Zadania I7X, WAT, semestr III, Grafika komputerowa

Pobierz dokument
zadania.i7x.wat.semestr.iii.grafika.doc
Rozmiar 232 KB

......................................................................... .........................................................

Imię i nazwisko, grupa data

Wyznaczyć wartości rejestrów środowiskowych bloku współpracy z monitorem procesora graficznego TMS34010 określających parametry czasowe sygnałów synchronizacji dla poniższego trybu generowanego obrazu. Zweryfikować parametry czasowe obliczone z rzeczywistymi.

Dopuszczalne częstotliwości odświeżania obrazu: 60Hz, 70Hz, 75Hz, 80Hz.

Częstotliwość zegara VCLK dobrać z szeregu: 50MHz, 75MHz, 100MHz, 135MHz

Rozdzielczość obrazu 1600x1280

HFreq [kHz]

80.0

A [µsec]

0x08 graphic

B [µsec]

C [µsec]

D [µsec]

E [µsec]

VFreq [Hz]

O [msec]

P [msec]

Q [msec]

R [msec]

S [msec]

VCLK [MHz]

Rejestry procesora TMS34010

Rejestr

Wartość

HESYNC

HEBLNK

HSBLNK

HTOTAL

VESYNC

VEBLNK

VSBLNK

VTOTAL

0x08 graphic
Przebiegi sygnałów w czasie wyświetlania jednej linii obrazu

Przebiegi sygnałów w czasie wyświetlania jednego obrazu

0x08 graphic

Uwaga:

......................................................................... .........................................................

Imię i nazwisko, grupa data

Wyznaczyć wartości rejestrów środowiskowych bloku współpracy z monitorem procesora graficznego TMS34010 określających parametry czasowe sygnałów synchronizacji dla poniższego trybu generowanego obrazu. Zweryfikować parametry czasowe obliczone z rzeczywistymi.

Dopuszczalne częstotliwości odświeżania obrazu: 60Hz, 70Hz, 75Hz, 80Hz.

Częstotliwość zegara VCLK dobrać z szeregu: 50MHz, 75MHz, 100MHz, 135MHz

Rozdzielczość obrazu 1280x1024

HFreq [kHz]

80.0

A [µsec]

B [µsec]

C [µsec]

D [µsec]

E [µsec]

0x08 graphic

VFreq [Hz]

O [msec]

P [msec]

Q [msec]

R [msec]

S [msec]

VCLK [MHz]

Rejestry procesora TMS34010

Rejestr

Wartość

HESYNC

HEBLNK

HSBLNK

HTOTAL

VESYNC

VEBLNK

VSBLNK

VTOTAL

0x08 graphic
Przebiegi sygnałów w czasie wyświetlania jednej linii obrazu

Przebiegi sygnałów w czasie wyświetlania jednego obrazu

0x08 graphic

Uwaga:

......................................................................... .........................................................

Imię i nazwisko, grupa data

Wyznaczyć wartości rejestrów środowiskowych bloku współpracy z monitorem procesora graficznego TMS34010 określających parametry czasowe sygnałów synchronizacji dla poniższego trybu generowanego obrazu. Zweryfikować parametry czasowe obliczone z rzeczywistymi.

Dopuszczalne częstotliwości odświeżania obrazu: 60Hz, 70Hz, 75Hz, 80Hz.

Częstotliwość zegara VCLK dobrać z szeregu: 50MHz, 75MHz, 100MHz, 135MHz

Rozdzielczość obrazu 1024x768

HFreq [kHz]

60.0

A [µsec]

B [µsec]

C [µsec]

D [µsec]

E [µsec]

0x08 graphic

VFreq [Hz]

O [msec]

P [msec]

Q [msec]

R [msec]

S [msec]

VCLK [MHz]

Rejestry procesora TMS34010

Rejestr

Wartość

HESYNC

HEBLNK

HSBLNK

HTOTAL

VESYNC

VEBLNK

VSBLNK

VTOTAL

0x08 graphic
Przebiegi sygnałów w czasie wyświetlania jednej linii obrazu

Przebiegi sygnałów w czasie wyświetlania jednego obrazu

0x08 graphic

Uwaga:

......................................................................... ......................................................... Imię i nazwisko, grupa data

Wyznaczyć wartości rejestrów środowiskowych bloku współpracy z monitorem procesora graficznego TMS34010 określających parametry czasowe sygnałów synchronizacji dla poniższego trybu generowanego obrazu. Zweryfikować parametry czasowe obliczone z rzeczywistymi.

Dopuszczalne częstotliwości odświeżania obrazu: 60Hz, 70Hz, 75Hz, 80Hz.

Częstotliwość zegara VCLK dobrać z szeregu: 50MHz, 75MHz, 100MHz, 135MHz

Rozdzielczość obrazu 1280x1024

HFreq [kHz]

64.0

A [µsec]

B [µsec]

C [µsec]

D [µsec]

E [µsec]

0x08 graphic

VFreq [Hz]

O [msec]

P [msec]

Q [msec]

R [msec]

S [msec]

VCLK [MHz]

Rejestry procesora TMS34010

Rejestr

Wartość

HESYNC

HEBLNK

HSBLNK

HTOTAL

VESYNC

VEBLNK

VSBLNK

VTOTAL

0x08 graphic
Przebiegi sygnałów w czasie wyświetlania jednej linii obrazu

Przebiegi sygnałów w czasie wyświetlania jednego obrazu

0x08 graphic

Uwaga:

......................................................................... .........................................................

Imię i nazwisko, grupa data

Wyznaczyć wartości rejestrów środowiskowych bloku współpracy z monitorem procesora graficznego TMS34010 określających parametry czasowe sygnałów synchronizacji dla poniższego trybu generowanego obrazu. Zweryfikować parametry czasowe obliczone z rzeczywistymi.

Dopuszczalne częstotliwości odświeżania obrazu: 60Hz, 70Hz, 75Hz, 80Hz.

Częstotliwość zegara VCLK dobrać z szeregu: 50MHz, 75MHz, 100MHz, 135MHz

Rozdzielczość obrazu 1152x870

HFreq [kHz]

68.7

A [µsec]

B [µsec]

C [µsec]

D [µsec]

E [µsec]

0x08 graphic

VFreq [Hz]

O [msec]

P [msec]

Q [msec]

R [msec]

S [msec]

VCLK [MHz]

Rejestry procesora TMS34010

Rejestr

Wartość

HESYNC

HEBLNK

HSBLNK

HTOTAL

VESYNC

VEBLNK

VSBLNK

VTOTAL

0x08 graphic
Przebiegi sygnałów w czasie wyświetlania jednej linii obrazu

Przebiegi sygnałów w czasie wyświetlania jednego obrazu

0x08 graphic

Uwaga:

Rejestry środowiskowe bloku współpracy z monitorem TMS34010

Przebiegi sygnałów w czasie wyświetlania jednej linii obrazu

0x08 graphic
0x01 graphic

Przebiegi sygnałów w czasie wyświetlania jednego obrazu

0x08 graphic

Wyświetlanie obrazu - charakterystyka czasowa

0x08 graphic

0x01 graphic

Zadanie 1:

Wyznaczyć częstotliwość sygnału synchronizacji poziomej HFreq i szerokość pasma sygnału video VBW dla obrazu odświeżanego z częstotliwością VFreq=60Hz generowanego w trybie bez przeplotu o rozdzielczości KxL. Czasy wygaszania przyjąć: HBlank=2µs i VBlank=2ms.

:

Lp.

Standard

KxL

HFreq [kHz]

VBW [MHz]

1.

Hercules

720x348

2.

EGA

640x350

3.

VGA

640x480

4.

SVGA

800x600

5.

1024x768

6.

TIGA

1280x1024

7.

1600x1280

Zadanie 2:

Wyznaczyć częstotliwość sygnału synchronizacji poziomej HFreq i szerokość pasma sygnału video VBW dla obrazu odświeżanego z częstotliwością VFreq=80 Hz generowanego z przeplotem o rozdzielczości KxL . Czasy wygaszania przyjąć: HBlank=1µs i VBlank=1ms.

Lp.

Standard

KxL

HFreq [kHz]

VBW [MHz]

1.

SVGA

800x600

2.

1024x768

3.

TIGA

1280x1024

4.

1600x1280

5.

6.

7.

.


Pobierz dokument
zadania.i7x.wat.semestr.iii.grafika.doc
Rozmiar 232 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zadania I7X1N1poprawkowe, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Laboratorium3 PGK zadania C02C, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Laboratorium3 PGK zadania C02B, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Laboratorium3 PGK zadania, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Zadanie poprawkowe GK 2008, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I Ćwiczenia 4 zadania(na czysto), WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Grupa I7X poprawkowe, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Zadania poprawkowe Lab1, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Zadania oswietlenie 2004, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I Ćwiczenie 5, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I7X1S1 Loay Achmasiewicz, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
I Ćwiczenie 6, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
50, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
gk cw1, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Ogolne, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
gk efekty kody, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Paulina Kot I7X1N1 sprawozdanie Lampka, WAT, semestr III, Grafika komputerowa
Laszuk kubek, WAT, semestr III, Grafika komputerowa

więcej podobnych podstron