sprawozdanie nr 5 (ćw3)(2), Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 2, Elektronika, elektronika lab, sprawka elektrotechnika, sprawka elektrotechnika


Wrocław, dn. 16 kwietnia 2008 roku

Wydział Chemiczny

Termin zajęć: czwartek 730 - 900

SPRAWOZDANIE

TEMAT: ELEMENTY LINIOWE I NIELINIOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH (ćwiczenie 3).

1. Cel ćwiczenia.

2. Schemat układu pomiarowego.

Rys. 1 Schemat układu do pomiaru rezystancji statycznej i przyrostowej.

0x01 graphic

Objaśnienie symboli:

RZ - rezystor zmienny;

A - amperomierz; IA - natężenie zmierzone przez amperomierz;

V - woltomierz; RV - rezystancja wewnętrzna woltomierza;

RX - opornik; UX - napięcie; IX - natężenie prądu.

Rys. 2 Schemat układu do bezpośredniego pomiaru rezystancji.

0x01 graphic

Objaśnienie symboli:

Ω - omomierz;

RX - opornik.

3. Spis przyrządów pomiarowych.


4. Tabele pomiarowe.

TABELA NR 1. Bezpośredni pomiar napięcia i natężenia prądu dużego, brązowego rezystora.

RZ = 1kΩ; Io = 110[mA]

Lp.

IA

∆IA

δIA

IA ± ∆IA

UV

∆UV

δUV

UV ± ∆UV

mA

mA

%

Ma

V

V

%

V

1.

1,358

0,0071

0,53

1,3580 ± 0,0071

0,12061

0,00064

0,53

0,12061 ± 0,00064

2.

1,810

0,009

0,50

1,810 ± 0,009

0,16073

0,0009

0,56

0,1608 ± 0,0009

3.

2,721

0,012

0,44

2,721 ± 0,012

0,239

0,0042

1,76

0,2390 ± 0,0042

4.

3,170

0,013

0,41

3,170 ± 0,013

0,279

0,0044

1,56

0,2790 ± 0,0044

5.

4,078

0,016

0,39

4,078 ± 0,016

0,359

0,005

1,39

0,359 ± 0,005

6.

4,535

0,017

0,37

4,535 ± 0,017

0,400

0,005

1,25

0,400 ± 0,005

7.

5,444

0,02

0,37

5,44 ± 0,02

0,480

0,0054

1,13

0,4800 ± 0,0054

8.

5,890

0,021

0,36

5,890 ± 0,021

0,520

0,006

1,15

0,520 ± 0,006

9.

6,800

0,024

0,35

6,800 ± 0,024

0,601

0,0061

1,01

0,6010 ± 0,0061

10.

7,255

0,025

0,34

7,255 ± 0,025

0,641

0,0063

0,98

0,6410 ± 0,0063

11.

8,169

0,03

0,37

8,17 ± 0,03

0,722

0,007

0,97

0,722 ± 0,007

12.

8,615

0,03

0,35

8,62 ± 0,03

0,762

0,007

0,92

0,762 ± 0,007

13.

9,518

0,032

0,34

9,518 ± 0,032

0,842

0,0073

0,87

0,8420 ± 0,0073

14.

9,972

0,033

0,33

9,972 ± 0,033

0,883

0,0075

0,85

0,8830 ± 0,0075

Objaśnienie symboli:

IA - natężenie prądu zmierzone przez miliamperomierz;

UV - napięcie zmierzone przez woltomierz;

∆IA, ∆UV - niepewności bezwzględne;

δIA, δUV - niepewności względne.

0x01 graphic

wykr.1: Charakterystyka prądowo - napięciowa.

TABELA NR 2. Rezystancja statyczna dużego, brązowego rezystora.

Lp.

IA

RS

∆RS

δRS

RS ± ∆RS

mA

%

1.

1,358

88,9

0,5

0,56

88,9 ± 0,5

2.

1,810

88,81

0,45

0,51

88,81 ± 0,45

3.

2,721

87,84

1,93

1,97

87,84 ± 1,9

4.

3,170

88,02

1,75

1,99

88,02 ± 1,7

5.

4,078

88,1

1,6

1,82

88,1 ± 1,6

6.

4,535

88,21

1,44

1,63

88,21 ± 1,4

7.

5,444

88,18

1,32

1,50

88,18 ± 1,3

8.

5,890

88,29

1,33

1,51

88, 29 ± 1,3

9.

6,800

88,39

1,21

1,37

88,39 ± 1,2

10.

7,255

88,4

1,2

1,36

88,4 ± 1,2

11.

8,169

88,4

1,2

1,36

88,4 ± 1,2

12.

8,615

88,46

1,13

1,28

88,46 ± 1,1

13.

9,518

88,5

1,1

1,25

88,5 ± 1,1

14.

9,972

88,55

1,05

1,19

88,55 ± 1,0

Uśrednienie:

88,37

1,23

1,39

88,37 ± 1,2

0x01 graphic

TABELA NR 3. Rezystancja przyrostowa dużego, brązowego rezystora.

Lp.

IP

∆IP

UP

∆UP

RP

∆RP

δRP

RP ± ∆RP

mA

mA

V

V

%

1.

0,452

0,0081

0,04012

0,0008

88,8

3,4

3,83

88,8 ± 3,4

2.

0,911

0,011

0,07827

0,003

85,9

3.

0,449

0,013

0,04

0,0041

89,1

4.

0,908

0,015

0,08

0,005

88,1

5.

0,457

0,017

0,041

0,005

89,7

6.

0,909

0,019

0,08

0,0052

88,0

7.

0,446

0,021

0,04

0,0057

89,7

8.

0,91

0,023

0,081

0,0061

89,0

9.

0,455

0,025

0,04

0,0062

87,9

10.

0,914

0,028

0,081

0,0067

88,6

11.

0,446

0,03

0,04

0,007

89,7

12.

0,903

0,031

0,08

0,0072

88,6

13.

0,454

0,033

0,041

0,0074

90,3

Objaśnienie symboli:

IA - natężenie prądu zmierzone przez miliamperomierz;

IP - natężenie przyrostowe;

UP - napięcie przyrostowe;

RS - rezystancja statyczna;

RP - rezystancja przyrostowa;

∆IP, ∆UP, ∆RS, ∆RP - niepewności bezwzględne;

δRS, δRP - niepewności względne.

0x01 graphic


TABELA NR 4. Bezpośredni pomiar napięcia i natężenia prądu żarówki.

RZ = 1kΩ; Io = 110[mA]

Lp.

IA

∆IA

δIA

IA ± ∆IA

UV

∆UV

δUV

UV ± ∆UV

mA

mA

%

Ma

V

V

%

V

1.

8,15

0,027

0,33

8,15 ± 0,027

0,0045

0,031

667,1

0,0045 ± 0,031

2.

10,05

0,033

0,33

10,05 ± 0,033

0,0055

0,033

545,9

0,0055 ± 0,033

3.

19,58

0,061

0,32

19,58 ± 0,061

1,08

0,034

3,2

1,08 ± 0,034

4.

29,1

0,090

0,31

29,1 ± 0,090

1,612

0,038

2,3

1,612 ± 0,038

5.

38,64

0,11

0,31

38,64 ± 0,11

2,138

0,040

1,9

2,138 ± 0,040

6.

48,15

0,14

0,31

48,15 ± 0,14

2,664

0,043

1,6

2,664 ± 0,043

7.

57,62

0,17

0,30

57,62 ± 0,17

3,189

0,045

1,4

3,189 ± 0,045

8.

67,13

0,20

0,31

67,13 ± 0,20

3,716

0,048

1,3

3,716 ± 3,716

9.

70,58

0,21

0,30

70,58 ± 0,21

3,907

0,049

1,2

3,907 ± 3,907

10.

78,38

0,23

0,30

78,38 ± 0,23

4,339

0,051

1,1

4,339 ± 4,339

11.

89,25

0,27

0,30

89,25 ± 0,27

4,732

0,053

1,1

4,732 ± 4,732

12.

98,72

0,29

0,30

98,72 ± 0,29

5,472

0,057

1,0

5,472 ± 5,472

13.

99,23

0,30

0,30

99,23 ± 0,30

5,5

0,057

1,0

5,5 ± 5,5

14.

100,64

0,30

0,30

100,64 ± 0,30

5,626

0,058

1,0

5,626 ± 5,626

Objaśnienie symboli:

IA - natężenie prądu zmierzone przez miliamperomierz;

UV - napięcie zmierzone przez woltomierz;

∆IA, ∆UV - niepewności bezwzględne;

δIA, δUV - niepewności względne.

0x01 graphic

wykr.2: Charakterystyka prądowo - napięciowa.

TABELA NR 5. Rezystancja statyczna żarówki.

Lp.

IA

RS

∆RS

δRS

RS ± ∆RS

mA

%

1.

1,26

0,035

0,027

76,71

0,035 ± 0,027

2.

1,97

0,027

0,018

64,59

0,027± 0,018

3.

2,92

3,6

0,38

10,32

3,6 ± 0,38

4.

3,44

4,61

0,47

10,23

4,61 ± 0,47

5.

4,4

4,8

0,49

10,19

4,8 ± 0,49

6.

4,92

5,4

0,55

10,16

5,4 ± 0,55

7.

5,9

5,4

0,54

10,14

5,4 ± 0,54

8.

6,39

5,8

0,58

10,13

5,8 ± 0,58

9.

7,37

5,3

0,53

10,12

5,3 ± 0,53

10.

7,87

5,5

0,55

10,11

5,5 ± 0,55

11.

8,91

5,3

0,53

10,11

5,3 ± 0,53

12.

9,35

5,8

0,59

10,10

5,8 ± 0,59

13.

10,38

5,2

0,53

10,10

5,2 ± 0,53

14.

10,79

5,2

0,52

10,10

5,2 ± 0,52

0x01 graphic

TABELA NR 5. Pomiar bezpośredni rezystancji: rezystora i żarówki.

Lp.

Nazwa

Rx

∆Rx

δRx

Rx ± ∆Rx

%

1.

Rezystor

88,77

0,23

0,26

88,77 ± 0,23

2.

Żarówka

55,9

0,07

1,02

55,9 ± 0,07

Objaśnienie symboli:

Rx - rezystancja badanego przedmiotu;

∆Rx - niepewność bezwzględna;

δRx - niepewność względna.

Wnioski i spostrzeżenia.

Punktu pomiaru charakterystyki prądowo - napięciowej układają się za każdym razem wzdłuż prostej więc możemy przewidzieć położenie dalszych punktów pomiaru. Nie jestem w stanie stwierdzić dlaczego na wszystkich wykresach punkty pomiarowe układają się w grupy (po 2 obok siebie) może to wynikać z czystego przypadku podczas pomiaru natężenia i napięcia lub regulacji płynnej. Zaskakujący jest również wykres przedstawiający Wykres rezystancji przyrostowej gdyż spodziewałem się tutaj również liniowego przebiegu charakterystyki okazuje się jednak, że wykres wynikający z tabeli pomiarowej 3 przypomina bardziej zbiór losowych punktów. Rezystancja standardowa zgodnie z oczekiwaniami podobne jak charakterystyka prądowo - napięciowa układa się wzdłuż linii prostej czego się spodziewałem w związku z faktem iż wartości są podobne do wartości pomiarowych 1 (I, U). Podsumowując cele ćwiczenia zostały osiągnięte jedynie w 1/3 krótki czas zajęć umożliwił pomiar jedynie dla 2 elementów, jest to wynik nie zadowalający mnie.

∆IA = 0,3%rdg + 3dgt

∆IA1 = 0,3% · 1,358[mA] + 3 · 0,001 = 0,007074 ≈ 0,0071 [mA]

0x01 graphic

0x01 graphic

∆U = 0,5%rdg + 3dgt dla Uzakres = 200mV

∆U1 = 0,5% . 120,61[mV] + 3 . 0,01 = 0,633305 [mV] ≈ 0,00064 [V]

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

np.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Politechnika Wrocławska

Elektronika i elektrotechnika - laboratorium

- 1 -Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawozdanie nr 5 (ćw3)(2)(2), Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 2, Elektronika, elektroni
sprwko, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 2, Elektronika, elektronika lab, sprawka elektro
elektrotechnika - prad staly - poprawa, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 2, Elektronika,
StacjonarneBAT pytania egzamin2013-KW, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y egzamin
Technologia chemiczna org-zagadnienia, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 5, Technologia ch
REAKCJA ALKILOWANIA IV-RZĘDOWYCH SOLI AMONIOWYCH, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 5,
strona tytułowa projektu inżynierskiego pwr, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 7, Różne pr
Harmonogram kursu Analiza Techniczna 2012-2013, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 5, Anali
BAT STACJONARNE JT, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, BAT-y egzamin
HarmonOptProcChem, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 7, Różne przydatne
1310 544ae Technologia chemiczn - surowce - egzamin 2012, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semest
sprawko z polimerow od Agi, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 7, Różne przydatne
Procesy utleniania-utlenianie ksylenów, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 5, Technologia C
zarzadzanie, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 6, Zarządzanie jakością, jakość, zarzadzani
POLIMERYZACJA SUSPENSYJNA OTRZYMYWANIE POLIMETAKRYLANU METYLU, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, S
Optymalizacja procesów chemicznych i elektrochemiczne procesy produkcyjne, Uczelnia PWR Technologia
Półprzewodniki 2, Uczelnia PWR Technologia Chemiczna, Semestr 2, Fizyka 3.2

więcej podobnych podstron