Kazimierz Wyka - Charakterystyka okresu Młodej Polski - streszczenie, Młoda Polska


Charakterystyka okresu Młodej Polski (opr. K. Wyka)

 1. Granice chronologiczne:

 1. Nazwa okresu

2.1.„Młoda Polska” - wiąże się z publikowanym przez Artura Górskiego w „Życiu” krakowskim cyklem artykułów programowych pod tym tytułem.

Inne nazwy dla epoki (plusy i minusy):

  1. „Modernizm”

  1. „Dekadentyzm”

  1. „Fin-de-siecle”, „findesieclizm”

  1. „Neoromantyzm”

  1. „Symbolizm”

Podsumowanie: Reymont NIE był modernistą, Kasprowicz NIE był dekadentem. W latach 1890 - 1918 nie ma fazy rozwojowej, którą można by nazwać wyłącznie neoromantyczna, programu, który można nazwać wyłącznie symbolicznym etc. Młoda Polska nie daje się zredukować ani do jednej tylko struktury filozoficznej, ani do jednej tylko postawy.

 1. Geneza i czynniki społeczno - polityczne

1. kolejne daty z dziejów grupy „Głos”, czasopisma dla prozy młodopolskiej będącego łącznikiem między nią a realizmem krytycznym (1886)

2. 1887 Liga Polska

3. 1893 Liga Narodowa

4. 1897 Stronnictwo Narodowo - Demokratyczne

Równolegle:

 1. 1882 Wielki Proletariat Waryńskiego,

 2. 1887 II Proletariat

 3. 1889 Związek Robotników Polskich,

 4. 1892 Socjaldemokracja Królestwa Polskiego

 5. 1895 działające na terenie Galicji Stronnictwo Ludowe.

LUDOMANIA

REGIONALIZM (pochodny ludomanii)

 1. Rozwój twórczości w Młodej Polsce.

PODZIAŁ ŚRODOWISK TWÓRCZYCH NA:

 1. ŚRODOWISKO WARSZAWSKIE - dominacja prozy nad poezją

 2. ŚRODOWISKO KRAKOWSKIE - dominacja poezji nad prozą.

4.1. Poezja

4.2. Proza

1. dominująca siła liryzmu, w prozie siłą współczucia lirycznego lub siła podobnej dezaprobaty (dezaprobacie służyły środki naturalistyczne, współczucie wypowiadała się w sposób nastrojowy, rozlewny, bezpośredni).

2. kwestia narracji - pozostająca pod naciskiem liryzmu i naturalizmu została potargana i zniekształcona, w miejsce narratora obiektywnego wkroczyło „ja” liryczne autora. A także spieszna i dobitna obserwacja.

4.3. Twórczość dramaturgiczna

Twórczość Zapolskiej:

Twórczość Nowaczyńskiego:

Twórczość Wyspiańskiego:

 1. Fazy i przemiany Młodej Polski

próba namiętnego wywyższenia wewnętrznych praw i wymagać sztuki modernistycznej ponad ten wygląd, jaki owa sztuka przybrała w konkretnych warunkach polskich. Program Przybyszewskiego pozostał programem pozbawionym rzeczywistych wykonawców i kontynuatorów.

1. wzór sztuki i kultury służebnej wobec zadań ideowych wynikających z życia narodu pozbawionego niepodległości, wzór znajdujący uzasadnienie w tradycji romantycznej.

2. wzór i model sztuki i kultury pochodzący z inspiracji ogólnoeurpolesjiej, gdzie nie istniała specyficzna rola literatury w egzystencji społeczeństwa pozbawionego politycznej niezależności. (z tym modelem wiąże się Bunt modernistyczny i z niego wynika)

Szczytowy okres twórczości Młodej Polski (1900 - 1905).

Czołowe działania pokolenia Młodej Polski ukazują się drukiem w latach:

Młoda Polska dzieli się na dwie grupy wewnątrz całej działającej generacji.

1. W dziesięcioleciu 1860 - 1870, urodzili się: Kasprowicz, Miriam, Lange, Żeromski, Reymont, Wyspiański, Przybyszewski, Tetmajer. Ich dorobek zadecydował o charakterze Młodej Polski aż do jej okresu szczytowego włącznie.

2. Pisarze urodzeni w latach 1870 - 1880: Staff, Leśmian, Berent, Brzozowski, Strug, Boy - Żeleński.

„Chimera” - czasopismo Miriama, starające się kontynuować stylizatorskie i parnasistowskie postulaty „sztuki dla sztuki”.

Zainteresowanie Norwidem jako poetą wyklętym i skłóconym ze społeczeństwem, Norwid był bliski nowej atmosferze Młodej Polski.

 1. Rewolucja 1905

6.1. EKSPRESJONIZM

Filozofia Bergsona:

Dlaczego anonimowy?

6.2. Ekspresjonizm a impresjonizm

Impresjonizm

Ekspresjonizm

 1. Schyłek Młodej Polski

„GWIŻDŻĄ NA WASZĄ ROMANTYCZNĄ TRÓJCĘ” - Nowaczyński - przeciwnik modernizmu.

 1. Podsumowanie

8.1. Spojrzenie sumujące:

 1. Przejście do okresu następnego - związki stają się widoczne na samej powierzchni zjawisk i programów twórczych, nie trzeba ich dopiero szukać i wykrywać. Mały jest przedział ideowy, kontynuacja jest płynniejsza niż przy poprzednich epokach.

PREFIGURACJA - oznacza cały zespół zapowiedzi, które w stosunku do epoki następnej zbliżone bywają w całym swoim układzie i w całej strukturze i wzajemnym powiązaniu występujących zjawisk.

Od buntu modernistycznego i jego filozoficznego zaplecza, od recepcji systemów myślowych i teorii filozoficznych krytycznych wobec społeczeństw burżuazyjnych, rozpoczął się łańcuch owych wątków. Poprzez hasło „sztuka dla sztuki”, poprzez prowokujący szyld „nagiej duszy” prowadził on dalej. Bogaty zespół postaw artystycznych i polemik, podjęcie walki o nową europejską tradycję literacką i filozoficzną, objawy które staną o łączności między ostatnim etapem Młodej Polski a okresem 1918 - 1939. W Młodej Polsce owocował typ rozumienia literatury uznającej siebie za niepodległą.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
POEZJA MŁODEJ POLSKI, Pozytywizm i Młoda Polska
9. Poezja Młodej Polski, LEKTURY, Młoda Polska
Inni poeci Mlodej Polski, Polonistyka, Młoda Polska
PROGRAMY I DYSKUSJE LITERACKIE OKRESU MŁODEJ POLSKI
kultura i sztuka młodopolska, Plastyk, obrona, 15. malarswto okresu młodej polski
PROGRAMY I DYSKUSJE LITERACKIE OKRESU MłODEJ POLSKI
Programy i dyskusje literackie okresu mlodej polski oprac M Podraza Kwiatkowska
PROGRAMY I DYSKUSJE OKRESU MŁODEJ POLSKI
Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski
7 Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac M Podraza Kwiatkowska

więcej podobnych podstron