uklady impulsowe nasze, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab


Sprawozdanie z laboratorium elektroniki

Temat 5

Układy impulsowe

Przerzutnik astabilny

Generatorem astabilnym (multiwibratorem), będącym generatorem przebiegów prawie prostokątnych, nazywamy zespół dwóch wzmacniaczy odwracających, połączonych między sobą tak, że stanowią one dla siebie obwody silnego dodatniego sprzężenia zwrotnego.

Przerzutniki astabilne realizuje się przy zastosowaniu różnych elementów (tranzystorów bipolarnych i unipolarnych tranzystorów jedno-złączowych, diod tunelowych)lub układów scalonych liniowych i cyfrowych.

Najprostszy przerzutnik astabilny stanowi połączenie dwóch wzmacniaczy tranzystorowych objętych pojemnościowym o dodatnim sprzężeniem zwrotnym. Jak to zostało pokazane na poniższym rysunku:

0x01 graphic

0x01 graphic

Charakterystyka wykorzystanego tranzystora:

0x08 graphic

Praca tranzystora może być przybliżona poprzez zmianę położenia punktu pracy między obszarami odcięcia i nasycenia, tzw. przełączanie. Zmiany położenia punktu pracy obrazują możliwości pracy tranzystora jako przełącznika.

W układach impulsowych istnieją dwa dopuszczalne stany statyczne tranzystora: stan nasycenia i stan blokowania. Stany te następują naprzemiennie czego wynikiem jest powstanie przebiegu prostokątnego. Przejście z jednego stanu do drugiego nazwano przerzutem lub działaniem przełączającym w tranzystorach (przełącznik tranzystorowy). Czas trwania zmiany stanu nazywany jest czasem narastania lub opadania. W układach cyfrowych stanom nasycenia i blokowania przyporządkowuje się wartość logiczną (np. 1 i 0).

Zadowalający nas przebieg funkcji napięcia w czasie powinien wyglądać następująco:

Badany na zajęciach układ dał nam następujący przebieg napięcia w funkcji czasu:

0x08 graphic
0x01 graphic

Otrzymaliśmy 2 sygnały prostokątne.

Na podstawie wykresu odczytaliśmy następujące dane:

czas opadania

0 s

0s

czas narastania

0,072 ms

0,22 ms

czas trwania

0,36 ms

3,52 ms

okres

0,756 ms

4,84 ms

napięcie (amplituda)

12 V

12 V

częstotliwość

1323 Hz

206,6 Hz

Czas opadania jest różny od 0x01 graphic
jednak nie można dokonać pomiaru tej wielkości, ponieważ używany sprzęt i jego dokładność na to nie pozwala.

Współczynnik wypełnienia dla układu jest równy:

0x01 graphic

V1 =0,476

V2=072

Zastosowanie sygnałów prostokątnych:

- repeter w układach cyfrowych

- kodowanie sygnałów w układach cyfrowych

- zegary (taktomierze) cyfrowe

- steruje częstotliwością pracy urządzenia/układu.

3

Czas trwania

Okres

Amplituda

Czas narastania

U

t

t

U

-punkt w obszarze odcięcia

-obwód wyjściowy odłączony

-poziom napięcia bliski napięciu źródłowemu

Skok w czasie zależy od:

-właściwości tranzystora

-parametrów R oraz C

-punkt w obszarze nasycenia

-obwód wyjściowy załączony

-poziom napięcia bliski zeru

Uce

Ic

Obszar odcięcia

Jb=0

+Ez



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sprawozdanie Układy cyfrowe 2007 nasze, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab
układy impulsowe - 1 strona sprawka, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, układy impulsowe
układy impulsowe, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, układy impulsowe
Sprawozdanie - Układy Sekwencyjne, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab
Sprawozdanie - Stabilizatory Napięcia, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, sprawka
Sprawozdanie - Wzmacniacze Tranzystorowe, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, sprawka
Elektrotechnika II, nauka, PW, sem 3, Elektrotechnika II
Elektrotechnika II, nauka, PW, sem 3, Elektrotechnika II
Elektotechnika II, nauka, PW, sem 3, Elektrotechnika II
uklady impulsowe nasze, Studia, semestr 4, Elektronika II, Elektr(lab)
układy sekwencyjne, sem 4, Elektronika I i II, Elektronika II
SPR UKLADY IMPULSOWE, studia MEiL, Semestr 4, Elektronika II (lab), impuls
PAS1-domowa-MiBM, nauka, PW, sem 3, PAS, PAS 1
nowe regulacje rynku wlasnie wprowadzone, nauka, PW, sem 7, rynek energii
gospodarka-sciaga (2), nauka, PW, Sem 4, gospodarka energetyczna
Nowak Marzena - sprawozdanie strumienica, nauka, PW, sem 6, strumienica - lab MUiE
egzaqm3-wyn-t, nauka, PW, sem 6, PKM 2, PKM2, PKM 2, Egzaminy
ŚRUBY, nauka, PW, sem 6, PKM 2

więcej podobnych podstron