Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM


OCHRONA PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM

W czasie całego życia zwierzęta, wraz ze swoimi młodymi są narażone na liczne niebezpieczeństwa. Należą do nich:

Mechanizmy pozwalające uniknąć utraty życia wskutek działalności drapieżnych osobników innych gatunków lub szkód spowodowanych przez inne czynniki nazywamy międzygatunkowymi czynnościami ochronnymi.

Rozróżniamy dwa mechanizmy obrony: bierną i czynną.

1. OCHRONA BIERNA

Polega na występowaniu cech lub reakcji uprzedzających zagrożenie lub właściwych reakcji na zagrożenie.

Do ochrony biernej zaliczamy też:

2. OCHRONA CZYNNA

Ochronę czynną można podzielić na:

2.1 Czynna ochrona defensywna

Dystans ucieczki

2.2. Czynna ochrona ofensywna [obrona]

Często towarzyszy jej domieszka strachu - w rzeczywistości wściekłość i strach występują zwykle na przemian z zachowaniem defensywnym lub obserwuje się grożenie.

Dystans krytyczny [dystans bezwzględnej obrony] - minimalna odległość od drapieżnika uniemożliwiająca ucieczkę; zwierzęciu pozostaje jedynie bronić się.

Porażanie prądem [ryby elektryczne do 600V porażające nawet duże zwierzęta

Rzucanie w napastnika kijami i kamieniami [małpy człekokształtne]

Zęby, dziób, rogi [obrona bawołów przed lwami], kopyta [wierzganie przez zebry, żyrafy, jelenie i sarny], zęby jadowe [węże, pająki]

3. ROZPOZNAWANIE WROGÓW

Jest ono możliwe dzięki mechanizmom wrodzonym i nabytym.

Wrodzone mechanizmy:

Nabyte mechanizmyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ŻYCIE SPOŁECZNE, ŻYCIE SPOŁECZNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, STEROWANIE CZYNNOŚCIAMI ROZRODCZYM
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ROZRÓD I OPIEKA NAD POTOMSTWEM, RO
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PROCESY UCZENIA SIĘ
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, PODSTAWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ ETOL
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, Biologiczne podstawy zachowania, B
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, BÓL I STRACH
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA ZŁOŻONE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ETOLOGIA ŚRODOWISKA ŻYCIA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, WYBRANE TEORIE INSTYNKTU
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, ZACHOWANIA TERYTORIALNE
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, MOTYWACJA I ZACHOWANIA POPĘDOWE, M
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, AGRESJA
Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, EWOLUCJA ZACHOWANIA
DYREKTYWA 2000 54 EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ORAZ RADY EUROPEJSKIEJ WS OCHRONY pRZED RYZYKIEM BIOLO
Ochrona Środowiska wykład Nr 1 z dnia 27 streszczenie, ochrona środowiska(1)
ekologia wyklady 1, Ogrodnictwo UP Lbn, Ekologia o ochrona środowiska
wyklady z metod, Ogrodnictwo UP Lbn, Ochrona roślin. Metody i środki
Monitoring wykłady i pytania, Materiały dla studentów, ochrona srodowiska

więcej podobnych podstron