Jahresuhr, dla nauczyciela, konspekty, scenariusze


Temat: Praca z piosenką „Die Jahresuhr”.

Krąg tematyczny: Miesiące i dni tygodnia.

Klasa: grupa początkująca, IV klasa szkoły podstawowej

Czas trwania zajęć: 45 min.

Cele edukacyjne:

Uczeń:

- zna nazwy miesięcy i dni tygodnia, umie je poprawnie zapisać i wymawiać

- poznaje piosenkę niemiecką

Formy pracy:

- praca samodzielna, plenum, praca w parach

Środki dydaktyczne:

Kopie 1-5, nożyczki, spinacze, odtwarzacz i płyta CD, zeszyty

Przebieg lekcji:

1. Zapisanie tematu lekcji.

2. Wyjaśnienie tematu i celu lekcji.

3. Uczniowie otrzymują po trzy kopie (kopia 1-3) - części zegara, na którym pojawiają się nazwy miesięcy i dni tygodnia.

4. Nauczyciel odczytuje te słowa, a uczniowie powtarzają za nim, ćwicząc ich wymowę.

5. Z otrzymanych kopii uczniowie wycinają elementy zegara i próbują go złożyć wg. wskazówek nauczyciela.

6 Gdy zegar jest gotowy uczniowie otrzymują tekst piosenki: „Die Jahresuhr” (kopia 4) i słuchają jej.

7. Słuchając piosenki jeszcze raz uzupełniają luki nazwami miesięcy. W uzupełnianiu pomagają sobie zegarem.

8. Uczniowie sprawdzają między sobą, czy dobrze wypełnili luki, a potem próbują śpiewać piosenkę.

9. Uczniowie pracują w parach. Nawzajem polecają sobie, na jaki dzień maja ustawić swój zegar. Polecenia padają po polsku, a dzień i miesiąc trzeba wyszukać po niemiecku.

10. Nauczyciel rozdaje krzyżówki (kopia 5), w których uczniowie muszą wpisać słowa związane z czasem - nazwy miesięcy, dni tygodnia.

11. Sprawdzamy rozwiązanie krzyżówki. Nauczyciel wyjaśnia znaczenie hasła.

zad. dom.

Uczniowie mają wypisać w zeszycie po kolei nazwy miesięcy i dni tygodnia

. 0x08 graphic
„Die Jahresuhr“

…………………, ………………., ……………., …………….,

die Jahresuhr steht niemals still.

…………, ………..., …………, ……………,

weckt in uns allen die Lebenslust.

……………., ……………, ……………, ……………,

und dann, und dann, fängt das Ganze schon wieder von vorne an…

****

Styczeń, luty, marzec, kwiecień,

Odmierzanie czasu nigdy nie ustaje.

Maj, czerwiec, lipiec, sierpień

Budzi w nas wszystkich chęć do życia.

Wrzesień, październik, listopad, grudzień,

a wtedy, a wtedy wszystko zaczyna się znów od początku.

1

m

o

n

t

a

g

poniedziałek

2

s

a

m

s

t

a

g

sobota

3

m

i

t

t

w

o

c

h

środa

4

j

a

h

r

rok

5

d

i

e

s

t

a

g

wtorek

6

w

o

c

h

e

tydzień

7

j

a

n

u

a

r

styczeń

8

s

e

p

t

e

m

b

e

r

wrzesień

9

d

o

n

n

e

r

s

t

a

g

czwartek

10

o

k

t

o

b

e

r

październik

11

w

i

n

t

e

r

zima

12

f

r

e

i

t

a

g

piątek

13

j

u

l

i

lipiec

a

p

r

i

l

kwiecień

Rozwiązanie: April April …. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0x08 graphic
„Die Jahresuhr“

…………………, ………………., ……………., …………….,

die Jahresuhr steht niemals still.

…………, ………..., …………, ……………,

weckt in uns allen die Lebenslust.

……………., ……………, ……………, ……………,

und dann, und dann, fängt das Ganze schon wieder von vorne an…

****

Styczeń, luty, marzec, kwiecień,

Odmierzanie czasu nigdy nie ustaje.

Maj, czerwiec, lipiec, sierpień

Budzi w nas wszystkich chęć do życia.

Wrzesień, październik, listopad, grudzień,

a wtedy, a wtedy wszystko zaczyna się znów od początku.

1

poniedziałek

2

sobota

3

środa

4

rok

5

wtorek

6

tydzień

7

styczeń

8

wrzesień

9

czwartek

10

październik

11

zima

12

piątek

13

lipiec

14

kwiecień

Rozwiązanie: April, April _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
tick tick tick, dla nauczyciela, konspekty, scenariusze
Dzień nauczyc., konspekty, scenariusze
Scenariusz zajec zintegrowanych w kl. III, Różności dla nauczyciela, scenariusze
1 strona konspektu, Scenariusze dla 4 latków na pażdziernik
Dzieci z Fatimy - przedstawienie dla szkół podstawowych, konspekty, scenariusze
konspekty zajęć wg Labana i jego uczennicy W.Sherborne, dobre pomoce, dla nauczycieli, Dokumenty, La
Kwiaty dla Mamy i Taty, Konspekty i scenariusze
pzk scenariusz szkolenia dla nauczycieli, FILOLOGIA POLSKA, projekty
Konspekt lekcji muzyki dla klasy IV, konspekty scenariusze
scenariusz zajeć dla dzieci 3- letnich , Dokumenty do szkoły, przedszkola; inne, konspekty i scenari
Przykładowe scenariusze zajęć terapeutycznych, pomoce dla NAUCZYCIELI
konspekt 7, dla nauczycieli, awans zawodowy
SCENARIUSZ LEKCJI DLA KL, Konspekty
KONSPEKT LEKCJI JEZYKA POLSKIEGO[1], pomoce dla nauczycieli, dla polonisty
Rozmowa przed hospitacją - arkusz do przygotowania się dla nauczyciela, Testy, sprawdziany, konspekt
Plan warsztatu dla nauczycieli - praca z dzieckiem z ADHD, Scenariusze zajęć
narkotyki dla zajęcia edukacyjne dla nauczycieli, scenariusze, tematy dla rodziców

więcej podobnych podstron