statystyka Liszka 2003, Prywatne, 1 SUM, Statystyka


Zestaw I

 1. Na podstawie próbki wstępnej pobranej z węgla klasy 70-80 mm uzyskano zawartości popiołu w ziarnach: 10,1; 9,0; 11,3; 10,7; 11,4; 8,7; 11,0; 9,8. Wyznacz potrzebną do pobrania liczbę ziaren aby ocena średniej zawartości popiołu była podana z dokładnością 1%, skalkuluj masę dodatkowej próbki, jeżeli średnia gęstość ziarna badanej klasy wynosi 1450 g/m3.

Z tablicy nr 6 dla 0x01 graphic
tα=3,499

Podstawiamy do wzoru na wyznaczanie minimalnej wartości próby z małej próbki (model II)

0x01 graphic

Gdzie d - błąd pomiarów u nas 0,01; s - odchylenie kwadratowe s2 = 1,05

s2 = 0x01 graphic
- dla małej próbki max. 30

Xi

xi-xśr

(xi-xśr)^2

Xśr

s2
(wariancja)

n

10,1

-0,15

0,0225

10,25

1,05428571

129076,2

9

-1,25

1,5625

 

 

 

11,3

1,05

1,1025

 

 

 

10,7

0,45

0,2025

 

 

 

11,4

1,15

1,3225

 

 

 

8,7

-1,55

2,4025

 

 

 

11

0,75

0,5625

 

 

 

9,8

-0,45

0,2025

 

 

 

0x08 graphic
7,38

Co najmniej potrzeba n=129077, czyli potrzebujemy jeszcze y=n-8 pomiarów.

Nie wiem jak wygląda wzór z normy bo nie umie jej nigdzie dostać

Masa dodatkowej próby 0x01 graphic
0 [kg]

Gdzie V - objętość średniej próbki (należy przyjąć, że próbka ma kształt np. kuli V=4/3πr3)

 1. Opróbowano dwa strumienie koncentratów węgla (z dwóch zakładów). Uzyskano następujące wyniki zawartości popiołu w węglu:

Zakład I : 10,8; 11,9; 16,2; 15,3; 14,7; 12,8; 11,9.

Zakład II: 12,1; 14,5; 17,0; 13,3; 12,9; 13,8; 15,1; 16,0; 13,1.

Zweryfikować hipotezę, że zakłady produkują koncentraty o jednakowych zawartościach (test serii, poziom istotności = 0,05).

H0: zakłady produkują koncentraty o jednakowych zawartościach popiołu w węglu

H1: zakłady produkują koncentraty o różnych zawartościach popiołu w węglu

Układamy liczby w jeden ciąg od najmniejszej do największej ( liczbą z zakładu I przypisujemy A, liczbą z zakładu II przypisujemy B (test serii, model II)

A

A

A

B

A

B

B

B

B

B

A

B

A

B

A

B

10,8

11,9

11,9

12,1

12,8

12,9

13,1

13,3

13,8

14,5

14,7

15,1

15,3

16,0

16,2

17,0

Otrzymaliśmy k=10 serii: AAA B A BBBBB A B A B A B nA=7 i nB=9

Poziom istotności α = 0,05

kα odczytujemy z tablicy 15 dla nA=7, nB=9, α = 0,05 kα =5

k > kα→ H0 przyjmujemy

 1. Mając krzywą składu ziarnowego (dystrybuantę) zadaną tabelą, podaj przybliżone wartości wychodów:

 1. klasy (0; 0,5);

 2. klasy (0,8; 1,5);

 3. klasy powyżej 2 mm.

 4. Klasy [mm]

  Φ(d)

  (0; 0,1)

  (0,1; 0,5)

  (0,5; 1)

  (1; 2)

  (2; 3)

  (3; 5)

  8

  15

  25

  36

  61

  75

  Narysuj krzywe składu ziarnowego o przewadze ziaren drobnych; grubych; o braku wybranej klasy.

  1. Wyznaczając liniowe równanie regresji y=ax+b otrzymano wartość a=1,75 oraz sx=3,35 i sy=5,5, n=27. Oceń istotność równania i przyjmując b=3 wyznacz wartość y dla x=3.

  Wyznaczenie wsp korelacji 0x01 graphic
  korelacja nie może być wyższa niż 1! ( współczynnik korelacji liniowej Pearsona ma zawierać się: rxyϵ<-1,1>)

  i 0x01 graphic
  to jest test zgodności dla współczynnika korelacji t = obliczone porównujemy z t z tablic t-studenta dla s=27-2=25

  i szukamy takiej liczby ts w tablicach dla której t wyliczone jest mniejsze

  dla t=0,477 ts= 5,31 z tego wynika że prosta jest przyporządkowana w istotności równej 0,6 ale to sa domysły druga część jest prosta

  y=1,75*3+3

  y=8,25

  1. Stosując test mediany odpowiedz na pytanie czy badane węgle pochodzą z tego samego pokładu

  2. Wyniki

   Próba I

   Próba II

   >me

   38

   12

   <me

   15

   25

    

   próba 1

    

    

   próba 2

    

   ni

   pi

    

    

    

   29,44444

    

    

   20,55556

    

    

   >me

    

   38

    

    

   12

    

   50

   0,555556

    

   0,32716

    

   0,228395

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   23,55556

    

   16,44444

    

    

   <me

    

   15

    

    

   25

    

   40

   0,444444

    

   0,261728

    

    

   0,182716

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Nj

    

   53

    

    

   37

    

   90

    

    

    

    

    

    

    

    

   Pj

    

   0,588889

    

    

   0,411111

    

    

    

    

    

    

    

    

   Pij

    

   npij

    

   nij-npij

    

   (nij-npij)2

    

   (nij-npij)2/npij

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   0,32716

    

   29,44444

    

   8,555556

    

   73,19753

    

   2,485954

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   0,228395

    

   20,55556

    

   -8,55556

    

   73,19753

    

   3,560961

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   0,261728

    

   23,55556

    

   -8,55556

    

   73,19753

    

   3,107442

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   0,182716

    

   16,44444

    

   8,555556

    

   73,19753

    

   4,451201

    

   Σ=

   13,60556

    

   chi2 =

   13,60556

   chi2 alfa = 10,827

   13,605 > 10,827

   Ho odrzucamy. Węgle nie pochodzą z tego samego pokładu.

   1. Podaj własne przykłady zastosowania statystyki w życiu lub w naukach górniczych.

   Oszacowanie wydajności na danych zmianach roboczych + j/w

   Przykładów można znaleźć tysiące tylko jest pytanie czy mamy podać jakiś konkretny przykład np. wymyślony z tokiem rozwiązania?

   1. Zdefiniuj pojęcia: moda, mediana, współczynnik ufności, kwartyl dolny.

   Moda- to taka wartość zmiennej która w całej zbiorowości powtarza się najczęściej.

   Mediana- w celu jej wyznaczenia należy uporządkować rosnąco wartości zmiennej i ustalić która z nich zajmuje miejsce centralne - wartość tej zmiennej będzie wartością mediany. Mediana jest tą wartością zmiennej której odpowiada liczebność skumulowana do jednostki o numerze N/2 włącznie.

   Kwartyl górny-jest wartością zmiennej która w uporządkowanym szeregu zajmuje pozycję 3N/4

   Kwartyl dolny- jest wartością zmiennej która w uporządkowanym szeregu zajmuje pozycję N/4

   Poziom istotności- jest to maksymalne dopuszczalne prawdopodobieństwo popełnienia błędu pierwszego rodzaju ( oznaczane symbolem α). Określa tym samym maksymalne ryzyko błędu, jakie badacz jest skłonny zaakceptować.

   Współczynnik ufności- Prawdopodobieństwo z którym chcemy poznać prawdziwe położenie wybranych parametrów statystycznych. Zaznacza się je jako (1-α) i określa jako 100(1-α)- procentowy przedział ufności.   Wyszukiwarka

   Podobne podstrony:
   Strona tytułowa - Word 2003, Prywatne, Studia
   Liszka, materiały medycyna SUM, patomorfologia, pytania
   kolokwium rok II 20070117, Prywatne, 1 SUM, infa, Matlab kurs pl (bd4ty3), matlab
   Strona tytułowa - Word 2003, Prywatne, Studia
   Statystyka SUM w4
   ściąga statystyka, MEDYCYNA - ŚUM Katowice, I ROK, Biofizyka
   zestaw zadań statystyka SUM GiG (1)
   Przykładowe pytania ze statystyki (1), ochrona środowiska UJ, I semestr SUM, statystyka
   1-14, ochrona środowiska UJ, I semestr SUM, statystyka
   Zaliczenie dzienne statystyka 2 marca 2003 zadania, ZAD
   2003.05.17 prawdopodobie stwo i statystyka
   2003.12.06 prawdopodobie stwo i statystyka
   2003 12 06 prawdopodobie stwo i statystykaid 21710
   2003 05 17 prawdopodobie stwo i statystykaid 21698
   Dane z policyjnego systemy statystyk TEMIDA (Przestępstwa seksualne) 2003 2009
   statystyka word 2003, statystyka
   dynamika word 2003, statystyka
   swd 2003 all, wisisz, wydzial informatyki, studia zaoczne inzynierskie, statystyczne metody wspomaga

   więcej podobnych podstron