5. Wymiarowanie podciągu.

Zginanie.

Beton B20 fcd=10,6 [MPa]

Stal A-II fyd=310 [MPa]

Momenty MSd odczytano z obwiedni momentów.

Przekroje 1,1(2),1(3),2,2(2),2(3) są pozornie teowe o szerokości b = beff

Przekroje B(2),B(3),C,C(2),C(3) są prostokątne o szerokości b = bp

Przekrój B jest prostokątny podwójnie zbrojony o szerokości b = bp i współczynniku ξeff = ξeff,lim

Rozpiętość l­0 wyznaczono ze wzoru

0x01 graphic
dla przęsła I-go

0x01 graphic
dla przęsła II-go

Dla przęseł wyznaczono szerokość b = beff ze wzoru

0x01 graphic

i sprawdzono warunek

0x01 graphic

Wysokość użyteczną przekroju d obliczono ze wzoru

0x01 graphic

Współczynnik μeff obliczono ze wzoru

0x01 graphic

Współczynnik ξeff obliczono ze wzoru

0x01 graphic

Wysokość efektywną ściskanej strefy przekroju xeff obliczono ze wzoru

0x01 graphic

Pole przekroju zbrojenia rozciąganego obliczono ze wzoru

0x01 graphic

Rzeczywistą wysokość efektywną ściskanej strefy przekroju xeffrz obliczono ze wzoru

0x01 graphic

Nośność obliczeniową przekroju na zginanie MRd

0x01 graphic

Dodatkowo dla przekroju B podwójnie zbrojonego obliczono

Moment MRd1 ze wzoru

0x01 graphic

Różnicę momentów ΔMRd ze wzoru

0x01 graphic

Siłę Fs2 w zbrojeniu ściskanym ze wzoru

0x01 graphic

Pole przekroju zbrojenia ściskanego As2 ze wzoru

0x01 graphic

Rzeczywistą wysokość efektywną ściskanej strefy przekroju xeffrz ze wzoru

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
wymiarowanie podciągu -opis, 6
żelbet-podciąg, Przyjęcie wymiarów podciągu :
WYMIAROWANIE PODCIĄGU NA ZGINANIE
Analiza tolerancji wymiarowych przegubowego połączenia belki z podciągiem
Analiza tolerancji wymiarowych przegubowego połączenia belki z podciągiem
Ochrona prawna Wymiar sprawiedliwosci
Analiza wymiarowa
zasady wymiarowania 2
Amerykański wymiar bezpieczeństwa
koordynacja wymiarowa
Przestrzenna teoria głosowania zachowania wyborców a wymiary ideologiczne
Pomiar Wymiaru Fraktalnego 08 p8
PN B 01029 Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno budowlanych
Algebra 1 03 wymiar i baza przestrzeni liniowej
podciag a4
Wymiarowanie w terenie, NAUKA
wymiary, węzły ,zestawy
CZTERY WYMIARY KULTU ŚWIĘTYCH, Biblistyka

więcej podobnych podstron