SCENARIUSZ ZAJĘĆ - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - MONOGRAFIA LICZBY 9(1), MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ


Nauczanie zintegrowane

Klasa I

Nauczyciel prowadzący: Ewa Banasiak

Temat: Monografia liczby 9. Dobieranie właściwych strojów na daną porę roku i okazję. Wyjaśnienie i ustalenie, co to znaczy być właściwie ubranym i na co to wpływa - zdrowie, wygoda , dobre samopoczucie. Gry i zabawy ruchowe związane z porami roku.

Cel główny: Poznanie liczby 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.

Cele operacyjne:

Uczeń

Standardy wymagań:

Podstawowe:

Ponadpodstawowe:

Metody pracy:

Aktywizujące integrujące grupę „Iskiereczka”,

Aktywizujące technika „Kuli śniegowej” „Mówiąca ściana”

Aktywizujące gry i zabawy dydaktyczne, metoda symulacji- inscenizacja

Praktyczne ćwiczenia przedmiotowe

Podział metod nauczania wg Szloska.

Forma pracy:

Zbiorowa jednolita, indywidualna zróżnicowana

Pomoce dydaktyczne:

Ilustracje bałwanków, wiersz „Dziewięć bałwanków” Anny Łady Grodzickiej,

Karty pracy do monografii liczby 9, liczmany dla każdego ucznia, karteczki z liczbami od 1 do 9, arkusze szarego papieru do zabawy „Mówiąca ściana”

dzwonki.

Przebieg lekcji:

1.Powitanie.

2.Integracja grupy - dzieci wspólnie z nauczycielką przekazują sobie „Iskierkę” życząc sobie coś miłego.

3.Umieszczenie na tablicy sylwet bałwanków w szeregu. Przeliczanie i umieszczenie cyfry 9 obrazującej liczbę bałwanków, oraz napisu Bałwanki. Wysłuchanie wiersza „Dziewięć bałwanków”

Dziewięć Bałwanków

Ten pierwszy bałwanek

Ma brzuszek pękaty,

I pasek szeroki,

Co dostał od taty.

Ten drugi bałwanek

Garnek ma na głowie.

Czy mu w nim nie ciężko?

Kto na to odpowie?

Ten trzeci bałwanek

też bielutki cały

w ręku gałąź trzyma,

co mu dzieci dały.

A czwarty bałwanek

W dużym kapeluszu.

Chyba nic nie słyszy,

no, bo nie ma uszu.

A piąty bałwanek

Długą miotłę trzyma.

I chce, żeby długo

Była mroźna zima.

A szósty bałwanek,

Zupełnie malutki,

Szepcze cichuteńko:

„Chcę mieć własne butki”.

A siódmy bałwanek,

Jakby większy nieco,

Woła: „Patrzcie w górę,

Płatki śniegu lecą”.

A ósmy bałwanek

Ma kilka wąsików,

Kapelusz na głowie

I osiem guzików.

Bałwanek dziewiąty

To wielka chudzina.

Ale głośno krzyczy:

„Niech mróz długo trzyma”.

4.Po wysłuchaniu wiersza dzieci ustawiają bałwanki w kolejności zgodnej z treścią wiersza ( liczby porządkowe), opowiadają jak wygląda pierwszy, drugi, trzeci itd. Wybrany uczeń przyporządkowuje odpowiednią liczbę oznaczającą który z kolei jest dany bałwanek ( liczby od 1 do 9). Nauczyciel powtarza kolejną zwrotkę wiersza a wybrane dziecko pokazuje ponumerowane bałwanki.

5. Nauczyciel rozdaje koperty z liczmanami i prosi o ułożenie ośmiu jabłek. Dzieci przeliczają jabłka, potem tyle samo gruszek, motylków i stwierdzają niezależność liczby elementów od wielkości, ich ułożenia, koloru i kierunku liczenia.

Nauczyciel zadaje pytania ile trzeba dołożyć jabłek aby było ich dziewięć? Dzieci dokładają jedno jabłko te same ćwiczenia wykonują na gruszkach i motylkach. Dzieci układają 9 jabłek, 9 gruszek i porównują te dwa zbiory. Jak można się przekonać ,że jest tyle samo elementów? Dzieci nakładają jabłko na gruszkę tworząc pary.

6. Nauczyciel prosi o wyjęcie paska papieru, który w naszym wypadku oznacza liczbę 9. Zadaniem dzieci jest określenie ile jedynek mieści się w 9 Dzieci przykładają do paska oznaczającego 9 okienka oznaczające jedynki i stwierdzają, że jest ich 9.

7. Pisanie cyfry jako znaku graficznego liczby 9. Pokaz sposobu pisania z uwzględnieniem miejsca rozpoczęcia kierunku kreślenia cyfry, rozmieszczenia poszczególnych elementów cyfry w kratkach.

Uczniowie ćwiczą pisanie cyfry paluszkiem w powietrzu i na ławce. Uzupełniają w Ćwiczeniach na stronie 70 oraz w zeszytach.

8. Nauczyciel rozdaje kartę pracy nr 1 dla każdego ucznia

Karta pracy Nr 1

Zamaluj trzeci, piąty i dziewiąty kwiatek. Licz od lewej strony.

Ponumeruj kolejno jeżyki.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Zamaluj drugiego, czwartego i szóstego słonia. Licz od lewej strony.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

9.Nauczyciel rozdaje kartę pracy nr 2

Karta pracy Nr 2

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Karta pracy Nr 3

Połącz według wzoru.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Dorysuj tyle jabłek aby razem było 9.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

10. Zabawa z liczbami. Dzieci losują kartki z cyframi i znakami. Nauczyciel przyczepia je do ubrań dzieci. W zależności jaką liczbę wywołuje, powtarza na dzwonkach ten sam dźwięk odpowiednią ilość razy. Wywołane dzieci wychodzą na środek sali. Nauczyciel wzywa też znaki + lub - i dzieci ustawiają się tak aby widoczny był zapis działania np. 4+ 5 Wybrany uczeń dokonuje obliczenia, który wzywa znak = i dziecko z wynikiem działania. Pozostałe dzieci sprawdzają na liczmanach czy obliczenie jest poprawne.

11.Szukamy liczby - gra

Na tablicy przyczepiony jest „chodnik liczbowy”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jedno dziecko wychodzi z klasy, pozostałe wybierają dowolną liczbę od 1 do 9. Dziecko, które było poza klasą ma ją odgadnąć. Zakładamy, że wybrana przez klasę liczba to 5 Uczeń wchodzi do klasy i zgaduje np. Czy to liczba 3? Klasa odpowiada , że za mało. Zgaduje dalej czy to 6? Za dużo. Zgadujący: jeżeli liczba 6 to za dużo tzn że liczby 7 , 8, 9 też są za duże. Dziecko odgaduje tak długo aż odgadnie daną liczbę.

12. Zadanie domowe Ćwiczenia str. 70

13. Krótka scenka - inscenizacja na temat odpowiedniego ubierania się stosownie do pory roku. Przedstawienie wszystkich dzieci z klasy.

14. Mówiąca ściana na ścianie sali przywieszony jest szary papier z poleceniem rysowania na dany temat. Narysuj właściwe ubrania na zimę, lato itp.

15 Rozmowa dzieci na temat ubrań narysowanych na arkuszach. Ustalenie jakie czynniki mają wpływ na wybór stroju.

16 Wspólne redagowanie i zapisanie wniosku „Dobry strój to zdrowie i wygoda”.

17 Porównywanie strojów dzieci na ilustracjach i przyporządkowanie ubrań dla Marka i Alka Ćw. 2 z. 1,2 s. 71

18 Wyjaśnienie co to znaczy i dlaczego jest właściwe ubieranie na „cebulkę” - metoda „śnieżnej kuli” dzieci pracują w dwójkach potem łączą się w czwórki zbierają wcześniejsze ustalenia i przedstawiają je w klasie.

19 Gry i zabawy ruchowe związane z porami roku z wyobrażonymi przedmiotami toczenie bałwana pływanie rzuty piłką zrywanie owoców skok przez skakankę rzucanie śnieżkami jazda na łyżwach.

20 Praca domowa Zaprojektuj strój marzeń na wybraną porę roku.

Opracowanie Ewa Banasiak

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zmiany dokonywane w polskiej edukacji wczesnoszkolnej od 1 IX 2009 do chwili obecnej
NA DWORZE KRÓLA KRAKA - LITERKA Ó - SCENARIUSZ ZAJĘĆ WCZESNOSZKOLNYCH(1), MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPE
Zmiany w podstawie programowej w zakresie edukcji matematycznej, Wczesna edukacja, Materiały do prac
ZABAWA MATEMATYCZNA -DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB .DWUCYFROWYCH KOLOROWANIE, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KO
Scenariusz imprezy integracyjnej Jabłka - pyszne dary jesieni, Wychowanie przedszkolne i edukacja wc
SCENARIUSZ KONSPEKT ZAJĘĆ RUCHOWYCH - WODA, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ
ZABAWY KREATYWNE Z DZIEĆMI PRZEDSZKOLNYMI, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ
konspekt zajęć w nauczaniu zintegrowanym - NIE obcemu, Edukacja wczesnoszkolna materiały
konspekt - monografia liczby, scenariusze zajęć, scenariusz zajęć, konspekt
ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA I SŁUCHOWA ĆWICZENIA U DZIECI, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZ
Autor Górniewicz E, Scenariusze zajęć, Edukacja wczesnoszkolna
Drama w edukacji wczesnoszkolnej, Scenariusze zajęć-konspekty
ZABAWY W ŚWIETLICY, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ
PRZYKŁADY DO GŁOSKOWANIA - WYRAZY 3, MATERIAŁY DO ZAJĘĆ, KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ

więcej podobnych podstron