+wiek w mc*przyrost na mc

Obwód Głowy:

-powiększa się o 12 cm w ciągu 1 r.z

-I półrocze 8-9cm

-II półrocze 3-4 cm

Przyrost obwodu głowy w 1 r.z wynosi średnio 1 cm/mc

Obwód klatki piersiowej:

-zwiększa się o 14 cm w 1 r.z

-I półrocze 10-12 cm

-II półrocze 3-4 cm

Długość ciała: -zwiększenie długości o 50 % długości urodzeniowej (25 cm)w ciągu 1 r.z

Niemowlęcia -charakteryzuje się ścisłym zespoleniem procesów poznawczych z rozwojem ruchowym dziecka

Rozwój czynności manipulacyjnych tzw „motoryka mała”:

*chwyt szczypcowy- 5mc ż; *chwyt dłoniowo-promieniowy bez udziału kciuka- 7mc.ż; *chwyt z przeciwstawieniem kciuka- 9mc.ż; *chwyt pęsetowy- 12mc.ż

47.Kiedy następuje zrównanie obwodu głowy i klatki piersiowej?

w 3 miesiącu życia

48.Wymień objawy somatyczne dojrzewania u dziewcząt

Rozrost bioder i miednicy; Rozwój tk tłuszczowej (biodra i uda); Rozwój drugo- i trzecio rzędowych cech płciowych; Pierwsza miesiączka

49.Najczęstsze problemy kliniczne wcześniactwa

Problemy kliniczne: -zespól zaburzeń oddychania, -nawracające bezdechy, -zaburzenia metaboliczne, -hiperbilirubinemia (żółtaczka), -anemia, -hipotermia, -obrzęki, -odwodnienie, -niedotlenienie mózgowe, -krwawienia do CUN, -retinopatia(zwyrodnienie siatkówki oka), -martwicze zapalenia jelit

*najważniejsze problemy adaptacyjne wcześniaków związane są z niedojrzałością układu oddechowego i CUN.

50.Wymień odruchy neurologiczne występujące u noworodka donoszonego

*odruch Moro (obronny); *odruchy miejscowe: ssania, połykania, szukania, chwytny KKG i KKD, skręcania tułowia (Galanta); *odruchy postawy: podparcia, stania, pełzania, toniczny szyjny symetryczny i asymetryczny, Landau'a, błędnikowy (reakcja spadochronowa). *inne: kichanie, kaszel, ziewanie

51.Podaj ile wynosi obwód głowy donoszonego noworodka i dziecka rocznego.

noworodek: obwód głowy 35-37cm, dziecko roczne: obwód głowy 47-49cm

52.Scharakteryzuj okres embrionalny

Okres embrionalny ( zarodkowy 3-8 tyg). Okres ten rozpoczyna się od momentu implantacji blastocysty w macicy. Zarodek rozwija się w tym okresie bardzo szybko, wytwarzane są wszystkie organy i układy anatomiczne. Tym samym jest on bardzo wrażliwy na wszelkie czynniki zewnętrzne , dlatego w tym okresie rozwija się najwięcej wad rozwojowych. W pierwszych etapach rozwoju zarodkowego różnicują się trzy warstwy : endoderm , ektoderma i mezoderma. Z warstw tych powstają różne narządy i tkanki. Endoderma jest najbardziej wewnętrzną warstwą , z której powstaje tkanka nerwowa, naskórek, szkliwo zębów, włosy i paznokcie. Z warstwy środkowej -mezodermy powstaje kościec, gruczoły płciowe, układ krążenia, mięsnie i skóra właściwa. Z endodermy ( najbardziej zewnętrznej warstwy ) powstaje przewód pokarmowy, układ oddechowy i wiele innych. W piątym tygodniu ciąży wygląd zarodka bardzo się zmienia. Wygięty grzbietowo kręgosłup prostuje się. Zarodek traci zawiązek ogona, różnicują się u niego narządy płciowe. Wykształcają się rysy twarzy młodego organizmu, wykształcają się oczy , uszy i nos. Przesunięcie się serca w okolicę klatki piersiowej powoduje , że uwidacznia się szyja. Okres embrionalny kończy się w czasie gdy w kości ramiennej pojawi się szpik kostny. Ma to miejsce około 8 tygodnia ciąży.

53.Co to jest choroba krwotoczna noworodka i jaka jest jej przyczyna

choroba krwotoczna(3-5 dnia życia): krwawienie z pępka do błon śluzowych i skory, krwawienie z przewodu pokarmowego(krwawe wymioty i stolce), krwawienie śródczaszkowe i do narządów wew., Brak vit.K koniecznej do produkcji czynników krzepnięcia w wątrobie; *krwawienia z pochwy u dziewczynek spowodowane jest przejściem hormonów płciowych matki (estrogenów) przez łożysko do dziecka.

54.Wymień najczęstsze problemy kliniczne wcześniactwa

Problemy kliniczne: -zespól zaburzeń oddychania, -nawracające bezdechy, -zaburzenia metaboliczne, -hiperbilirubinemia (żółtaczka), -anemia, -hipotermia, -obrzęki, -odwodnienie, -niedotlenienie mózgowe, -krwawienia do CUN, -retinopatia(zwyrodnienie siatkówki oka), -martwicze zapalenia jelit

*najważniejsze problemy adaptacyjne wcześniaków związane są z niedojrzałością układu oddechowego i CUN.

55.Na czym polega zakończenie okresu noworodkowego

Zakończenie okresu noworodkowego: -wyrównanie spadku masy ciała, -zanik żółtaczki, -odpadniecie kikuta pępowiny, -ustąpienie wpływów hormonalnych matki na dziecko, -przystosowanie do nowych warunków życia i usamodzielnienie organizmu.

56.Reguła wyrzynania zębów mlecznych

Wyrzynanie zębów mlecznych(wiek zębowy) +6 mc życia:

-siekacze środkowe 6-9mc życia

-siekacze boczne 8-11 mc życia

-trzonowe I 12-16 mc życia

-kły 16-20 mc życia

-trzonowe II 20-30 mc życia

57.Proporcje ciała w okresie wczesnoszkolnym

Dysproporcje sylwetki miedzy 7 a 10 r.z: -długie kończyny górne, -mała dłoń, -krotki tułów, -krótkie kończyny dolne, -duża stopa, -duża Głowa (99%obwodu dorosłego), -spłaszczenie klatki piersiowej

Duże tempo wzrastania kończyn:

Kończyna górna: ramie, przedramię, dłoń

Kończyna dolna: stopa, podudzie, udo

58.Wymień objawy somatyczne dojrzewania u dziewcząt

Rozrost bioder i miednicy; Rozwój tk tłuszczowej (biodra i uda); Rozwój drugo- i trzecio rzędowych cech płciowych; Pierwsza miesiączka

59.Scharakteryzuj okres wczesnoszkolny

Okres wczesnoszkolny 7-10(12)r.z: -duża stabilność procesów rozwojowych, -zwolnione tempo rozwoju, -dojrzewanie CUN, -dalszy rozwój układu mięśniowego, -rozwój układu więzadłowego, -zmiana uzębienia na stale, -doskonalenie czynności narządów wewnętrznych, -inwolucja układu chłonnego, -wzrost odporności na zachorowanie

Rozwój fizyczny 7-12r.z: -wysokość ciała 5 cm na rok, -masa ciała 3 kg na rok

Dysproporcje sylwetki miedzy 7 a 12 r.z: -długie kończyny górne, -mała dłoń, -krotki tułów, -krótkie kończyny dolne, -duża stopa, -duża Głowa (99%obwodu dorosłego), -spłaszczenie klatki piersiowej

Duże tempo wzrastania kończyn:

Kończyna górna: ramie, przedramię, dłoń

Kończyna dolna: stopa, podudzie, udo

Problemy zdrowotne miedzy 7 a 12 r.z: -bóle mięśniowe(nocne), -wady postawy(skoliozy), -zarażenie wirusowe górnych dróg oddechowych, -wypadki, -urazy, -zatrucia.

Rozwój psychiczny w okresie wczesnoszkolnym: *rozwój aktywnego i samodzielnego myślenia, *rozwój myślenia logicznego, *doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, *rozwój mowy symbolicznej, *rozwój uczuć wyższych, *intelektualizacja emocji, *wzrasta aktywność społeczna, *antagonizm płci.

60.Podaj kroki milowe w rozwoju psychoruchowym niemowlęcia

3mc-unoszenie głowy, 6mc-siadanie z podparciem, 12mc-stanie

61.Co to jest płodowy zespół alkoholowy? Jakie są jego skutki?

Jest to zespół nieprawidłowości, stwierdzany u niektórych matek spożywających alkohol w okresie ciąży. Następuje on w wyniku picia alkoholu przez kobiety ciężarne. Wówczas alkohol dociera do płodu przez łożysko, wraz z krwią matki. Na działanie alkoholu szczególnie wrażliwy jest rozwijający się mózg dziecka - część neuronów w mózgu dziecka obumiera, część migruje do niewłaściwych obszarów mózgu lub tworzy nieprawidłowe połączenia.

*niska urodzeniowa masa ciała, później - niska masa ciała w stosunku do wzrostu;

*nieprawidłowa budowa twarzy

*nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu CUN

*wady wrodzone (zwłaszcza serca, uszu, oczu, stawów), rozszczep wargi lub podniebienia;

*zaburzenia rozwoju wewnątrz i zewnątrzmacicznego

1-3/1000 urodzeń. PZA jest wiodąca przyczyną upośledzenia umysłowego!!!

62.Wymień rodzaje czynników teratogennych i co one powodują.

fizyczne, chemiczne, biologiczne. ..........................................................

63.Podaj cechy zespołu Downa

Zespół Downa - trisomia 21 pary

64.Podaj cechy zespołu Edwardsa

Zespół Edwardsa - trisomia 18

65.Podaj cechy z Pateau

Zespół Patau - trisomia 13

66.Jakie znasz zespoły genetyczne dotyczące chromosomów płciowych? Opisz cechy.

Zespół Downa - trisomia 21; dotyczy on obydwu płci, bo chromosom 21 jest autosomem.

Zespół Edwardsa - trisomia 18; występuje raz na 8000 żywych urodzeń (u obydwu płci).

Zespół Patau - trisomia 13; pojawia się raz na 5000 urodzeń (u obydwu płci).

Zespół Turnera - X0; - ludzie z tym syndromem mają w komórkach tylko 45 chromosomów (brak drugiego chromosomu płciowego). Są to zawsze osobniki płci żeńskiej.

Zespół Klinefeltera - XXY; z tą wadą rodzi się jeden na 500 chłopców. Jej przyczyną jest obecność przynajmniej jednego dodatkowego chromosomu X. Osobniki z tym syndromem mają najczęściej 44 autosomy i 3 chromosomy płciowe: XXY.

67.Wymień grupy czynników środowiskowych wpływających na rozwój dziecka

68.Jakie znasz przyczyny powstawania wad wrodzonych

50-60% - nieznane

20-25% - współdziałanie czynników genetycznych (determinatory rozwoju) i środowiskowych (modyfikatory rozwoju)

7-10% - zaburzenia genetyczne i chromosomowe (zaburzenia liczby lub zaburzenia struktury)

Noworodek

1.Co to są zakażenia wewnątrzmaciczne - przykłady. Jak dochodzi do zakażeń w-macicznych?

Zakażenia wewnątrzmaciczne są to niebakteryjne infekcje wewnątrzmaciczne np. Toksoplazma, other, różyczka, cytomegalia, herpes wirus. Czynnik zakaźny przechodzi przez łożysko do leukocytów płodu krążąc we krwi płodu dając patologie różnych układów i narządów.

2.Co oznacza skrót TORCH?

oznacza niebakteryjną infekcję wewnątrzmaciczną

3.Jakie objawy kliniczne powoduje zakażenie typu TORCH?

Opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego

Powiększenie wątroby i śledziony

Zapalenie wątroby

Żółtaczka

Trombocytopenia

Anemia hemolityczna

Uszkodzenie OUN - mikrocefalia, zwapnienia

Uszkodzenie wzroku (chorioretinitis)

Uszkodzenie słuchu

Zapalenie płuc

4.Jakie są charakterystyczne wady u noworodka z toksoplazmozą wrodzoną?

5.Jakie są objawy kliniczne toxoplazmozy wrodzonej?

Powiększenie wątroby i śledziony

Żółtaczka

Zapalenie płuc

Zapalenia mięśnia sercowego

Skaza krwotoczna

Wysypki

Małogłowie

Małoocze, jaskra, zanik n. II

Limfadenopatia

Biegunka

6.Podaj objawy cytomegalii wrodzonej i jakie czynniki ją powodują?

Opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego

Powiększenie wątroby i śledziony

Zapalenie wątroby

Żółtaczka

Trombocytopenia

Anemia hemolityczna

Uszkodzenie OUN - mikrocefalia, zwapnienia

Uszkodzenie wzroku (chorioretinitis)

Uszkodzenie słuchu

Zapalenie płuc

7.Wymień drogi prowadzące do zakażenia nabytego wirusem cytomegalii

Przez łożysko

Podczas porodu (z kolonii szyjkowych)

Z pokarmem matki

Przez transfuzję seropozytywnej krwi dziecku

8.W jaki sposób można zakazić się toksoplazmozą nabytą, drogi zakażenia, jaki czynnik ją powoduje?

9.Wymień typowe objawy toksoplazmozy wrodzonej

Zapalenie siatkówki i naczyniówki

Wodogłowie

Zwapnienia śródczaszkowe

10.Co oznacza pojęcie „późna postać toksoplazmozy” wrodzonej, jakie uszkodzenia powoduje?

Oznacza że w okresie pierwszych lat życia przebiega bezobjawowo. Powoduje uszkodzenia: narządu wzroku, powikłania neurologiczne. W okresie szkolnym pojawiają się problemy w nauce, zmiany w EEG, zaburzenia narządu wzroku w postaci postępującej krótkowzroczności (zmiany barwnikowe na dnie oczu, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie siatkówki i naczyniówki)

11.Jak dochodzi do rozwoju różyczki wrodzonej, wymień metody profilaktyki.

12.Wymień następstwa wrodzonego zakażenia różyczką i co ją powoduje

13.Jakie znasz drogi zakażenia cytomegalią u noworodków?

Układ nerwowy

1.Opisz odruch Moro i do którego miesiąca się utrzymuje?

Odruch występujący w odpowiedzi na gwałtowną zmianę położenia ciała noworodka, nagły hałas, ostry dźwięk. Noworodek reaguje energicznym wyprostowaniem rąk i nóg, wygięciem pleców w łuk i odchyleniem głowy do tyłu, po czym zaciska pięści, a odrzuconymi wcześniej na boki rękami wykonuje powolny ruch objęcia klatki piersiowej.Zanika do 6 miesiąca.

2.Jakie są przyczyny i objawy kliniczne wodogłowia nabytego?

Wodogłowie nabyte-jest efektem obecności masy zmniejszającej przestrzeń wewnątrzczaszkową ,krwotoku zakażenia wewnątrzczaszkowego lub wady rozwojowej ujawniającej się z opóźnieniem. Przyczyny ropne zapalenie opon mózgowo rdzeniowych krwotoki srodczaszkowe,guzy mózgu.

3.Objawy i następstwa wodogłowia.

U niemowląt objawy obejmują nadmierny przyrost obwodu głowy, uwypuklenie ciemiączek, napięte ciemiączko przednie poszerzenie żył na skórze głowy, objaw Macewena, uwypuklenie kości czołowej objaw zachodzącego słońca, nierówność źrenic z leniwą reakcją na światło, drażliwość i senność, nieprawidłowe odruchy, uszkodzenie nerwów czaszkowych.

Następstwa: Wodogłowiu mogą towarzyszyć trudności z przyswajaniem wiedzy takie, jak problemy z koncentracją, rozumowaniem i pamięcią krótkoterminową. Z wodogłowiem wiążą się czasem bardziej subtelne kłopoty z koordynacją, motywacją, umiejętnościami organizacyjnymi i językowymi. Mogą również wystąpić następstwa natury fizycznej, jak zaburzenia wzroku lub przedwczesne dojrzewanie. Wiele z nich można ograniczyć metodami dydaktycznymi lub, kiedy możliwe, leczeniem. Należy podkreślić, że następstwa wodogłowia bywają bardzo zróżnicowane. U niektórych osób są bardzo nieliczne lub prawie nie występują.

4.Definicja i przyczyny wodogłowia.

Wodogłowie jest stanem powodowanym zaburzeniem równowagi pomiędzy wytwarzaniem a wchłanianiem płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym. Jeśli tempo wytwarzania przekracza możliwości absorpcji, dochodzi do gromadzenia się go , zazwyczaj pod zwiększonym ciśnieniem, co powoduje poszerzenie układu komorowego.

Przyczyny wrodzonego wodogłowia: zakażenie wewnątrzmaciczne TORCH, wady wrodzone mózgu i rdzenia kręgowego, wewnątrzmaciczne krwawienie do CUN, uwarunkowania genetyczne.

5.Co to jest encefalopatia niedotleniowo- niedokrwienna

Jest to niedokrwienie, niedotlenienie, uszkodzenie komórek nerwowych i kory mózgu; leukomalacja okołokomorowa, uszkodzenie jąder podstawy mózgu. LUB Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna (ENN)należy do chorób okresu noworodkowego, której konsekwencje wynikające z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, mogą prowadzić do przejściowych zaburzeń neurologicznych, trudności w nauce, dziecięcego porażenia mózgowego, napadów padaczki czy nawet śmierci mózgu.

6.Objawy encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej.

Nadpobudliwość, letarg, śpiączka, obniżone lub podwyższone napięcie mięśni, wiotkość, słaby lub brak odruchu ssania, słaby lub brak odruchu Moro, drgawki-brak lub okresowe, zaburzenia świadomości, zaburzenia oddychania, zaburzenia ze strony pnia mózgu.

7.Jakie znasz najczęstsze urazy okołoporodowe nerwów obwodowych, objawy postępowanie.

Dotyczą nerwu twarzowego i splotu barkowego.

Objawy porażenia nerwu twarzowego: 1,4 na 1000 przypadków, zmniejszone ruchy mimiczne twarzy, powieka opada i kąciki ust, gładki fałd nosowy bezruch mięśni połowy twarzy.

Postępowanie stosowanie masażu ręcznego lub elektrycznego podawanie preparatów z witaminą B,Należy kilka razy dziennie przemywać oko wodą destylowaną, przegotowana lub zakrapiać oko roztworem chlorku sodowego - jest to ochrona przed wysychaniem rogówki w przypadku nie domykania powieki.

Objawy uszkodzenia splotu barkowego:0,7 na 1000 urodzeń; porażenie C5-C6 górnej części splotu- powoduje rotację wew. z przywiedzeniem ramienia i wyprostem przedramienia, niedowład mięśni ramienia i przedramienia ruchy dłoni i palców są ograniczone; porażenie C7-C8 i Th1 dolnej części splotu ramiennego-porażone:ręka i nadgarstek, brak odruchu chwytania.

Postępowanie: unieruchomienie 7-10 dni.

8.Wymień przyczyny i typy krwawień śródczaszkowych.

TYPY: nadoponowe, podoponowe, podpajęczynówkowe, dokomorowe.

9.Wymień objawy patologiczne występujące w chorobach układu nerwowego u dzieci.

-ból

zaburzenia czucia

zaburzenia funkcji psychicznych (CUN patologia)

-zaburzenia funkcji ruchowej (korowe, móżdżkowe, rdzeniowe, , nerwowo - mięśniowe, mięśniowe)

-opóźnienie rozwoju psycho - ruchowego

-drgawki

-objawy oponowe

10.Jakie znasz objawy świadczące o uszkodzeniu układu nerwowego u noworodków i niemowląt.

-brak odruchów neurologicznych odpwiednich do wieku

-przetrwanie odruchów poza okres fizjologiczny ich trwania

-pojawienie się odruchów wrodzonych

-wzmożenie odruchów wrodzonych mniej dojrzałych

11.Wymień wrodzone odruchy neurologiczne i określ czas ich trwania

- Moro (obronny) 1-5 msc

Odruchy miejscowe

-ssania 1 - 12 msc

-połykania 1-3msc

-szukania 1 - 3msc

-chwytny KKG 1-2msc

-chwytny KKD 1 - 9 msc

-skręcania tułowia 1 - 6 msc (Galanta)

Odruchy postawy

-podparcia 1- 4 msc

-stania 1 - 4 msc

- pełzania 1-4 msc

- toniczny szyjny asymetryczny 2-6msc

-toniczny szyjny symetryczny 4 -6msc

- odruch Landan'a 6 - 24 msc

odruch błednikowy 6 - 12 msc (reakcja spadochronowa)

12. Wymień odruchy postawy i określ czas ich trwania

Odruchy postawy

-podparcia 1- 4 msc

-stania 1 - 4 msc

- pełzania 1-4 msc

- toniczny szyjny asymetryczny 2-6msc

-toniczny szyjny symetryczny 4 -6msc

- odruch Landan'a 6 - 24 msc

odruch błednikowy 6 - 12 msc (reakcja spadochronowa)

13.Wymień objawy oponowe i napisz o czym świadczy ich obecności u dzieci

U niemowląt

-ławkowy

U dzieci

- sztywność karku (w leżeniu na plecach nie można dotknąć głową do tułowia)

- mydriatyczny, Flatau(przy biernym pochyleniu głowy do przodu następuje rozszerzenie źrenic- objaw górny, u małych chłopców przy kilkakrotnym pochyleniu tułowia ku przodowi pojawia się erekcja prącia- objaw dolny)

-dolny Brudzińskiego - przy biernym przygięciu głowy do klatki piersiowej występuje zgięcie kończyn dolnych w stawach kolanowych i biodrowych

-objaw Kerniga - Górny: zginając tułów siedzącego pacjenta ku przodowi badający stwierdza odruchowe zgięcie kończyn dolnych w stawach kolanowym i biodrowym. Dolny: w czasie biernego zginania kończyny dolnej w stawie biodrowym występuje przymusowe zgięcie w stawie kolanowym.

14.Przyczyny, objawy i następstwa małogłowia pierwotnego.

-spowodowane wrodzoną wadą mózgu

-podłoże genetyczne dotyczy najczęściej półkul mózgu

-urodzeniowy obwód głowy nie przekracza 32cm

-ciemiączka są małe i szybko zarazstają

-jest dysproporcja pomiędzy twarzoczaszką a mózgoczaszką

-typowy objaw: spłaszczone czoło

-upośledzony rozwój psychomotoryczny

15.Przyczyny,objawy i następstwa małogłowia wtórnego.

-zaburzenia rozwoju mózgu w okresie noworodkowym i dziecięcym

-dziecko rodzi się z prawidłowym obwodem głowy

-w pierwszych latach życia głowa rośnie za wolno

-rozwój psychiczny jest upośledzony, funkcja motoryczna prawidłowa

-napady drgawek-trudne do leczenia.

Małogłowie może wystąpić w przebiegu przedwczesnego zamknięcia szwów czaszkowych; pomimo małego obwodu głowy rozwój psychoruchowy przebiega prawidłowo; są zaburzenia widzenia.

Niegenetyczne przyczyny małogłowia pierwotnego i wtórnego:

-nieinfekcyjne choroby OUN płodu w okresie pre i postnatalnym(niedokrwienie i niedotlenienie OUN, krwawienia do OUN, urazy OUN).

-wrodzone infekcje wewnątrzmaciczne płodu.

-związki chemiczne,leki(alkohol, tytoń,leki przeciwpadaczkowe

-choroby matki w ciąży(cukrzyca, fenyloketonuria matczyna)

-czynniki socjodemograficzne(np. Jakość odżywiania, poziom edukacji)

Układ oddechowy

1.Jaka jest średnia częstość oddechów w poszczególnych okresach rozwojowych u dzieci?

Noworodek: 45-55 oddechów na minute

Niemowlę: 30-40 oddechów na minutę

Dziecko2-5 lat: 25-28 oddechów na minutę

Dorosły: 16 oddechów na minutę

2.Co to jest surfaktant i jaką spełnia rolę?

Surfaktant- czynnik powierzchniowy

-powleka cienka warstwą ściany pęcherzyków płucnych

- rola- obniżenie napięcia powierzchownego i pęcherzyków płucnych, zapobiega zapadaniu się pęcherzyków płucnych w fazie wydechu, pomaga w ich rozprężaniu ( chroni przed niedodmą wydechową)

3.Jakie zaburzenia kliniczne wywołuje brak surfaktantu płucnego i u jakich noworodków się ich spodziewamy?

Niedobór surfaktantu jest przyczyną niedodmy prowadzi do zespołu zaburzeń oddychania, zespołu błon szklistych. Występowanie tych zaburzeń można przewidzieć przed urodzeniem dziecka określając stosunek lecytyny do sfingomieliny w płynie owodniowym.

4.Wymień uwarunkowania anatomiczne sprzyjające zakażeniom układu oddechowego u niemowląt?

Górne drogi oddechowe:

-Wąskie przewody nosowe u niemowląt- słabe ogrzanie i oczyszczanie powietrza częsty obrzęk błony śluzowej „sapka”

-słabo lub wcale nierozwinięte zatoki przynosowe ( sitowe i przynosowe boczne bardzo małe światło u noworodka i czołowe do 2 r.ż. nie są rozwinięte) małe dzieci nie chorują na zapalenie zatok !

-krótka i szeroka trąbka słuchowa(częste zapalenie ucha)

-krtań o kształcie lejkowatym, wąska, umieszczona wyżej, wiotkie chrząstki krtani

Dolne drogi oddechowe:

-krótkie drogi oddechowe

-światło oskrzeli wąskie wyścielone ukrwioną i unaczynioną błoną śluzową

-słabo rozwinięte chrząstki oskrzeli

-słabo wykształcony aparat rzęskowy dróg oddechowych

-mniejsza powierzchnia pęcherzyków

-u niemowląt beczkowata klatka piersiowa

5.Wymień czynniki sprzyjające zakażeniom układu oddechowego u dzieci.

- wady ściany klatki piersiowej

- wady przepony

- wady dróg przewodząc

* górne drogi oddechowe

* tchawica i oskrzela

- wady płuc

6.Wymień objawy kliniczne zapaleń oskrzeli u dzieci.

- wirusy

- bakterie

- grzyby

- pasożyty

7.wymien objawy kliniczne zapalenia oskrzeli u dzieci:

-katar 3 -4 dni-pobudza najczęściej zapalenie oskrzeli

-kaszel-najpierw suchy, męczący, potem wilgotny z odksztuszaniem dużej ilości wydzieliny zapalnej

-duszność z zaciąganiem międzyżebezy

-objawy fizykalneosłuchowo furczenia i grube rzężenia o zmiennym nasileniu, „przejaśniena” po kaszlu, ew świsty

8.Jakie są objawy kliniczne zapalenia płuc u dzieci?

-poprzedzone zakażeniem górnych dróg oddechowych lub początek nagły z wysoką gorączką, dreszczami, trudnością w oddychaniu

-gorączka lub stany podgorączkowe

-kaszel

-duszność - postękiwanie, poruszanie skrzydełkami nosa,wciąganie okolic nad i podobojczykowych, międzyżebrza i nadbrzusza

-przyspieszenie oddechu i tętna lub spłycenie odddechu, zwolnienie akcji serca

-sinica związana z nadmiarem odtlenowanej hemoglobiny, wysycenie krwi tlenem < 85% (norma 85 - 90%)

9.Jak należy leczyć zapalenia płuc u dzieci?

-antybiotykoterapia (wg antybiogramu)

-leki objawowe (wyksztusne, p/gorączkowe)

-tlenoterapia

-leki p/zapalne, rozrzedzające wydzieline, podawane dożylnie drogą wziewną

-nawadnianie dziecka

-drenaż ułożeniowy, fizykoterapia

-dieta lekkostrawna

10.Przyczyny i objawy astmy oskrzelowej u dzieci

przyczyny

-predyspozycje genetyczne, określone przez wiele genów

-czynniki środowiskowe oddziałujące wspólnie z czynnikami genetycznymi (wzajemna interakcja)

patogenne alergeny:

-roztocza (alergen kurzu domowego)

-inne czynniki :grzyby pleśnie trawy pyłki

-substancje drażniące w atmosferze

-dym papierosowy

-stan lękowy

-gniew

-leki np. aspiryna

-stan podniecenia

OBJAWY

świsty, przyspieszenie tętna i oddechu, w ciężkim napadzie mówienie sprawia trudność a świst jest słyszalny

11.Zasady leczenia niewydolności oddechowej u dzieci

1.Tlenoterapia - powinna być prowadzona z użyciem jak najniższych stężeń tlenu, które pozwolą uzyskać p02 we krwi tętniczej powyżej 60 mmHg

2. Drożność dróg oddechowych :

- usunięcie wydzieliny

- leki rozszerzające oskrzela

- intubacja dotchawicza

- nawilżanie powietrza

- intubacja oraz prowadzenie mechanicznej wentylacji z dodatnim ciśnieniem

(koniecznie w razie zwiększonej prężności CO2 przebiegającej z kwasicą

Oddechową)

- monitorowanie czynności życiowych ( EKG, tętna, częstości oddechów, RR,

Ciśnienia parcjalnego tlenu pomiar przezskórny, temperatury ciała, OCŻ -

Ośrodkowego Ciśnienia Żylnego)

- uzupełnianie surfaktnantu

- nawadnianie pozajelitowe

- antybiotyki

- fizykoterapia ( opukiwanie klatki piersiowej i drenaż )

12.Zasady leczenia zapalenia oskrzeli u dzieci

-dzieciom nie podajemy leków p/kaszlowych

-leczenie objawowe (leki p/zapalne, p/gorączkowe, p/obrzękowe)

-antybiotyki- przy podejrzeniu infekcji bakteryjnych u dzieci

-aerozoloterapia

-kinezyterapia (oklepywanie, drenaż ułożeniowy)

13.Zasady leczenia zapalenia płuc u dzieci

-antybiotykoterapia (wg antybiotykogramu)

-leki objawowe (wyksztusne,, p/gorączkowe)

-tlenoterapia

-leki p/gorączkowe, p/zapalne, rozrzedzające wydzieline, podawane dożylnie lub drogą wziewną)

-nawadnianie dziecka

--drenaż ułożeniowy, fizykoterapia

-dieta lekkostrawna

14.Zapalenie płuc - powikłania

-zapalenie opłucnej

-niedotlenienie płuc

-ropień płuc

-odma opłucnowa

-ropniak opłucnej

-pęcherze rozedmowe

-odma z ropniakiem opłucnej

-inne ogniska poza układem oddechowym (przerzutowe ropnie do tk miękkich)

-posocznica

15.Objawy kliniczne dysplazji oskrzelowo płucnej.

-techykardia, duszność z poruszaniem skrzydełek nosa, niekiedy sinica

-tlenozależność noworodka

-przy długotrwałym niedotlenieniu palce pałeczkowate

-powiększona wątroba

-rtg. klatki piersiowej - niedodma, torbiele, zmiany śródmiąższowe płuc

-w końcowej fazie rozwijają się pasmowate zagęszczenia odpowiadające włóknieniu płuc

16.Co to jest mukowiscydoza, jakie znasz postacie?

Zwyrodnienie torbielowate trzustki, choroba dziedziczna gruczołów wydzielania zew - wydzielina lepkiego śluzu, prowadzi do przewlekłej choroby płuc i serca, dotyczy głównie przewodu pokarmowego i ukł oddechowego, częstość występowania 1 : 2000 żywo urodzonych noworodków, skraca długość życia, tylko40% dożywa wieku dorosłego

Wyróżniamy

-postać brzuszną

-postać płucną

17.Jakie są objawy kliniczne postaci płucnej mukowiscydozy

-pierwsze objawy w okresie niemowlęcym

-łatwe męczenie, zadyszka podczas wysiłku

-nawracające zapalenie płuc i oskrzeli (zamknięcie drobnych oskrzeli z wydłużeniem wydechu)

-nawracające zakażenia bakteryjne, które pogarszają stan kliniczny chorego (pałeczka ropy błękitnej)

-charakterystyczna duszność poranna będąca wynikiem zaczopowania oskrzeli przez nagromadzoną w ciągu nocy gęstą lepką wydzieliną

-zniekształcenie klatki piersiowej - beczkowate, palce pałeczkowate

-niewydolność oddechowa a następnie niewydolność prawej komory

-zapalenie zatok nosa

18.Wymień objawy kliniczne postaci płucnej mukowiscydozy i co je powoduje

-pierwsze objawy w okresie niemowlęcym

-łatwe męczenie, zadyszka podczas wysiłku

-nawracające zapalenie płuc i oskrzeli (zamknięcie drobnych oskrzeli z wydłużeniem wydechu)

-nawracające zakażenia bakteryjne, które pogarszają stan kliniczny chorego (pałeczka ropy błękitnej oraz gronkowiec)

-charakterystyczna duszność poranna będąca wynikiem zaczopowania oskrzeli przez nagromadzoną w ciągu nocy gęstą lepką wydzieliną

-zniekształcenie klatki piersiowej - beczkowate, palce pałeczkowate

-niewydolność oddechowa a następnie niewydolność prawej komory

-zapalenie zatok nosa

Objawy kliniczne spowodowane są głównie przez mutacje genu CFTR

19.Wymień objawy niewydolności oddechowej u niemowląt

20.Co to jest dysplazja oskrzelowo-płucna i czym jest spowodowana?

Pojęcie ogólne określające rózne postacie przewlekłych chorób płuc pojawiające się u wcześniaków z zespołem zaburzeń oddychania spowodowanym brakiem surfaktantu płucnego, leeczonych za pomocą sztucznej wentylacji i tlenem.

21.Wymień objawy kliniczne obturacyjnego zapalenia oskrzeli u niemowląt.

Obturacja oskrzeli- zwężenie światła oskrzeli- przyczyny:

Obrzęk błony śluzowej

-wydzielina zapalna w świetle oskrzeli

-odruchowy skurcz ściany oskrzeli

-zapadanie się ścian oskrzel

Objawy: duszność i kaszel

22.Określ przyczynę i objawy kliniczne niedojrzałości układu oddechowego u wcześniaków.

23.Opisz objawy astmy oskrzelowej u dzieci

Głównymi objawami astmy oskrzelowej są:

napadowy suchy kaszel, występujący zwłaszcza w nocy, często może to być pierwszy

objaw astmy u małego dziecka,

świszczący oddech,

duszność z wydłużonym, utrudnionym wydechem.

Objawy te spowodowane są zwężeniem światła oskrzeli. W czasie napadu duszności utrudniony przepływ powietrza przez oskrzela w fazie wydechu jest przyczyną zalegania zbyt dużej ilości powietrza w płucach i wystąpienia tzw. rozdęcia płuc. Dziecko nie może wówczas wykonać głębokiego wdechu, płuca bowiem są już wypełnione powietrzem. Duży opór w oskrzelach spowodowany zwężeniem ich światła jest przyczyną większej pracy mięśni oddechowych. Dziecko zwykle przyjmuje pozycję siedzącą, unosi ramiona i opiera się rękami o kolana. Zasinienie powłok skórnych spowodowane jest niedostateczną ilością tlenu we krwi, bo zbyt mała ilość powietrza dociera do pęcherzyków płucnych. Wydzielina śluzowa zalegająca w oskrzelach i niejednokrotnie w czasie silnego napadu duszności zatykająca oskrzela jest tak lepka, że dziecko ma trudności z odksztuszaniem. Dlatego silnie, napadowo kaszle, próbując oczyścić oskrzela ze śluzu. W okresach między kolejnymi zaostrzeniami przebiegu astmy dziecko czuje się zwykle dobrze i nie prezentuje żadnych objawów choroby.

24.Co to jest obturacja oskrzeli - podaj przyczyny i objawy.

Obturacja: zwężenie światła oskrzeli

przyczyny:

Obrzęk błony śluzowej

-wydzielina zapalna w świetle oskrzeli

-odruchowy skurcz ściany oskrzeli

-zapadanie się ścian oskrzeli

25.Zasady leczenie postaci płucnej mukowiscydozy:

Leczenie choroby oskrzelowo-płucnej w przebiegu mukowiscydozy wymaga usunięcia gęstej i lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych oraz opanowania zaostrzeń przewlekłego procesu zapalnego i spowolnienia nieodwracalnych zmian oskrzelowo-płucnych antybiotykoterapią. Oczyszczanie oskrzeli z ropnej plwociny wymaga podawania leków upłynniających wydzielinę i fizjoterapii układu oddechowego. Efektywna fizjoterapia nie tylko poprawia drożność oskrzeli, lecz także przez stałe eliminowanie bakterii, substancji zapalnych i proteolitycznych ogranicza nasilenia przewlekłych stanów zapalnych, zwalniając rozwój nieodwracalnych uszkodzeń oskrzeli. Leczenie antybiotykami ma na celu opanowanie zakażenia bakteryjnego oskrzeli i płuc.

26. Czynniki predysponujące do wystąpienia astmy oskrzelowej i napadu astmatycznego u dzieci.

Czynniki do wystąpienia astmy oskrzelowej:

-predyspozycja genetyczna, określona przez wiele genów

-czynniki środowiskowe oddziałujące wspólnie z czynnikami genetycznymi (wzajemna interakcja)brak alergii w rodzinie -12-20%,jedno z rodziców ma alergie-20-30%,brat lub siostra ma objawy alergii -30%,obydwoje z rodziców mają objawy 40-60%, obydwoje mają astmę-72%

Czynniki do wystąpienia napadu:

-alergeny środowiskowe lub związane z wykonywanym zawodem -czynniki infekcyjne ( u małych dzieci - infekcje wirusowe dróg oddechowych, u starszych dzieci i dorosłych -bakterie)

27.Podaj średnie wartości akcji serca dla poszczególnych okresów życia dziecka

Noworodek: granice 100-160 przeciętna 125

Niemowlę: granice 90-140 przeciętna 120

Dziecko: 2-5 r.ż: granice 80-120 przeciętna 100

Dorosły: granice 60-100 przeciętna 75

28.Jak można obliczyć średnie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w poszczególnych latach życia dziecka

Ciśnienie skurczowe u dziecka 100 + wiek w latach

Ciśnienie rozkurczowe : 100 + wiek w latach : 2

29. Na czym polega fizykoterapia układu oddechowego u dzieciWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Geologia złóż - pytania egzaminacyjne (02) - opracowanie, Ochrona Środowiska studia, 4 rok (2009-201
Pytania egzaminacyjne z pediatrii, AM, rozne, pediatria, Pediatria
Pytania egzaminacyjne z makroekonomii - opracowane2, Ekonomia
pytania z egzaminu z pediatrii z 9[1].07.2007- aga, studia, 5 rok, Pediatria (ex), egzamin
Pytania Egzaminacyjne z Pediatrii Test Tematyka Onkologic
Wiedza o literaturze XIX wieku- opracowane pytania egzaminacyjne, Notatki, opracowania, materiały na
pytania egzaminacyjne pediatria 10
perio pytania z egzaminów część 2. opracowane, Stomatologia UMED, Periodontologia, egzaminy, testy
Pytania egzaminacyjne z makroekonomii opracowane3
Pytania egzamin ZPI opracowanie
pediatria pyt, medycyna zabrze SUM lekarski, pediatria - opracowane pytania do egzaminu
prawo opracowane pytania egzamin id 3
Pytania Egzaminacyjne Semestr Zimowy opracowanie
Egzamin licencjacki Opracowane pytania finanse i rachunkowość collegium mazowia
Marketing Opracowane Pytania Egzaminacyjne 2009 Furtak (46)

więcej podobnych podstron