msg, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 3


Wartość importu i eksportu dla AZJI w latach
1995-2005 w mld USD

LATA

IMPORT

EKSPORT

SALDO

1995

1403300

1446800

43500

1996

1473800

1446900

-26900

1997

1494600

1546500

51900

1998

1247400

1450000

202600

1999

1364000

1547200

183200

2000

1677100

1836200

159100

2001

1557200

1673500

116300

2005

1654800

1806800

152000

2003

1972300

2136100

163800

2000

2481800

2650500

168700

2005

2871000

3050900

179900

0x01 graphic

Dynamika importu i eksportu dla Azji w latach
1995-2005 w %

CELE

IMPORT

EKSPORT

1995

1996

5,02

0,01

1997

1,41

6,88

1998

-16,54

-6,24

1999

9,35

6,70

2000

22,95

18,68

2001

-7,15

-8,86

2002

6,27

7,97

2003

19,19

18,23

2004

25,83

24,08

2005

15,68

15,11

0x01 graphic

Główni eksporterzy i importerzy Azji w latach
1995-2005 w mln USD

Główni eksporterzy Azji w latach 1995 i 2005 w min USD

PAŃSTWO

1995

2005

Japonia

68803

107913

Hong Kong

34338

62175

Singapur

27739

45109

Korea

22133

43927

Chiny

18430

73909

Taipei

14927

25637

Tajlandia

14652

20495

Malezja

11438

18953

Indie

6763

56094

Indonezja

5342

5143 (2003)

Główni importerzy Azji w latach 1995 i 2005 w min USD

Państwo

1995

2005

Japonia

121548

132570

Hong Kong

20796

32384

Singapur

20701

43993

Korea

25394

57746

Chiny

24635

83173

Tajpei

22982

31420

Tajlandia

18629

27465

Malezja

14822

21567

Indie

10062

52211

Indonezja

13230

17171(2003)

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Struktura geograficzna importu i eksportu Azji
w latach 1995 i 2005 (w procentach)

Struktura geograficzna importu

PAŃSTWO

1995

% importu

2005

% importu

Japonia

121548

8,66

132570

4,62

Korea

25394

1,81

57746

2,01

Chiny

24635

1,76

83173

2,90

Taipei

22982

1,64

31420

1,09

Hong Kong

20796

1,48

32384

1,13

Singapur

20701

1,48

43993

1,53

Tajlandia

18629

1,33

27465

0,96

Malezja

14822

1,06

21567

0,75

Indonezja

13230

0,94

17171

0,60

Indie

10062

0,72

52211

1,82

Inne

1110499

79,13

2371300

82,59

0x01 graphic

Struktura geograficzna eksportu

PAŃSTWO

1995

% importu

2005

% importu

Japonia

68803

4.76

107913

3,54

Korea

22133

1,53

43927

1,44

Chiny

18430

1.27

73909

2,42

Taipei

14927

1.03

25637

0,84

Hong Kong

34338

2.37

62175

2,04

Singapur

27739

1.92

45109

1,48

Tajlandia

14652

1,01

20495

0,67

Malezja

11438

0.79

18953

0,62

Indonezja

5342

0,37

5143

0,17

Indie

6763

0.47

56094

1,84

Inne

1220240

84.34

2591545

84,94

Struktura towarowa i rodzajowa eksportu i importu Azji w roku 2005 (w mln USD)

Grupa towarowa

Eksport

Import

1 .Struktura/Udział produktów rolnych w ogólnym handlu towarem

5,6

7,5

2. Struktura/Udział paliw i przemysł wydobywczy w ogólnym handlu towarem

9,1

22,9

3. Struktura/Udział paliw w ogólnym handlu towarem

6,2

17,8

4. Struktura/Udział produkcji w ogólnym handlu towarem

83,1

67,2

5. Struktura/Udział żelaza i stali w ogólnym handlu towarem

3,0

3,5

6. Struktura/Udział chemikali w ogólnym handlu towarem

7,4

9,8

7. Struktura/Udział w ogólnym handlu towarem

25,2

18,3

8. Struktura/Udział samochodowych produktów w ogólnym handlu towarem

7,0

3,2

9. Struktura/Udział tkanin w ogólnym handlu towarem

3,4

2,1

10. Struktura/Udział odzieży w ogólnym handlu towarem

4,7

1,6

11. Share of transportion services in total trade of commercial services)

28,1

34,0

12. Share of tavel services in total trade of commercial services)

25,4

25,1

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
MSG 3, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
MSG 1, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
MSG 1, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
MSG 2, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
MSG usługi, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
msg koszty wzgl, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2
TEORIE POPYTOWO, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 7
EFTA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
Teorie neoczynnikowe 22222, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 5
WYKRES BezpoÂrednie Inwestycje zagraniczne w Polsce, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosun
Polska- struktura towarowa i rodzajowa, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcz
czlonkowstwo Polski w organizacjach miedzynarodowych, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosu
Teoria obfitosci zasobow, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
FTAA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 4
Rozmiary i dynamika handlu zagr w polsce pkt4-6, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki g
PRACA GŁOWNA, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 6
Europa handel towarami, Ekonomia, Studia, II rok, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Grupa 2

więcej podobnych podstron