Prawne formy działania administracji publicznej, Prawo administracyjne(41)


Prawne formy działania administracji publicznej.

O ile źródła prawa dają nam pewien obraz podstaw prawnych do działań podejmowanych przez administracje publiczną, o tyle prawne formy działania powinny nam dać pewien obraz instrumentów, narzędzi stosowanych przez organy administracji publicznej. Przedmiotem wykładu będą tylko prawne formy działania, te określone w przepisach, bo poza prawnymi są też inne, faktycznie stosowane, nie uregulowane przepisami prawa.

Systematyka może być różna, w zależności o przyjęte kryterium. Nasze kryterium, to kryterium władczości, ale może być też np. kryterium w oparciu o skutki prawne (prof. Ochendowski).

Podział:

    1. Formy władcze: