Ćwiczenie nr 3, Technologia chemiczna, Projekt technologiczny, Projekty, fwd pd , projekt technologiczny, projekt technologiczny, projekt


Ćwiczenie nr 3

a) jednostopniowy

 

1

2

 

 

B4

 

B4

 

 

VAPOR

VAPOR

 

 

 

Substream: MIXED

Mole Flow lbmol/hr

ETHYL-01

555,5649

555,5649

Total Flow lbmol/hr

555,5649

555,5649

Total Flow lb/hr

15585,68

15585,68

Total Flow cuft/hr

5789,849

42107,99

Temperature F

103,73

103,73

Pressure psia

580,1509

79,77076

Vapor Frac

1

1

Liquid Frac

0

0

Solid Frac

0

0

Enthalpy Btu/lbmol

22854,1

22854,1

Enthalpy Btu/lb

814,6538

814,6538

Enthalpy Btu/hr

1,27E+07

1,27E+07

Entropy Btu/lbmol-R

-19,5538

-15,6136

Entropy Btu/lb-R

-0,69701

-0,55656

Density lbmol/cuft

0,095955

0,013194

Density lb/cuft

2,691898

0,370136

Average MW

28,05376

28,05376

Liq Vol 60F cuft/hr

753,8736

753,8736

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

b)dwustopniowa

 

1

2

 

 

B4

 

B4

 

 

VAPOR

VAPOR

 

 

 

Substream: MIXED

Mole Flow lbmol/hr

ETHYL-01

555,5649

555,5649

Total Flow lbmol/hr

555,5649

555,5649

Total Flow lb/hr

15585,68

15585,68

Total Flow cuft/hr

5789,849

42107,99

Temperature F

103,73

103,73

Pressure psia

580,1509

79,77076

Vapor Frac

1

1

Liquid Frac

0

0

Solid Frac

0

0

Enthalpy Btu/lbmol

22854,1

22854,1

Enthalpy Btu/lb

814,6538

814,6538

Enthalpy Btu/hr

1,27E+07

1,27E+07

Entropy Btu/lbmol-R

-19,55378

-15,61361

Entropy Btu/lb-R

-0,6970112

-0,5565603

Density lbmol/cuft

0,0959549

0,0131938

Density lb/cuft

2,691898

0,370136

Average MW

28,05376

28,05376

Liq Vol 60F cuft/hr

753,8736

753,8736

Custom steam results:

 

 

 

 

 

 

1

 

From

 

B4

 

To

 

 

 

Substream: MIXED

 

 

 

Phase:

 

Vapor

 

Component Mole Flow

 

 

 

ETHYL-01

LBMOL/HR

555,56

 

Mole Flow

LBMOL/HR

555,56

 

Mass Flow

LB/HR

15585,68

 

Volume Flow

CUFT/HR

5789,85

 

Temperature

F

103,73

 

Pressure

PSIA

580,15

 

Vapor Fraction

 

1

 

Liquid Fraction

 

0

 

Solid Fraction

 

0

 

Molar Enthalpy

BTU/LBMOL

22854,1

 

Mass Enthalpy

BTU/LB

814,65

 

Enthalpy Flow

BTU/HR

12696940

 

Molar Entropy

BTU/LBMOL-R

-19,55

 

Mass Entropy

BTU/LB-R

-0,7

 

Molar Density

LBMOL/CUFT

0,1

 

Mass Density

LB/CUFT

2,69

 

Average Molecular Weight

 

28,05

 

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

c)trójstopniowa

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Properties -> specyfication

0x01 graphic

0x01 graphic

Strumień wylotowy:

 

1

2

 

 

B4

 

B4

 

 

VAPOR

VAPOR

 

 

 

Substream: MIXED

Mole Flow lbmol/hr

ETHYL-01

555,5649

555,5649

Total Flow lbmol/hr

555,5649

555,5649

Total Flow lb/hr

15585,68

15585,68

Total Flow cuft/hr

5789,849

42107,99

Temperature F

103,73

103,73

Pressure psia

580,1509

79,77076

Vapor Frac

1

1

Liquid Frac

0

0

Solid Frac

0

0

Enthalpy Btu/lbmol

22854,1

22854,1

Enthalpy Btu/lb

814,6538

814,6538

Enthalpy Btu/hr

1,27E+07

1,27E+07

Entropy Btu/lbmol-R

-19,55378

-15,61361

Entropy Btu/lb-R

-0,6970112

-0,5565603

Density lbmol/cuft

0,0959549

0,0131938

Density lb/cuft

2,691898

0,370136

Average MW

28,05376

28,05376

Liq Vol 60F cuft/hr

753,8736

753,8736

Blok

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
procesy ćwiczenie nr 5, Technologia chemiczna, 5 semestr, Podstawowe procesy przemysłu chemicznego i
SPRAWOZDANIE Z CWICZENIA NR 4, Technologia zywnosci, semestr III, chemia zywnosci
SPRAWOZDANIE Z CWICZENIA NR 2, Technologia zywnosci, semestr III, chemia zywnosci
SPRAWOZDANIE Z CWICZENIA NR 6, Technologia zywnosci, semestr III, chemia zywnosci
SPRAWOZDANIE Z CWICZENIA NR 5, Technologia zywnosci, semestr III, chemia zywnosci
SPRAWOZDANIE Z CWICZENIA NR 1, Technologia zywnosci, semestr III, chemia zywnosci
SPRAWOZDANIE Z CWICZENIA NR 3, Technologia zywnosci, semestr III, chemia zywnosci
SPRAWOZDANIE Z CWICZENIA NR 4, Technologia zywnosci, semestr III, chemia zywnosci
Ćwiczenie nr 8 [1, inżynieria chemiczna i procesowa, semestr II, fizyka, laborki, 8. ćwiczenie
Sprawozdania z fizycznej 1, Równowaga chemiczna nr 6, Ćwiczenie nr 6: Równowaga chemiczna
przykład sprawozdania, Technologia chemiczna, Projekt technologiczny, Projekty, fwd pd , projekt tec
Sprawozdanie cw3, Technologia chemiczna, Projekt technologiczny, Projekty, fwd pd , projekt technolo
Ćwiczenie projektowe nr 4, Technologie Odnowy i Remontów Nawierzchni Drogowych
przykład sprawozdania2, Technologia chemiczna, Projekt technologiczny, Projekty, fwd pd , projekt te
Ćwiczenie projektowe nr 1, Technologie Odnowy i Remontów Nawierzchni Drogowych
Ćwiczenie projektowe nr 2, Technologie Odnowy i Remontów Nawierzchni Drogowych
Ćwiczenie projektowe nr 3, Technologie Odnowy i Remontów Nawierzchni Drogowych
Kolokwium nr 2, Technologia chemiczna, Chemia fizyczna, Ćwiczenia, Kolokwium nr 1
Projekt nr 2, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, III semestr, Aparatura przemysłu spożywczeg

więcej podobnych podstron