Laboratorium3 PGK zadania C02C, WAT, semestr III, Grafika komputerowa


Modelowanie oświetlenia

Zadanie 20

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: sfera o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: fioletowy błyszczący (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: żółty matowy (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: szachownica z uwzględnieniem podziałów pionowych i poziomych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 19

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: stoźek o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: żółty błyszczący (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: niebieski matowy (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: szachownica z uwzględnieniem podziałów pionowych i poziomych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

a) interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

b) interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

c) interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 18

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: sfera o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: brązowy błyszczący (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: czerwony matowy (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: szachownica z uwzględnieniem podziałów pionowych i poziomych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 17

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: sfera o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: zielony błyszczący (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: biały matowy (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: pasy pionowe z uwzględnieniem podziałów pionowych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 16

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: stożek o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: żółty emitujący (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: zielony matowy (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: pasy pionowe z uwzględnieniem podziałów pionowych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 15

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: stożek o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: brązowy matowy (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: szary błyszczący (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: pasy pionowe z uwzględnieniem podziałów pionowych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 14

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: sfera o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: zielony matowy (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: fioletowy błyszczący (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: pasy poziome z uwzględnieniem podziałów poziomych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 13

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: sfera o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: niebieski błyszczący (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: szary matowy (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: pasy poziome z uwzględnieniem podziałów poziomych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 12

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: stożek o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: brązowy błyszczący (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: fioletowy emitujący (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: pasy poziome z uwzględnieniem podziałów poziomych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 11

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: sfera o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: zielony matowy (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: fioletowy błyszczący (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: szachownica z uwzględnieniem podziałów poziomych i pionowych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 10

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: sfera o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: fioletowy błyszczący (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: żółty matowy (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: szachownica z uwzględnieniem podziałów pionowych i poziomych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 9

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: stoźek o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: żółty błyszczący (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: niebieski matowy (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: szachownica z uwzględnieniem podziałów pionowych i poziomych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

a) interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

b) interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

c) interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 8

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: sfera o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: brązowy błyszczący (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: czerwony matowy (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: szachownica z uwzględnieniem podziałów pionowych i poziomych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 7

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: sfera o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: zielony błyszczący (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: biały matowy (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: pasy pionowe z uwzględnieniem podziałów pionowych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 6

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: stożek o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: żółty emitujący (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: zielony matowy (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: pasy pionowe z uwzględnieniem podziałów pionowych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 5

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: stożek o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: brązowy matowy (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: szary błyszczący (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: pasy pionowe z uwzględnieniem podziałów pionowych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 4

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: sfera o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: zielony matowy (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: fioletowy błyszczący (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: pasy poziome z uwzględnieniem podziałów poziomych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 3

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: sfera o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: niebieski błyszczący (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: szary matowy (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: pasy poziome z uwzględnieniem podziałów poziomych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 2

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: stożek o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: brązowy błyszczący (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: fioletowy emitujący (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: pasy poziome z uwzględnieniem podziałów poziomych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części okna

Modelowanie oświetlenia

Zadanie 1

Wykorzystując biblioteki OpenGL i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz obiektu o następujących parametrach:

 1. Typ obiektu: sfera o zmiennej parzystej liczbie podziałów pionowych i poziomych,

 2. Właściwości materiału nr 1: zielony matowy (widziany w białym świetle),

 3. Właściwości materiału nr 2: fioletowy błyszczący (widziany w białym świetle),

 4. Sposób przyporządkowania materiałów do obiektu zgodnie ze wzorem: szachownica z uwzględnieniem podziałów poziomych i pionowych.

Obiekt należy oświetlić dwoma źródłami światła o następujących parametrach:

Źródło nr 1:

Źródło nr 2:

Program powinien umożliwiać:

 1. interaktywne, niezależne włączanie i wyłączanie źródeł światła;

 2. interaktywną zmianę liczby podziałów pionowych i poziomych bryły;

 3. interaktywną zmianę położenia obserwatora poprzez podanie następujących parametrów:

Oświetlony obiekt powinien zawsze znajdować się w centralnej części oknaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Laboratorium3 PGK zadania C02B, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Zadania I7X1N1poprawkowe, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Zadania I7X, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Laboratorium3 PGK zadania, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Zadanie poprawkowe GK 2008, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I Ćwiczenia 4 zadania(na czysto), WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Zadania poprawkowe Lab1, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Zadania oswietlenie 2004, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I Ćwiczenie 5, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I7X1S1 Loay Achmasiewicz, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I Ćwiczenie 6, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
50, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
gk cw1, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Ogolne, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
gk efekty kody, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Paulina Kot I7X1N1 sprawozdanie Lampka, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Grupa I7X poprawkowe, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Laszuk kubek, WAT, semestr III, Grafika komputerowa

więcej podobnych podstron