1 BO Kamienica obliczenia, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Budownictwo ogólne II, bo 1 Projekt BO sem 3 i 4


POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

0x08 graphic

PROJEKT BUDYNKU PREFABRYKOWANEGO
XXXXX

Wykonał:

XXX

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

Semestr IV; Grupa X

R. A. 200X/200X

Nadzorował:

XXXXX

0x01 graphic

Obliczenia elementów więźby dachowej

Zestawienie obciążęń

  1. Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001

Obciążenie ciężarem pokrycia dachowego - papą.

-charakterystyczne

gk=0.35 kN/m2

-obliczeniowe

go=0.35·1.2=0.42 kN/m2

  1. Obciążenia zmienne wg PN-80/B-02010/Az1 (obciążenie śniegiem) i PN-77/B-02011 (obciążenie wiatrem)

Obciążenie śniegiem (strefa III)

-charakterystyczne

Sk=Qk·C=0,66·0.9=0.59 kN/m2

-obliczeniowe

So=S·γf=0.59·1.5=0.89 kN/m2

Obciążenie wiatrem (strefa I)

-charakterystyczne

pk=qk·Ce·C·β =0.25·0.8·0.325·1.8=0.12 kN/m2

-obliczeniowe

Po=pk·γf=0.17·1.3=0.16 kN/m2

Obciążenia działające na 1m2 połaci dachowej.

  1. Prostopadłe do połaci

qk1=gk·cosα+Sk·cos2α+pk

qk1=0.35·cos35°+0.59·cos235°+0.12=0.29+0.40+0.17=0.86 kN/m2

qd1=go·cosα+So·cos2α+po

qd1=0.42·cos35°+0.89·cos235°+0.16=0.34+0.60+0.16=1.1 kN/m2

  1. Pionowe

qk2=gk+Sk·cosα+pk·cosα

qk2=0.35+0.59·cos35°+0.12·cos35°=0.35+0.48+0.1=0.93 kN/m2

qd2=go+So·cosα+po·cosα

qd2=0.42+0.89·cos35°+0.16·cos35°=0.42+0.73+0.13=1.28 kN/m2

  1. Poziome

qk3­=pk·sinα

qk3=0.12·sin35°=0.07 kN/m2

qd3=po·sinα

qd3=0.16·sin35°=0.09 kN/m2

Wytrzymałości charakterystyczne drewna klasy C27

-na zginanie

fm,k=27.0 MPa

-na ściskanie wzdłuż włókien

fc,0,k=22.0 MPa

-na ściskanie w poprzek włókien

fc,90,k=2.6 MPa

-moduł sprężystości wzdłuż włókien - średni

E0,mean=12000 MPa

Wytrzymałości obliczeniowe drewna klasy C27

0x01 graphic