geodezja-laborki, ZNAKI UMOWNE I SZKICE POLOWE stosowane na podkładach mapowych, ZNAKI UMOWNE I SZKICE POLOWE


ZNAKI UMOWNE I SZKICE POLOWE

  1. ZNAKI UMOWNE STOSOWANE NA PODKŁADACH MAPOWYCH MAPY ZASADNICZEJ W SKALACH 1:500, 1:1000, 1:2000 ORAZ 1:5000

NR.

PRZEDMIOT

SKALA MAPY ZASADNICZDEJ

SYTUŁACYJNY

1:500

1:1000

1:2000

1:5000

1

OSNOWA GEODEZYJNA

1.1

Punkt osnowy podstawowej poziomej (w tym punkt wiekowy magnetyczny z symbolem skrótu M)

0x01 graphic

0x01 graphic

1.2

Punkty osnowy szczegółowej poziomej

0x01 graphic

0x01 graphic

1.3

Punkty osnowy poziomej - ścienne

0x01 graphic

1.4

Punkt osnowy pomiarowej stabilizowany trwale

0x01 graphic

1.5

Punkt osnowy podstawowej wysokościowej (w tym punkt podstawowej sieci grawimetrycznej)

0x01 graphic

0x01 graphic

1.6

Punkt osnowy szczegółowej wysokościowej

0x01 graphic

1.7

Punkty osnowy wysokościowej - ścienne

0x01 graphic

1.8

Punkt osnowy poziomej i jednocześnie wysokościowej - ścienny

0x01 graphic

2

Granice

2.1

Granice państwa (ze znakiem granicznym)

0x01 graphic

2.2

Granice województwa

0x01 graphic

2.3

Granice jednostki administracyjnej stopnia podstawowego (gminy, miasta, dzielnicy miejskiej)

0x01 graphic

2.4

Granice działki

0x01 graphic

2.5

Przehaczenie

0x01 graphic

2.6

Granica użytków i kangurów klasyfikacji gruntów

0x01 graphic

2.7

Znak graniczny stabilizowany trwale

0x01 graphic

2.8

Znak graniczny granicy państwa stabilizowany trwale

0x01 graphic

2.9

Granica obrębu ewidencji gruntów

0x01 graphic

2.10

Przykłady wykreślania granicy

0x01 graphic

3

Ogrodzenie trwałe

3.1

Ogrodzenie trwałe rzut ogrodzenia w skali mapy

0x01 graphic

0x01 graphic

3.2

Brama w ogrodzeniu

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

3.3

Żywopłot

0x01 graphic

3.4

Granica działki obok żywopłotu

0x01 graphic

3.5

Granica działki pośrodku żywopłotu

0x01 graphic

  1. POMIAR DŁUGOŚCI

SKALA

GRUBOŚĆ PODSTAWOWA

GRUBOŚĆ POMOCNICZA

1:500

0,5

0,18

1:1000

0,35

0,18

1:2000

0,35

0,18

1:5000

0,25

0,13

0x01 graphic
Budynek gospodarczy

0x01 graphic
Budynek kondygnacyjny (i- liczba kondygnacji)

0x01 graphic
Budynek administracyjny (grubość linii 0,5)