Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, AGRESJA


AGRESJA

W etologii agresja to zachowanie ograniczające swobodę drugiego osobnika [najczęściej tego samego gatunku] albo skierowane przeciw jego zdrowiu lub życiu [zazwyczaj międzygatunkowo np. przy obronie] .

1. ZNACZENIE AGRESJI

2. METODY BADANIA AGRESJI

3. POPĘDY STERUJĄCE AGRESJĄ. WŚCIEKŁOŚĆ

4. BIOLOGICZNE PRZEJAWY WŚCIEKŁOŚCI

5. TEORI POWSTAWANIA AGRESJI

6. RODZAJE AGRESJI

Agresja występująca w zachowaniu antagonistycznym wewnątrzgatunkowym, która służy:

Agresja występująca w zachowaniu antagonistycznym międzygatunkowym

Agresja nie związana ze strachem

7. ANATOMICZNO-FIZJOLOGICZNE PODŁOŻE WŚCIEKŁOŚCI

Metody wywoływania wściekłości u zwierząt laboratoryjnych:

Etapy ośrodkowych procesów uruchamiających agresję:

  1. Zadziałanie bodźców pochodzących od przedmiotu agresji na odpowiedni układ sensoryczny [wzrokowy, słuchowy, dotykowy, węchowy]. Nawet gdy drażnienie wywołuje się sztucznie drażnieniem mózgu, w zasięgu zwierzęcia musi znajdować się jakiś jej przedmiot [żywy lub martwy]. Wynika z tego, że agresja nigdy nie jest bezkierunkowa.

  2. Pobudzenie ośrodkowego systemu wyzwalającego agresję i zahamowanie systemu hamującego ją.

W wyniku współdziałania bodźców zewnętrznych [pochodzących od przedmiotu agresji] oraz wewnętrznych [m. In hormonów płciowych] powstaje w ośrodkach mózgowych wzorzec pobudzeń o dwojakim charakterze oddziaływań:

To dodatnie sprzężenie zwrotne powoduje, że obecność atakowanego obiektu w zasięgu receptorów zwierzęcia podtrzymuje jego zachowanie agresywne.

8. AGRESYWNOŚĆ CZŁOWIEKA W STANACH NORMALNYCH I CHOROBOWYCH

9. METODY LECZENIA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCHWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE SPOŁECZNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, STEROWANIE CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYM
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ROZRÓD I OPIEKA NAD POTOMSTWEM, RO
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PROCESY UCZENIA SIĘ
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PODSTAWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ ETOL
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, Biologiczne podstawy zachowania, B
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, BÓL I STRACH
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA ZŁOŻONE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ETOLOGIA ŚRODOWISKA ŻYCIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, WYBRANE TEORIE INSTYNKTU
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA TERYTORIALNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, MOTYWACJA I ZACHOWANIA POPĘDOWE, M
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, EWOLUCJA ZACHOWANIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM
Patologie społeczne wykład, PRAWO SKRYPTY OPRACOWANIA
Agresja wśród dzieci oraz sposoby jej zapobiegania, Agresja wśród dzieci oraz sposoby jej zapobiegan
Agresja wśród dzieci oraz sposoby jej zapobiegania, Agresja wśród dzieci oraz sposoby jej zapobiegan
Prawo administracyjne wyklady kolejny skrypt
Inwentaryzacja WYKŁAD A Zysnarska skrypt z prezentacji

więcej podobnych podstron