Marketing skrypcior, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny


Marketing polityczny - pytania - semestr zimowy 2012/2013

 1. Klasyczny schemat debaty Lincolna-Douglasa a współczesny format debat

Klasyczny model:

Współczesne debaty:

 1. Co jest potrzebne, żeby wygrać debatę telewizyjną?

 1. Wpływ debat na przebieg kampanii, zachowania wyborcze i wynik wyborów

 1. Formy kampanii bezpośredniej

 1. Wpływ kampanii bezpośredniej na zachowania wyborcze

 2. Funkcje w sztabie wyborczym

 1. Rodzaje spotkań z wyborcami

 1. Konwencje wyborcze - pojęcie i funkcje

Pojęcie:

Funkcje:

 1. Cel kampanii i reklamy negatywnej

 1. Typologia reklam negatywnych

 1. Możliwe skutki - efekty prowadzenia kampanii negatywnej

 1. Wpływ reklam negatywnych na preferencje wyborcze

 1. Reklama reakcji pozytywnej i negatywnej

 1. Zasady obrony przed atakiem w kampaniach negatywnych

 1. Zasady przygotowywania kampanii negatywnych

 1. Do czego służą modele zachowań wyborczych w praktyce politycznej - kampanii wyborczej?

 1. Model socjologiczny - socjalno-strukturalny - czynniki oraz sposób w jaki wpływają one na zachowania wyborcze

 1. Model psychologii społecznej - identyfikacji partyjnej - czynniki oraz sposób w jaki wpływają one na zachowania wyborcze

 1. Model ekonomiczny - teoria racjonalnego wyboru, głosowania problemowe, głosowanie retrospektywne

 1. Marketingowy model zachowań wyborczych B. Newmanna (7 domen)

 1. Marketing (gospodarczy) - definicja

 1. Marketing polityczny - definicja

 1. Kampania wyborcza - definicja

 1. Reklama - definicja

 1. Fundamenty marketingu

 1. Etapy działań marketingowych

 1. Wyjaśnij pojęcie marketing mix

 1. 4P w marketingu politycznym

 1. Etapy rozwoju marketingu politycznego

Proces ewolucji się nie zakończył, wprowadzane są nowe elementy

 1. Kluczowe podmioty rynku politycznego

 1. Co to są segmenty?

 1. Co to jest segmentacja?

 1. Jakie są kryteria segmentacji rynku?

 1. Co to jest profil segmentu?

 1. Na czym polega ocena segmentów (dlaczego wybieramy ten, a nie inny segment)?

 1. Pojęcie targetingu

 1. Podejście tradycyjne i geodemograficzne do targetingu

 1. Koncepcja targetingu Joel Bradshaw

Wybór rynków docelowych polega na podziale wyborców na segmenty:

 1. Na czym polega pozycjonowanie?

 1. Co to jest USP?

 1. Jakie czynniki mają wpływ na pozycjonowanie?

 1. Do czego służy analiza SWOT?

 1. Pozycjononowanie - pojęcie

 1. Analiza SWOT jako narzędzie pozycjonowania

 2. Strategie pozycjonowania wg P. Kotlera

 1. Błędy pozycjonowania

 1. (Specyficzne) pozycjonowanie na rynku wyborczym

 1. Cel badań rynku politycznego - badań marketingowych

 1. Funkcje sondaży opinii publicznej

 1. Rodzaje sondaży opinii publicznej

 1. Wpływ wyników sondaży na zachowania wyborcze

 1. Rola badań marketingowych w kampaniach wyborczych

Podstawowa rola to przygotowanie platformy kampanii (planu i programu wyborów), kontrolowanie kampanii wyborczej.

 1. Techniki promocji politycznej

 1. Rodzaje reklamy

 1. Elementy reklamy wizualnej - co powinno znaleźć się na plakacie, billboardzie?

 1. Formy reklamy wizualnej - patrz 54.

 2. Specyfika reklamy telewizyjnej

 1. Specyfika reklamy audialnej

 2. Specyfika reklamy prasowej

 3. Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowania wyborcze - ↓

 4. Cztery możliwe rodzaje wpływu reklam politycznych

 1. Zalety internetu w komunikacji wyborczej

 1. Formy (narzędzia) internetowej komunikacji wyborczej

 1. Z jakich elementów składa się wizerunek polityczny widziany od strony wyborcy (received image)?

 1. Z jakich elementów składa się wizerunek polityczny widziany od strony polityka (projected image)?

 1. Na czym polega tworzenie wizerunku politycznego (definicja wizerunku politycznego)?

 1. Dwa filary, na których powinno się opierać tworzenie wizerunku.

 1. Dojrzałość polityczna - definicja, składniki.