z2 15, SPRAWOZDANIA czyjeś


Piotr Brzyski

Nr.127547

WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

SEMINARIUM

I. Zadanie Z-2 / 15

Zaproponować układ który przekształci sygnał y(t) w falę zmodulowaną DSB-SC o pulsacji nośnej ϖo. Znaleźć amplitudę A o zmodulowanej fali nośnej na wyjściu układu. Narysować widmo S(ϖ).

0x08 graphic

  1. Wprowadzenie

Przy dwuwstęgowej modulacji amplitudy bez fali nośnej (DCB-SC Double SieBand- Suppressed Carrier) funkcja nośna ma postać fali harmonicznej cos(ω0t) , funkcjonał modulacji natomiast jest wprost sygnałem modulującym f(t). Zgodnie z wyrażeniem :

s(t)=c(t)⋅m[f(t)] sygnał zmodulowany jest iloczynem fali nośnej i sygnału modulującego:

s(t)=f(t) cos(ω0t)

W wyniku tej operacji widmo sygnału modulującego ulega przesunięciu ( zachowując swój kształt) o ±ω0 wzdłuż osi częstotliwości.

  1. Rozwiązanie

Patrząc od końca układu otrzymamy sygnał modulujący s(t) , któremu odpowiada widmo

s(t)=f(t) cos(ω0t) ↔ ½⋅[ F(ω - ω0) + F(ω + ω0) ]

co odpowiada warunkom zadania

s(t) ↔ ½⋅[ Y(ω - 3⋅ωn) + Y(ω + 3⋅ωn) ]

gdzie Y(ω) - jest widmem amplitudowym sygnału y(t).

Sam sygnał x(t) jest sygnałem uzyskanym przez przepuszczenie sygnału f(t) przez filtr dolnoprzepustowy (FDP).

Korzystam z własności przekształcenia : f(t)⇔F(ω) to F(t)⇔2π⋅f(ω)

0x08 graphic
Ponieważ 0x01 graphic
, tak więc dla λ=1 mamy :

0x08 graphic
0x08 graphic

Idąc dalej

Zamieniając dziedziny

0x08 graphic

0x08 graphic

Czyli

0x08 graphic
0x08 graphic

Następnie wyznaczamy czasową i częstotliwościową postać h(t) i H(ω)

0x08 graphic
Natomiast h(t)= Sa(ωo⋅t) Sa(ωo⋅t)⇔0x01 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
Po przejściu sygnału „ f ” przez filtr otrzymujemy :

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
Co można przedstawić na wykresach w dwóch dziedzinach : czasu i częstotliwości

0x08 graphic

Następnie sygnał ten jest kluczowany przez q(t)

0x01 graphic

Co zgodnie z treścią zadania wynosi:

0x01 graphic

Rozpisując x(t) na nieskończony przebieg składowych sinusoidalnych otrzymujemy

0x01 graphic

co przedstawia się graficznie :

Transformatę natomiast0x08 graphic
wyliczamy :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

co ogólnie można zapisać

0x08 graphic
0x01 graphic

Tak więc y(t) jest kluczowanym sygnałem x(t) przez q(t) :

Mając postać czasową sygnału x(t) poddajemy go kluczowaniu , otrzymujemy sygnał y(t) , który przechodząc przez filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości ω0=3ωn obcina wyższe częstotliwości które pojawiają się jak 3ω0=9ωn ,0=15ωn ,0=21ωn .....

0x08 graphic

0x08 graphic

W tym miejscu potrzebny jest filtr który odfiltruje składowe o wyższej częstotliwości niż 3ωn w skutek czego na wyjściu otrzymamy sygnał

0x08 graphic

Sygnał s(t) złożyć można z fali nośnej c(t)=cos(t⋅3ωn) i sygnału modulującego y(t)'=m[f(t)]=0x01 graphic

  1. Wnioski

Jak widać modulacja dwuwstęgowa ze stłumioną wstęgą boczną DSB-SC jest realizowalna przez układ z kluczowaniem ( możliwa też jest modulacja z modulatorem pierścieniowym ). Natomiast samo rozwiązanie okazuje się kłopotliwe , pojawiają się skomplikowane całki. Wyliczony sygnał s(t) jest sygnałem który pojawi się na wyjściu układu gdy zastosujemy filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości ω0=3ωn. Przykładem takiego filtru może być filtr pokazany na rysunku z zastosowaniem wzmacniacza operacyjnego nie odwracającego fazy :

0x08 graphic
0x08 graphic

Wykres s(t) 0x08 graphic

S(w) wyliczamy :

s(t) ↔ ½⋅[ Y(ω - 3⋅ωn) + Y(ω + 3⋅ωn) ]

0x08 graphic
gdzie Y(ω) - jest widmem amplitudowym sygnału y(t)'=m[f(t)]=0x01 graphic

0x08 graphic

więc

wykres S(ω)

0x08 graphic

1

1

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z2 08, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 05, SPRAWOZDANIA czyjeś
z1 15, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 02, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 11a, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 12, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 11, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 01a, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 15 b, SPRAWOZDANIA czyjeś
15!, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 09, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron