Rozruch silnika, silniki semestr VII


POLITECHNIKA RZESZOWSKA

1999/2000

ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH

Sprawozdanie z laboratorium silniki spalinowe.

Temat: Przygotowanie silnika do badań.

Badanie właściwości rozruchu silnika

1.Cel ćwiczenia:

Przedmiotem ćwiczenia jest określenie własności rozruchowych samochodowych silników spalinowych tłokowych w niskich temperaturach obejmujące:

2.Wiadomości teoretyczne:

Stanowisko badawcze powinno być wyposażone w następujące przyrządy pomiarowe:

Przed przystąpieniem do badań należy dokonać dokładnego przeglądu badanego silnika oraz sprawdzić jego regulację. Poszczególne wielkości należy mierzyć w warunkach ustabilizowanej pracy silnika, tzn. W warunkach stałego momentu obrotowego, stałej częstotliwości obrotów wału korbowego oraz stałej temperatury wody, chłodzonego powietrza, oleju i gazów spalinowych. Gdy badany silnik pracuje z chłodnicą cieczy, pomiaru dokonuje się przed chłodnicą w odległości 0,3m. od niej. Gdy badamy silnik chłodzony powietrzem, temp. powietrza mierzymy przed wentylatorem, w odległości 0,5÷1m. od niego oraz w miejscu, gdzie osiąga ona najwyższą wartość, tzn. na wylocie z układu chłodzenia. Temperaturę gazów spalinowych należy mierzyć w przewodzie łączącym głowicę z chłodnicą w odległości około 0,3m. od wylotu z głowicy.

Temperaturę oleju należy mierzyć w misce olejowej silnika. Przed przystąpieniem do badań własności rozruchu silnik powinien pracować około 30 min. Na biegu luzem. Przed pierwszą próbą rozruchu i przed następną po nieudanym rozruchu należy uruchomić silnik zasilając rozrusznik z zewnątrz komory chłodzącej, natomiast po udanym rozruchu należy wykonać uruchomienie silnika podczas próby. Zatrzymanie silnika powinno nastąpić po około 15 s pracy, przy prędkości obrotowej mocy maksymalnej. Przed każdą próbą rozruchu silnik i akumulatory oraz paliwo w zbiorniku należy ochłodzić do temp. otoczenia i przetrzymywać w niej 12 h.

Wykonana próba obejmuje maksimum 3 cykle rozruchu ( 3-krotne włączenie i wyłączenie rozrusznika ) i przerwy po 60 s między cyklami przy czym czas każdego z cykli powinien wynosić;

-10 s dla silników o zapłonie iskrowym

-15 s dla silników o zapłonie samoczynnym.

Z chwilą rozpoczęcia przez silnik pracy rozrusznik należy natychmiast wyłączyć. Przyjmuje się, że samodzielna praca silnika rozpoczyna się w chwili gdy natężenie prądu pobieranego przez rozrusznik obniży się do wartości występującej przy pracy rozrusznika. Następnie należy obserwować, czy silnik zwiększając prędkość obrotową osiągnie prędkość zapewniającą ustabilizowaną pracę.

Rozruch uznaje się za udany, jeżeli nastąpi w czasie określonym przez producenta lub w przypadku braku takiego określenia, w czasie nie przekraczającym sumy czasów wszystkich trzech cykli próby.

Kolejno trzykrotne uzyskanie dodatniego wyniku próby przyjmuje się za pozytywnie przeprowadzoną próbę rozruchu silnika w danej temperaturze otoczenia. Za czas rozruchu silnika w danej temperaturze otoczenia przyjmuje się średnią arytmetyczną czasów rozruchu z trzech prób. Przy jednym ujemnym wyniku próby, przyjmuje się to za podstawę do negatywnej oceny możliwości rozruchu silnika w danej temperaturze otoczenia.

3.Przebieg pomiaru

Wykorzystaliśmy silnik SW 680

Hamulec wodny typu G - 4.

Temperatura otoczenia to= 11°[ C ]

Nr kolejnego rozruchu

Czas potrzebny na rozruch [ s ]

1

0,6

2

0,7

3

0,9

tr = Σtn /n = 0,6+0,7+0,9 / 3 =0,7333 [ s ]

4.Wnioski:

Podczas rozruchu silnik uruchomił się za pierwszym razem każdej próby. Pozwala nam to osądzić, że próba rozruchu silnika w danej temperaturze otoczenia wypadła pomyślnie. Wpływ na to mogło mieć dodatkowe urządzenie rozruchowe(ssanie).Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Skład mieszanki, silniki semestr VII
SPRZĘGŁA, silniki semestr VII
Most napędowy, silniki semestr VII
Silniki nap.cylindrów, silniki semestr VII
Bilans cieplny, silniki semestr VII
Silniki ch. obciążeniowa, silniki semestr VII
Silniki char.dymienie, silniki semestr VII
Ch. kąta zapł., silniki semestr VII
Napełnianie cylindrów, silniki semestr VII
Silniki ch.zewnętrzna, silniki semestr VII
Ch.granicy.dymie, silniki semestr VII
Sprzęgło hydrokinetyczne, silniki semestr VII
ZAWIESZENIA, silniki semestr VII
Sprawność silnika, silniki semestr VII
Silniki ch.ogólna, silniki semestr VII
SKRZYNKI BIEGÓW, silniki semestr VII
Ściąga-Pawlus, silniki semestr VII
Rozruch silnika trójfazowego pierścieniowego, Semestr VII, Semestr VII od Grzesia, Eksploatacja ukła
KIA Sportage trudny rozruch silnika zima

więcej podobnych podstron