Europa handel towarami, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2


Wartość eksportu i importu oraz saldo handlu towarami w latach 1995-2005 wyrażona w milionach USD.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

eksport

2335635

2421095

2413005

2513200

2521695

2633930

2654555

2839440

3386490

4050805

4397160

import

2334760

2415465

2418600

2559180

2596400

2774755

2732435

2876095

3461595

4160815

4572845

saldo

875

5630

-5595

-45980

-74705

-140825

-77880

-36655

-75105

-110010

-175685

Źródło: www.wto.org , opracowanie własne

Dynamika eksportu i importu handlu towarami w latach 1995-2005 wyrażona w %

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

eksport

4%

0%

4%

0%

4%

1%

7%

19%

20%

9%

import

3%

0%

6%

1%

7%

-2%

5%

20%

20%

10%

Źródło: opracowanie własne

Główni eksporterzy w latach 1995 i 2005.

Wartość (miliony)

Udział wyrażony w %

1995

2005

1995

2005

Europa

2335635

4397160

100%

100%

Niemcy

523461

970914

22,4%

22,1%

Francja

301162

463428

12,9%

10,5%

Wielka Brytania

237953

384477

10,2%

8,7%

Włochy

233766

373135

10,0%

8,5%

Holandia

203171

406372

8,7%

9,2%

Belgia

178265

334400

7,6%

7,6%

Hiszpania

97849

192645

4,2%

4,4%

Szwajcaria

81641

130898

3,5%

3,0%

Szwecja

80440

130303

3,4%

3,0%

Austria

57738

125182

2,5%

2,8%

Pozostałe

14,6%

20,1%

Źródło: www.wto.org , opracowanie własne

Główni importerzy w latach 1995 i 2005.

Wartość (miliony)

Udział wyrażony w %

1995

2005

1995

2005

Europa

2334760

4572845

100%

100%

Niemcy

463872

777073

19,9%

17,0%

Francja

289391

504124

12,4%

11,0%

Wielka Brytania

267250

513673

11,4%

11,2%

Włochy

205990

384790

8,8%

8,4%

Holandia

185232

363822

7,9%

8,0%

Belgia

164934

318700

7,1%

7,0%

Hiszpania

113537

288786

4,9%

6,3%

Szwajcaria

80152

126524

3,4%

2,8%

Austria

66237

127327

2,8%

2,8%

Szwecja

65036

111409

2,8%

2,4%

Pozostałe

18,6%

23,1%

Źródło: www.wto.org , opracowanie własne

Struktura towarowa eksportu wg klasyfikacji SITC w Europie

(%)

Kod SITC

Grupa towarowa

1990

2003

2005

0

Żywność i żywe zwierzęta

5,9

3,7

3,4

1

Napoje i tytoń

2

1,5

1,5

2

Surowce(bez paliw)

1,6

1,8

1,9

3

Energia(mineralne paliwa i smary)

2,7

2,7

4,2

4

Oleje, tłuszcz, papier pergaminowy

0,3

0,2

0,2

5

Produkty chemiczne

11,8

15,8

15,5

6

Produkty przemysłu przetwórczego

16,8

14,5

14,3

7

Maszyny, sprzęt transportowy

40,4

45,5

44,9

8

Różne wyroby przemysłowe

13,6

11,9

11,3

9

Pozostałe(artykuły niesklasyfikowane)

4,9

2,4

2,8

Źródło: na podstawie External and intra-European Union Trade. Statistical yearbook, Eurostat.

Struktura towarowa importu w klasyfikacji SITC w Europie

(%)

Kod SITC

Grupa towarowa

1990

2003

2005

0

Żywność i żywe zwierzęta

7,9

5,3

4,8

1

Napoje i tytoń

0,8

0,5

0,5

2

Surowce(bez paliw)

7,4

4,1

4

3

Energia(mineralne paliwa i smary)

17

14,9

22,3

4

Oleje, tłuszcz, papier pergaminowy

0,3

0,3

0,4

5

Produkty chemiczne

6,5

8,1

8,1

6

Produkty przemysłu przetwórczego

12,3

11,6

11

7

Maszyny, sprzęt transportowy

27,9

36,4

32

8

Różne wyroby przemysłowe

14,5

15,9

14,7

9

Pozostałe(artykuły niesklasyfikowane)

5,4

2,9

2,2

Źródło: na podstawie External and intra-European Union Trade. Statistical yearbook, Eurostat.

Handel towarami w Europie 1995-2005(wykres)

0x01 graphic
Żródło:www.wto.org

Procentowy wykres przedstawiający handel towarami w Europie 1995-2005

0x01 graphic
Żródło:www.wto.orgWyszukiwarka

Podobne podstrony:
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
EFTA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
MSG 3, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
Teorie neoczynnikowe 22222, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 5
WYKRES BezpoÂrednie Inwestycje zagraniczne w Polsce, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosun
Polska- struktura towarowa i rodzajowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcz
czlonkowstwo Polski w organizacjach miedzynarodowych, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosu
msg, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 3
Teoria obfitosci zasobow, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
MSG usługi, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
FTAA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
Rozmiary i dynamika handlu zagr w polsce pkt4-6, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki g
PRACA GŁOWNA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Amerka Po-udniowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
Anka 2, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
emigranci i imigranci - struktura wieku , Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodar
praca, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 3

więcej podobnych podstron