Mowy99, S0080, WPROWADZENIE

Pobierz dokument
mowy99.s0080.wprowadzenie.doc
Rozmiar 15 KB

PRZEMÓWIENIE Z OKAZJI WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ

OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Drodzy Państwo!

Dziœ zebraliœmy się, by wspólnie dać sygnał do startu: rusza budowa nowego osiedla mieszkaniowego, które powstanie na terenach zajmowanych uprzednio przez fabrykę tytoniu. Dlaczego mówię o sygnale do startu? Co ma wspólnego wmurowanie kamienia węgielnego z lekkoatletyką? Fachowcy mogliby wprawdzie wywieœć tę koniunkcję z faktu, że wœród dyscyplin lekkoatletycznych znajduje się rzut kulą, który wywodzi się z rzutu kamieniem. Ale bez obaw! Nie zamierzamy proponować nowej dyscypliny rzutu kamieniem węgielnym, nie byłoby to zresztą takie proste. Nie, sygnał do startu oznacza tu chwilę, od której wszyscy wspólnie postaramy się w jak najkrótszym czasie przebiec dystans od punktu A do punktu B. Punkt A oznacza przy tym początek, a więc kamień węgielny, punkt B wykończenie naszego, z taką niecierpliwoœcią oczekiwanego, osiedla.

Wierzymy mocno, że w krótkim czasie zbudujemy osiemdziesiąt nowych mieszkań oraz dodatkowe obiekty użytecznoœci publicznej, bez których trudno sobie dzisiaj wyobrazić nowoczesne osiedle. Nie chodzi tu o projekt, jakich wiele, ale o projekt podpisany przez dwóch renomowanych architektów, pana Jana Kowalskiego i Adama Nowaka, laureatów licznych nagród i wyróżnień. Z jednej strony projekt ten wpłynie na znaczną poprawę naszej gospodarczej infrastruktury, z drugiej zaœ, na co liczymy, złagodzi wielkie potrzeby w dziedzinie budowy mieszkań. Mimo wielkich starań nie udało się nam bowiem w ostatnich latach odpowiednio zareagować na zwiększony popyt mieszkaniowy. Już zatem tylko z tego powodu, każde nowe mieszkanie jest bardzo cenne. Tych osiemdziesiąt nowych mieszkań stworzy przestrzeń życiową dla 250 mieszkańców, nie mówiąc już o tym, że nowo powstale obiekty użytkowe stworzą nowe miejsca pracy.

Właœnie dlatego, że to wszystko ważne jest nie tylko dla budowniczych, ale i całego miasta, postaramy się jak najszybciej osiągnąć nasz cel. Dla dobrego startu ważne jest, by wszelkie przygotowania przebiegały sprawnie i bez zakłóceń - mam tu na myœli planowanie, koncepcje budowlane, wybranie najodpowiedniejszych wykonawców prac budowlanych. Chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować władzom miasta i burmistrzowi, którzy okazali wiele zrozumienia i zaangażowania w rozwiązywaniu problemów, których było całkiem sporo. Cieszy nas również fakt, że urzeczywistniając nasz szeroko zakrojony projekt budowlany, możemy wykorzystać już uzbrojony teren i nie musimy ingerować w œrodowisko naturalne.

Wyliczając tych, którzy najbardziej zasłużyli się dla naszego projektu, nie mogę pominąć naszego przedsiębiorstwa budowlanego, które może być dumne, że zwyciężyło w tak ostrej konkurencji.

Szanowne Panie i Panowie! Każda budowa to krok w przyszłoœć, a zarazem krok w niewiadome. Jednak nasz kamień węgielny jest z granitu, jest więc symbolem trwałoœci, daje nam poczucie bezpieczeństwa i solidnoœci. W tym sensie życzę wielu sukcesów wszystkim, którzy w ten czy inny sposób będą współpracować przy tej budowie. A zatem, udanego startu!


Pobierz dokument
mowy99.s0080.wprowadzenie.doc
Rozmiar 15 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Mowy99, S0070, WPROWADZENIE
Mowy99, S0075, WPROWADZENIE
Mowy99, S0021, WPROWADZENIE
Mowy99, S0000, WPROWADZENIE
Mowy99, S0109, WPROWADZENIE
Mowy99, S0001, WPROWADZENIE
Mowy99, S0012, WPROWADZENIE
Mowy99, S0008, WPROWADZENIE
Mowy99, S0101, WPROWADZENIE
Mowy99, S0019, WPROWADZENIE
Mowy99, S0004, WPROWADZENIE
Mowy99, S0103, WPROWADZENIE
Mowy99, S0113, WPROWADZENIE
Mowy99, S0108, WPROWADZENIE
Mowy99, S0114, WPROWADZENIE
Mowy99, S0015, WPROWADZENIE
Mowy99, S0022, WPROWADZENIE
Mowy99, S0049, WPROWADZENIE
Mowy99, S0020, WPROWADZENIE

więcej podobnych podstron