odpowiedzi na kilka pytan egzaminacyjnych, derma - opracowania, DERMATOLOGIA - PYTANIA EGZAMINACYJNE

Pobierz dokument
odpowiedzi.na.kilka.pytan.egzaminacyjnych.doc
Rozmiar 61 KB

Dermatologia - pytania egzaminacyjne

  1. Budowa histologiczna naskórka z uwzględnieniem budowy i funkcji komórek Langerhansa. Budowa błony podstawnej.

Powierzchnia skóry u dorosłego wynosi 1,5-2,0 m2 . Skóra jest zbudowana z 3 warstw ( w kierunku od zewn do wewn. )

  1. naskórek ( epidermis ) pochodzenie entodermalne

  2. łącznotkankowa skóra właściwa

  3. tkanki podskórnej ( tela subcutanea )

Naskórek jest rogowaciejącym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim . Jego gubość wacha się od 0,1-2 mm . Dolna granica naskórka ma przebieg falisty w wyniku wpuklania się do naskórka brodawek skóry właściwej ( lepsze odżywianie i wzmacnianie ). Komórki naskórka (keratynocyty) układają się warstwowo. Naskórek dzieli się na 5 warstw ( licząc oid dołu do góry ) :

  1. warstwa podstawowa ( stratum basale = stratum germinativum ) .

  1. warstwa kolczasta ( stratum spinosum )

  • warstwa ziarnista ( stratum granulosum ) - inwolukryna - marker keratynizacji ???